ІІ. Мотивація навчальної діяльностіТема уроків. Жанрові та концептуальні особливості роману Л. Толстого «Анна Кареніна».

Художній паралелізм композиції як основних художній принцип втілення

Проблематики роману ; особливості його стилю.

 

Мета уроків: допомогти учням осягнути жанрові та концептуальні особливості твору; його композицію

                       проблематику твору, особливості стилю та систему образів; розвивати навички визначення

                       ключових епізодів,їх коментування, висловлювати свої думки про прочитане; виховувати високі

                       моральні якості.

  

                                                                      Хід уроку

 

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

        Учитель. «Усі щасливі сім’ї схожі між собою, кожна нещасна сім’я нещасна по-своєму. Такими словами, що давно стали крилатими, починається роман Л. Толстого «Анна Кареніна». Наступна фраза також звучить афористично: «Усе змінилося в домі Облонських». Які ж істини знайшли художнє відображення у творі великого митця, що стало предметом захоплення, обговорення, суперечок кількох поколінь читачів?

 

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІV. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

 

Слово вчителя

       Твори Л. Толстого – це художнє дослідження життя, що охоплює найважливіші сфери суспільного та особистого , побуту епохи. У ньому письменник висвітлює свої філософські, морально-етичні погляди. У 60-ті роки ХІХ ст., час реформ і соціальної кризи, Толстой написав історичний роман-епопею «Війна і мир», у якому його «думка народна» висвітлювала історію та пояснювала сучасність. Роман «Анна Кареніна» був написаний у 1870-ті роки, і головною думкою, що охоплювала не тільки сучасність, але й майбутнє країни та народу, була «думка сімейна».

У чому ж виражається «думка сімейна» Л. Толстого?

1. Сім’я, побудована на справжньому почутті кохання, може стати основою суспільства;

2. Кожна людина має право на особисте щастя;

3. За своє щастя потрібно боротися;

4. Не можна нехтувати нормами християнської моралі й етики;

5. Шлюб, сім’я, життя – це не лише щастя, але й за Л. Толстим, «наймудріша справа на світі», «найважча і

найважливіша справа життя».

         Уперше ідея сюжету роману виникає ще у 1870 році, але працювати над романом Толстой розпочав через три роки. Поштовхом до початку було перечитування роману Пушкіна «Євгеній Онєгін». Навіть у заголовок Толстой , як і Пушкін у романі, виніс ім’я та прізвище головної героїні. Його Анна Кареніна, умовно кажучи, - це Тетяна Ларіна, яка переступила звичаї тодішнього суспільства й дала волю своїм почуттям. Толстой зізнавався, що Пушкін «наче розв’язав усі… сумніви». Він нібито підказував форму і концепцію сучасного вільного роману.

 

Бесіда, робота зі словником літературознавчих термінів

- Пригадаймо, що таке роман. (Роман – великий за обсягом епічний твір, у якому доля особистості простежується у зв’язку з долею суспільства, епохи в художньому просторі та часі).

Толстой руйнував традиційні «відомі межі» романного жанру, коли загибель чи весілля героя ставали завершенням сюжету, крапкою в історії персонажів.

Слово вчителя

      Критики-сучасники закидали письменникові, що в сюжеті його твору немає стрункості, єдності, сюжетні лінії є незалежними одна від одної. Толстой підкреслював: цілісність роману не в зовнішніх фабульних побудовах, а у «Внутрішньому зв’язку», що визначається загальною ідеєю. «У галузі знання існує центр,- пише Толстой,- і від нього йде незчисленна кількість радіусів. Поняття «одноцентричності» було покладено в основу філософії життя письменника. Це відбулося і в романі «Анна Кареніна», у якому створено два кола: коло Левіна і коло Анни. Коло Левіна значно ширше: його історія починається раніше, ніж історія Анни, і триває після її загибелі. Твір завершується не катастрофою на залізниці (7ч.), а моральними пошуками Левіна і його намаганням створити «позитивну програму» оновлення приватного й суспільного життя(8ч.).КолоАнни Кареніної, яке можна назвати колом життя «виключень», постійно звужується, стискується й призводить героїню до відчаю; коло Левіна – коло «справжнього життя». Воно розширюється й не має чітких меж, як і саме життя.

 

4. Визначення основних елементів сюжету роману:

- експозиція (знайомство з героями)

- зав’язка першої сюжетної лінії (знайомство Анни і Вронського на вокзалі); Зав’язка другої сюжетної лінії 

(відмова Левіну з боку Кіті);

- розвиток дії; кілька кульмінаційних моментів (падіння Вронського з коня та поразка його на змаганнях;   

  признання Анни чоловікові; народження дитини і хвороба Анни; зустріч з сином; освідчення Левіна);

 

- розв’язка першої сюжетної лінії (смерть Анни); розв’язка другої сюжетної лінії (роздуми Левіна, його пошук

    «позитивної програми»).

 

5. Визначення проблематики роману:

- сім’ї і шлюбу (роль сім’ї у життя людини);

- кохання;

- взаємини батьків і дітей (право жінки/чоловіка на життя за порухами власної душі чи обов’язок перед

членами своєї сім’ї, передусім дітьми – доля Сергія Кареніна та маленької Ані);

- місце людини в суспільстві;

- сенсу буття;

- життя та смерті;

-обов’язку і відповідальності.

 

V. Домашнє завдання;

- Дати відповіді на запитання, залучаючи, якщо можливо, цитати з тексту:

1) як починається історія Анни і Вронського?;

2) як розкривається Анна в епізодах примирення Доллі з чоловіком, знайомстві з Кіті, з дітьми Доллі?;

3) як змінюється ставлення Кіті до Анни на балу?;

4) що ми знаємо про заміжжя Анни?;

5) чи намагається Анна боротися зі своїм почуттям до Вронського?;

6) які деталі свідчать про несумісність Анни і її чоловіка?;

7) чи було кохання єдиним талантом Анни?;

8) як складалися взаємини Анни і Вронського на початку їх кохання?;

9) прокоментуйте епізод пологів Анни. За що Анна просить Кареніна вибачення і що відчуває після

   одужання?;

10) яку роль відіграє у творі опис мандрівки Анни і Вронського до Італії?;

11) якою є головна мета повернення Анни в Росію?;

12) як Анна ставилась до своїх дітей?;

13) прокоментуйте епізод у театрі?;

14) що спричинило загибель Анни?;

15) як ви вважаєте: чи була Анна суперечливою натурою і чому?

- Виконання завдання пошуково-дослідницького характеру. Основним художнім принципом втілення проблематики роману «Анна Кареніна» є художній паралелізм. Доведіть цю тезу на прикладі першої зазначеної проблеми роману – проблеми сім’ї та шлюбу, заповнюючи таблицю, по можливості, цитатами з тексту.

 

Сім’я «неправильна» Хто були батьки, хто виховував, де виховувався, де вчився Сім’я «правильна» Хто були батьки, хто виховував, де виховувався, де вчився
Сім’я Анни та Олексія Кареніна   Сім’я Левіна та Кіті  
Сім’я Анни та Вронського      
Сім’я Стіви та Доллі Облонських      

     

      

          

Домашнє завдання : опрацювати статті в підручнику ст.196-206; дати відповіді на запитання  ; заповнити таблицю та опрацювати статті підручника ст. 207-216 (деталізація завдання далі)

 

 

Тема уроку.  Психологічна глибина та суперечливість образу А. Кареніної з одноіменного               

                    роману Л. Толстого. «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна

                    Кареніна». Інші герої твору.

Мета уроку:   допомогти учням розкрити образ А. Кареніної й глибше зрозуміти його значення, дослідити

                         майстерність автора у його створенні; розвивати навички характеризування образів, уміння

                         визначити головне й художні деталі; виховувати кращі людські якості, естетичні смаки.

 

                             

 

                                                                         Хід уроку

 

 

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

         Учитель.Між автором і головним героєм роману складаються «непрості взаємини»: Л, Толстой співчуває Анні, але не приймає її вибору; розуміє мотиви, які штовхнули її на такий небезпечний крок, як зрада чоловікові, і відмовляється заплющувати очі на зворотний бік цього рішення. Розібратися в суперечливості й психологічній глибині образу Анни ми й спробуємо на уроці.

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 227; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!