Тести з множинним вибором відповідей24. Законодавством України при застосуванні праці неповнолітніх, у віці від 16 до 18 років, забороняється:

а) залучати неповнолітніх до нічних робіт;

б) встановлювати 36-годинний робочий тиждень;

в) залучати неповнолітніх до робіт у вихідні;

г) приймати неповнолітніх на роботу без згоди одного з батьків або особи, що його замінює.

25. Закон України «Про охорону праці» визначає наступні заходи щодо охорони праці:

а) соціально-економічні;

б) інформаційно-аналітичні;

в) лікувально-профілактичні;

г) санітарно-гігієнічні.

26. Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється за участю:

а) Держгірпромнагляду;

б) профспілок;

в) Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

г) прокуратури;

д) міністерства охорони здоров’я.

 

27. Державні нормативні акти з охорони праці залежно від сфери дії поділяються на:

а) міжгалузеві;

б) всеосяжні;

в) галузеві;

г) обласні.

 

28. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів:

а) після досягнення ними 14-річного віку;

б) після досягнення ними 15-річного віку;

в) після досягнення ними 16-річного віку;

г) у вільний від навчання час, або під час навчання;

д) для виконання легкої роботи, яка не завдає шкоди здоров'ю;

е) за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

 

29. Відповідно до Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних за умови:

а) наявності двох і більше дітей віком до 15 років;

б) наявності дитини-інваліда;

в) роботи у нічний час;

г) роботи у вихідні та святкові дні;

д) відсутності чоловіка.

 

30. Згідно Закону України «Про охорону праці», застосування жіночої праці забороняється:

а) на підприємствах, де необхідні фізичні зусилля;

б) на підземних роботах, крім деяких (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням);

в) залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми;

г) на підприємствах важкої промисловості.

 

31. За порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду і представників професійних спілок винні працівники притягаються до:

а) дисциплінарної відповідальності;

б) адміністративної відповідальності;

в) цивільно-правової відповідальності;

г) кримінальної відповідальності;

д) громадської відповідальності.

 

32. Загальними підставами щодо накладення матеріальної відповідальності на працівника є:

а) наявність шкоди з провини працівника (у формі наміру чи необережності);

б) пpoтипpaвнi дії (бездіяльність) працівника;

в) неприязнь керівника до підлеглого;

г) невиконання доручень керівника, які несуть протиправний характер.

 

33. Види міжнародних договорів та угод, в яких бере участь Україна, що стосуються охорони праці:

а) Конвенції, Рекомендації та інші документи Міжнародної Організації Праці;

б) Директиви Європейського Союзу;

в) угоди Всесвітньої Торгової Організації;

г) договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалежних Держав;

д) директиви ООН.

 

34. Законотворча діяльність Міжнародної організації праці здійснюється шляхом розробки й реалізації:

а) директив;

б) рекомендацій;

в) конвенцій;

г) постанов.

 

35. До основних напрямів діяльності МОП належать:

а) участь у міжнародно-правовому регулюванні праці шляхом розробки та ухвали нормативних актів (конвенцій і рекомендацій) з питань умов праці і життя працівників;

б) оптимальне використання світових ресурсів згідно з цілями сталого розвитку;

в) захист і збереження навколишнього середовища;

г) розробка й здійснення міжнародних цільових програм, спрямованих на вирішення важливих соціально-трудових проблем.

Тема 3: Державне управління Охороною праці та організація Охорони праці на підприємстві

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 122;