Змістовий модуль 1.  Медична психологіяМета модулю:здійснення діагностичної роботи, апробація основних методів патопсихологічного дослідження з урахуванням нозологічної специфіки.

Тема: Аналіз документації психолога.

Мета: Ознайомлення з документацією психолога у закладі (враховуюючи особливості бази практики).

Зміст завдання:

· ознайомитися з документацією, де відображені основні напрямки діяльності психолога у закладі (перспективний план роботи, поточні плани роботи (місячний та тижневий), графік роботи фахівця, посадова інструкція фахівця, тощо);

· за результатами такого аналізу написати звіт «Особливості документації психолога в закладі (повна назва бази практики)», де відобразити:

1) основні напрямки діяльності психолога закладу;

2) зміст різних видів документації психолога;

3) роль документації в організації роботи психолога закладу.

 

Тема: Аналіз обладнання, методичного забезпечення психолога.

Мета: Ознайомлення з методичним забезпеченням психолога у закладі.

Зміст завдання:

· ознайомитися з методичним забезпеченням та обладнанням психолога в закладі (положенням про психологічний кабінет, наявними у спеціаліста методиками, особливостями їх застосування, стимульний матеріалом до методик, тощо);

· за результатами такого аналізу написати звіт «Особливості методичного забезпечення психолога в закладі (повна назва бази практики)», де відобразити:

1) особливості організації кабінету практичного психолога в закладах;

2) наявний у психолога діагностичний інструментарій відповідно до різних напрямків його роботи;

3) специфіку проведення психологічної діагностики та супроводу осіб (пацієнти, вихованці, учні), обраної бази практики психологом.

Тема: Пропедевтичний аналіз психологічних феноменів та патопсихологічних синдромів при різних психічних захворюваннях.

Мета: Спостереження за зовнішніми та поведінковими проявами хворого, аналіз історії хвороби.

Зміст завдання:

· попередньо теоретично ознайомитися з проявами патопсихологічних синдромів та психологічних феноменів при психічних захворюваннях;

· проаналізувати результати спостереження та визначити психологічні феномени та патопсихологічні синдроми при психічних захворюваннях: невротичний симптомокомплекс, психопатичний симптомокомплекс; шизофренічний симптомокомплекс, епілептичний симптомокомплекс, органічний симптомокомплекс.

· скласти письмовий звіт, в якому розгорнуто описати зовнішні та поведінкові прояви симптомокопплексів, що спостерігалися.

Тема: Методичний аналіз дослідження патопсихологічних симптомокомплексів

Мета: Визначити методичний арсенал, необхідний для діагностичного розмежування патопсихологічних симптомокомплексів.

Зміст завдання:

· визначити відповідно до поставленої мети обмежений ряд методик, який допоможе Вам вирішити заявлену проблему;

· наоснові зробленого Вами вибору складіть план проведення патопсихологічного обстеження обраної Вами для дослідження особи;

· обгрунтуйте свій вибір письмово;

· письмове обгрунтування вибору методичного арсеналу та план майбутнього патопсихологічного обстеження здайте на перевірку методисту або психологу закладу і після його перевірки та отримання дозволу приступайте до проведення обстеження.

Тема: Емпіричне дослідження психологічних феноменів та патопсихологічних синдромів при різних психічних захворюваннях.

Мета: Практичне проведення патопсихологічного дослідження та  аналіз отриманих результатів.

Зміст завдання :

· за планом, попередньо затвердженим методистом або психологом закладу, Ви проводите патопсихологічне дослідження з метою з’ясування яку із вище позначених проблем має Вашдосліджуваний;

· обробляєте та аналізуєте отримані результати;

· складаєте патопсихологічний висновок, у якому відповідаєте на визначену мету.


Перелік методик для патопсихологічного дослідження та стимульний матеріал до них міститься у додатку 1.

Назва методики

Вікова категорія


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 290; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!