Шифр книги”, “автор”, “назва”, “рік видання”, та “місцезнаходження” ( номер полиці)Б) Написати програму , яка дасть змогу отримати наступну інформацію:

- по автору книги - її місцезнаходження ( номер полиці);

- список книг автора  , які знаходяться в колекції .

- число книг певного року видання .

3.

А) Створити файл, що вміщує дані про асортимент товару у магазині. Структура запису:

Назва товару”, “ціна”, “кількість”, “ рік виготовлення”.

Б) Написати програму , результат виконання якої дає змогу визначити:

- назви товарів – виготовлених у вказаному користувачем році;

- вартість і назву самого дорогого товару ;

- назви товарів, вартість яких не перевищує введеної користувачем межі .

4.

А) Створити файл, що вміщує дані про пацієнтів профілакторію . Структура запису: ” прізвище пацієнта”,” стать” , “вік”, “діагноз”.

Б) Написати програму , яка видасть наступну інформацію:

- список пацієнтів, вік яких перевищує вказану користувачем кількість років;

- кількість пацієнтів жіночої статі ;

- кількість пацієнтів пенсійного віку( для чоловіків більше 60 років, для жінок –55 років).

5.

А) Створити файл, що вміщує дані про комп’ютерні класи. Структура запису: “номер залу”, '' рік установки комп’ютерного обладнання”, “кількість комп’ютерів “ , “ завантаженість їх “ ( у процентному відношенні).

Б) Написати програму , яка формує дані :

- номера та кількість комп’ютерів ,терміном експлуатації яких більше за вказану користувачем кількість років;

- номера залів, завантаженість яких перевищує вказаної користувачем кількості відсотків;

- середню завантаженість комп’ютерних класів .

6.

А) Створити файл, що вміщує відомості про асортимент взуття в магазині фірми. Структура запису:

 “артикул”, ”назва”, ”кількість пар ”, “ціна однієї пари”

. Артикул починається з літери: Д(дамська)- для жіночого, М - для чоловічого, П - для підліткового.

Б)Написати програму , яка дасть змогу отримати наступну інформацію:

- кількість пар та ціну однієї пари згідно артикула, вказаного користувачем ;

- назву взуття, вартість якого перевищує суму, вказану користувачем ;

- загальну суму товару.

7.

А) Створити файл, що вміщує відомості про співробітників університету. Структура запису:

"прізвище”, “рік народження”, “стаж роботи”, “звання”, “оклад”.

Б) Написати програму , яка дасть змогу визначити:

- кількість співробітників, стаж роботи яких перевищує величину, задану користувачем;

- прізвища співробітників, які мають вчене звання “доцента”;

- середній оклад співробітників, які не мають звання .

8.

А) Створити файл, що вміщує дані про відхід поїздів далекого прямування від станції .Структура запису:

Номер поїзду”, “станція призначення”, “час відправлення “, ” час прибуття ”, “число місць ”.

Б) Написати програму , яка допоможе одержати інформацію:

- час відправки поїздів в місто, яке визначає користувач;

- про наявну кількість місць на поїзд , номер якого вказує користувач;

- час прибуття поїзду, згідно номера, вказаного користувачем.

9.

А) Створити файл, що вміщує дані про місячний заробіток працівників на підприємствах області у формі записів з полями:

“номер цеху”, “ прізвище працівника “, “ ідентифікаційний номер”, “ зарплата“.

Б) Написати програму , яка дає змогу отримати :

- місячну суму виплат по цеху, номер якого вказується користувачем;

- середньомісячний заробіток працівників цеху;

- згідно ідентифікаційного номеру – цех та прізвище робітника .

10.

А) Створити файл , що вміщує дані про колекціювання марок у формі записів з полями:

Назва марки”, “рік видання”,” обсяг випуску ( в шт.)” , та “ вартість”.

Б) Написати програму , яка дає змогу отримати:

- назви марок, вартість яких не перевищує суми, вказаної користувачем;

- назву марки та рік її видання - по максимальному обсягу випуску;

- загальне число марок .

11.

А) Створити файл , що вміщує дані про врожайність фруктових дерев за рік . Кожен запис має поля:

“назва дерева”, “його вік”, “величина врожаю ( ц ) “ .

Б) Написати програму , яка дозволить визначити:

- назву дерева , з якого зібрано найбільший врожай фруктів;

- число дерев, вік яких не перевищує величини , вказаної користувачем;

- середній показник врожайності.

12.

А) Створити файл , що вміщує дані реалізації хлібобулочних виробів протягом місяця.

Структура запису: “номер хлібозаводу” , “місяць”, “назва виробу”, “ ціна” , та “ кількість (шт.) “.

 Б) Написати програму , яка дозволить визначити:

- по мінімальній ціні виробу - номер хлібозаводу ;

- назву виробу, який дає найменшу виручку за місяць ;

- загальну суму від реалізації.

13.

 А) Створити файл , що вміщує дані про закупівлю посадкового матеріалу районами області. Структура запису: “шифр району”, “назва матеріалу” , “закуплено (кг) “, та “ сума витрат ”.

 Б) Написати програму , яка дозволить  визначити:

- шифри районів, в яких здійснено перевищення сум витрат , відносно величини вказаної користувачем ;

- перелік посадкових матеріалів – згідно шифру району, заданого користувачем;

- сумарні витрати по області.

14.

  А)Створити файл , що вміщує дані про рівень обслуговування покупців в магазинах області протягом декади. Структура запису :

 “номер магазину”, “примітка» ( наявність або відсутність скарги ), “кількість скарг” , “ прізвище продавця”.

Б) Написати програму , яка  дозволить визначити:

- номера магазинів та прізвища продавців , які причетні до скарг;

- номер магазину - з максимальною кількістью скарг;

- загальну кількість скарг по області.

15.

А) Створити файл , який вміщує дані про річну кількість опадів на території області. Структура запису :


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 266; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!