Тести з одним варіантом відповіді1. Система нормативно-правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів, направлених на збереження життя, здоров’я та працездатності робітників в процесі трудової діяльності – це:

а) предмет охорони праці;

б) охорона праці;

в) техніка безпеки;

г) ергономіка.

 

2. Дисципліна, яка вивчає загальні закономірності виникнення небезпек, їх властивості та особливості впливу на людину, наслідки такого впливу, а також способи та засоби захисту життя та здоров'я людини й середовища її проживання від реальних та потенційних небезпек – це:

а) безпека життєдіяльності;

б) наукова організація праці;

в) ергономіка;

г) інженерна психологія;

д) технічна естетика.

 

3. Дисципліна, яка займається вивченням, розробкою та впровадженням у практику раціональної побудови трудового процесу, за якої забезпечується висока продуктивність праці, створюються умови для збереження здоров'я працівників, збільшується період їх трудової діяльності – це:

а) безпека життєдіяльності;

б) наукова організація праці;

в) ергономіка;

г) інженерна психологія;

д) технічна естетика.

 

4. Наука, що досліджує, розробляє та дає рекомендації щодо конструювання, виготовлення та експлуатації технічних засобів, які забезпечують людині в процесі праці необхідні зручності, зберігають її сили, працездатність та здоров'я – це:

а) безпека життєдіяльності;

б) наукова організація праці;

в) ергономіка;

г) інженерна психологія;

д) технічна естетика.

 

5. Наука, що вивчає взаємодію людини з новою технікою і з'ясовує функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення таких умов праці, за яких зберігаються високі психофізіологічні можливості людини - це:

а) безпека життєдіяльності;

б) наукова організація праці;

в) ергономіка;

г) інженерна психологія;

д) технічна естетика.

 

6. Дисципліна, що встановлює залежність умов та результатів праці від архітектурного, конструктивного та художнього вирішення знарядь праці, робочих місць, дільниць, цехів, санітарно-побутових та інших допоміжних приміщень, - усього, що оточує людину на виробництві – це:

а) безпека життєдіяльності;

б) наукова організація праці;

в) ергономіка;

г) інженерна психологія;

д) технічна естетика.

 

7.  Науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, організації виробництва, навколишнього середовища з метою виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій – це:

а) методологічна основа дисципліни;

б) завдання дисципліни;

в) предмет дисципліни;

г) інформаційна база дисципліни.

 

8. Галузь економіки в Україні, яка являється найбільш небезпечною для життя (28-30% смертельних випадків) – це:

а) будівництво;

б) транспорт;

в) енергетика;

г) хімічна промисловість;

д) вугільна промисловість;

е) невиробнича сфера.

 

9. Країна, в якій стратегія охорони праці й безпеки робочих місць зазначається в офіційних документах як частина «Стратегічного плану Департаменту праці»:

а) Україна;

б) Росія;

в) США;

г) Китай.

 

10. Предметом вивчення технічної естетики є:

а) людина в умовах виробництва;

б) організаційні та технічні заходи;

в) виробниче середовище;

г) умови праці.

 

11.Метою вивчення дисципліни «Основи охорони праці» є:

а) надання знань, умінь, компетенцій для розробки та впровадження безпечного устаткування; механізації та автоматизації технологічних процесів; використання запобіжних пристосувань, автоматичних блокувальних засобів; правильне та зручне розташування органів керування устаткуванням; розробка та впровадження систем автоматичного регулювання, контролю та керування технологічними процесами;

б) надання знань, умінь, компетенцій для створення комфортного мікроклімату шляхом влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, теплоізоляції конструкцій будівель та технологічного устаткування, заміну шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими;

в) надання знань, умінь, компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності, формування відповідальності за особисту та колективну безпеку й усвідомлення необхідності обов’язкового виконання у повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях;

г) надання знань, умінь, компетенцій для забезпечення соціального захисту працівників.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 298; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!