Uralsk humanitarian-technical college

Пәні: Ағылшын тілі Сыныбы: 6 Уақыты:   Тақырыбы My summer holidays Мақсаты: а) ақпараттық ә) коммуникативтік б) проблеманы шешу   My summer holidays Where did you...? How did you...? тақырыптарына сәйкес ақпарат беру, материал жинақтау, құрылымдау, алгоритмдеу арқылы меңгерту. My summer holidays Where did you...? How did you...? тақырыптары бойынша ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауға үйрету,өз ойын нақты дәлелдеуге дағдыландыру шет тілінде мәтін мағынасын айтып беруге үйрету ; Күтілетін нәтижеге бағытталған оқушылардың ақыл-ой әрекетін проблеманы шешу арқылы ұйымдастыру; Сабақтың түрі: Аралас сабақ Сабақта қолданылатын технологиялар: АКТ Сабақтың әдісі: Топтық, ұжымдық оқыту, сөздік, практикалық, ішінара зерттеу әдістері Пәнаралық байланыс: Грамматика, фонетика, география Оқыту құралдары: Карта, сызбалар. Презентациялар, электрондық оқулықтар. Көрнекілік құралдар. Сабақтың барысы: Мұғалімнің қызметі Оқушының қызметі Күтілетін нәтиже I.Ұйымдастыру бөлімі Good afternoon, boys and girls! Sit down please. First of all tell me who is on duty today? Who is absent today? What day of the week is it today? What season is it now? What is the weather like today? Now please look at the blackboard. Good aftetrnoon teacher! I’m on duty today. Today is snowy ( windy, frosty and cloudy, sunny ) Сабақтың барысы мен мақсатын тыңдайды Мұғалімнің қойған сұрақтарына жауап береді.   ІІ.Үй тапсырмасын Тексеру Now children let’s check up your home task. What was your home task? Your home task was Үй тапсырмасына жауап береді. Керекті сөздерді орнына қойып , сөйлемдерді толықтырып келеді. Жаңа сөздарді ағылшынның айтылуымен дұрыс қолдана біледі. ІІІ. Жаңа материалды түсіндіру Vocabulary work Grammar Warm-up Hometask To give marks Бағалау бөлімі Now children today we’ll take a new theme as “My summer holidays”     to swim[ təswɪm ] - жүзу to go fishing[ təɡəʊˈfɪʃɪŋ ] – балық аулауға бару to play football[ təpleɪˈfʊtbɔːl ] – футбол ойнау to take photos[ təteɪkˈfəʊ.təʊ ] – суретке түсіру to work in the garden[ təwɜːkɪnðəˈɡɑːdn ] – бақшада жұмыс жасау to go cycling[ tə ɡəʊˈsaɪklɪŋ ] – велосипедпен жүру     Work with the text: Dauren’s and Nina’s holiday. Dauren spent two weeks in Turkey with his parents. Nina went to Russia for three weeks with her mother. Dauren and his parents flew to Istanbul and then drove to Marmaris. Nina and her mother flew to Moscow and then they took the train to the town. Dauren stayed in a hotel near the beach. Nina stayed with her grandparents. When Dauren came back to Almaty, he stayed at home for the rest of the holiday. Nina spent two weeks with her aunt in St.Petersburg     Special question – арнайысұрақ Special question – сұраусөздерарқылыжасалатынсұрақтүрі. Бұлсұрақтыңтүрінақтылықтыталапетеді. Мысалы: Сенқайдасың? • who? — кім? • whom? – кіммен? • which? — қай? қайсысы? • whose? – кімдікі? • what? — не? қандай? • where? – қайда? • why? – неге? • how long? – қаншалықтыұзақ? • when? – қашан? • howmany / much? – қанша? • how? – қалай?   Мысалы: Where did you go? -сендер қайда кеттіңдер?   Ex3 Compare Nina’s and Dauren’s holiday Nina’s holiday Dauren’s holiday       Fill in the gaps One day Nick … to Dick’s birthday party. sat Nick… many friends at the party played Jane … the guitar danced Bob … with Sally. went Tom … oranges and bananas. saw Liz … on the sofa and … with Dick’s cat. watched John … to music. ate Mary … a comedy on TV. listened played   Stand up and look around Shake your head and turn around Stamp your feet upon the ground Clap your hands and than sit down.   CHOOSE THE CORRECT VARIANT She didn’t…. to the cinema. go /went They …. their friends. see /saw What did you…. on Sunday? eat /ate They … chess after dinner. play /played What did Jane… for breakfast ? drink /drank   a) to write about your holiday b) b) to learn new words by heart   So, pupils I will give you mark for today’s lesson. to swim [ təswɪm ] - жүзу to go fishing [ təɡəʊ ˈfɪʃɪŋ ] – балықаулауғабару to play football [ təpleɪ ˈfʊtbɔːl ] – футболойнау to take photos [ təteɪk ˈfəʊ.təʊ ] – суреткетүсіру to work in the garden [ təwɜːkɪnðə ˈɡɑːdn ] – бақшадажұмысжасау to go cycling [ təɡəʊ ˈsaɪklɪŋ ] – велосипедпенжүру   Дәурен өз ата-анасымен Түркияда екі апта уақытын өткізді. Нина анасымен Ресейге 3апта барды. Дәйрен және оның ата анасы Стамбулға ұшып, кейін Мармариске барды. Нина мен мамасы Мәскеуге ұшып, кейін қаладағы пойызға отырды. Дәурен жағажай жанындағы қонақ үйде қалды. Нина ата мен әжесінің жанында қалды.Дәурен Алматыға оралғанда, ол мерекеге дейін үйіңде болды. Нина тәтесімен 2 апта Санкт Петербургта болды.   Өткеншақтаболғаніс-әрекеттердіетістіктіңөткеншақтағытүріменсипаттаймыз. Өткеншақетістіктерініңқарапайымтүрі — Past Simple Tense. Past Simple Tense өткеншақтаболғанәрекеттінақтысипаттайды. Олсипаттаптұрғануақытосышақтанбұрынболған, яғни, қазіргіуақытпенешбайланысыболмайды. Мысалы: We played — Бізойнадық. She washed her car — Ол (қыз) машинасынжуды. I studied in Almaty — МенАлматыдаоқыдым. Әдетте, өткеншақтатұрғанетістіктердіңсоңы -ed жалғауыменаяқталады. Бірақбұлережегебағынбайтынетістіктер де жетерлік.       Ex3 Compare Nina’s and Dauren’s holiday Nina’s holiday Dauren’s holiday         Stand up and look around Shake your head and turn around Stamp your feet upon the ground Clap your hands and than sit down.             Оқушылар үй тапсырмасын күнделікке жазып алады.     Pupils will get marks       Жаңа сөздікпен танысып, сөздік дәптерлеріне жазып алады.     Текстті оқып аударады.   Грамматикамен танысып, мысалдар келтіріп, жаттығулар орындайды.   Дәурен мен Нинаның демалысын салыстырады.     Бос нүктелердің орнына сөздер қояды.     Сергіту сәтін орындап, сергіп қалады.     Дұрыс сөзді қояды.   Оқушылар үй тапсырмасын күнделікке жазып алады.   Мұғалім бүгінгі тақырып бойынша оқушыларды бағалап шығады.    

Uralsk humanitarian-technical college

Class: 6

Theme:«My summer holidays»

Year


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 141; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!