Розрахунок необхідного загального рівня прибутковості по трьом акціям

II. Методичний інструментарій формування необхідного рівня прибутковості фінансових операцій з урахуванням чинника рискидозволяє забезпечити чітку кількісну пропорційність цих двох показників в процесі управління фінансовою діяльністю підприємства. 1. При визначенні необхідного рівня премії за ризик використовується наступна формула: ,   де RPn – рівень премії за ризик по конкретному фінансовому (фондовому) інструменту;  – середня норма прибутковості на фінансовому ринку; Аn – безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку; b – бета-коефіцієнт, що характеризує рівень систематичного ризику по конкретному фінансовому (фондовому) інструменту.   Приклад: Необхідно розрахувати рівень премії за ризик по трьом видам акцій. Початкові дані і результати розрахунку приведені в табл.5.     Таблиця 5

Розрахунок необхідного рівня премії за ризик по трьом акціям

Варіанти акцій Середня норма доходності на фондовому ринку, % Безризикова норма доходності на фондовому ринку, % Бета-коефіцієнт по акціям Рівень премії за ризик, %
Акція 1 12 5 0,8 5,6
Акція 2 12 5 1 7
Акція 3 12 5 1,2 8,4

 

Результати розрахунку показують, що рівень премії за ризик зростає пропорційно зростанню бета-коефіцієнта, тобто рівня систематичного ризику.

 

2. При визначенні необхідної суми премії за ризик використовується наступна формула:

,

 

де RPS – сума премії за ризик по конкретному фінансовому (фондовому) інструменту в справжній вартості;

SI – вартість (котирувальна ціна) конкретного фінансового (фондового) інструменту;

RPn – рівень премії за ризик по конкретному фінансовому (фондовому) інструменту, виражений десятковим дробом.

 

Приклад: Виходячи з котируваної ціни трьох акцій на фондовому ринку і результатів розрахунку рівня премії за ризик по ним (див. попередній приклад) визначити суму цієї премії по кожній акції. Початкові дані і результати розрахунку представлені в табл. 6.

Таблиця 6

Розрахунок необхідної суми премії за ризик по трьом акціям

Варіанти акцій Котирувальна ціна акцій на фондовому ринку, у.г.о. Рівень премії за ризик Сума премії за ризик, у.г.о.
Акція 1 100 0,056 5,6
Акція 2 70 0,07 4,9
Акція 3 90 0,084 7,6

 

3. При визначенні (необхідного) загального рівня прибутковості фінансових операцій з урахуванням чинника ризику використовується наступна формула:

,

де RDn – загальний рівень прибутковості по конкретному фінансовому (фондовому) інструменту з урахуванням чинника ризику;

Аn – безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку;

RPn – рівень премії за ризик по конкретному фінансовому (фондовому) інструменту.

При визначенні рівня надмірної прибутковості (премії за ризик) всього портфеля цінних паперів на одиницю його ризику використовується "коефіцієнт Шарпа", визначуваний по наступній формулі:

,

де Sp – коефіцієнт Шарпа, що вимірює надмірну прибутковість портфеля на одиницю ризику, що характеризується середньоквадратичним (стандартним) відхиленням цієї надмірної прибутковості;

RDP – загальний рівень прибутковості портфеля;

Ар – рівень прибутковості по безризиковому фінансовому інструменту інвестування;

σ – середньоквадратичне відхилення надмірної прибутковості.

Приклад: Слід розрахувати необхідний загальний рівень прибутковості трьом видам акцій. Початкові дані і результати розрахунку приведені в табл. 7.

Таблиця 7

Розрахунок необхідного загального рівня прибутковості по трьом акціям

Варіанти акцій Безризикова норма доходності на фондовому ринку, % Рівень премії за ризик, % Необхідний рівень доходності, %
Акція 1 5 5,6 10,6
Акція 2 5 7 12
Акція 3 5 8,4 13,4

 

Викладений вище методичний інструментарій формування необхідного рівня прибутковості фінансових операцій з урахуванням чинника ризику побудований на "Моделі Оцінки Фінансових Активів", розробленої У. Шарпом. Графічну інтерпретацію цієї Моделі складає графік "Лінії прибутковості цінних паперів" (рис. 1).

Рис. 1. Графік "Лінії прибутковості цінних паперів"

 

Окремі крапки на "Лінії прибутковості цінних паперів" показують необхідний рівень прибутковості по цінному паперу (з урахуванням премії за ризик) залежно від рівня систематичного ризику по ній, вимірюваного бета-коефіцієнтом.

III. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням чинника ризикудає можливість здійснювати розрахунки як майбутньої, так і сучасної  їх вартості із забезпеченням необхідного рівня премії за ризик.

1. При оцінці майбутньої вартості грошових коштів з урахуванням чинника ризику використовується наступна формула:

,

де SR – майбутня вартість внеску (грошових коштів), що враховує чинник ризику;

Р – первинна сума внеску;

Аn – безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку, виражена десятковим дробом;

RPn – рівень премії за ризик по конкретному фінансовому інструменту (фінансовій операції), виражений десятковим дробом;

n – кількість інтервалів, по яких здійснюється кожен конкретний платіж, в загалом обумовленому періоді часу.

Приклад: Необхідно визначити майбутню вартість внеску з урахуванням чинника ризику за наступних умов:

первинна сума внеску складає 1000 грн.;

безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку складає 5%;

рівень премії за ризик визначений у розмірі 7%;

загальний період розміщення внеску складає 3 року при нарахуванні відсотка один раз в рік.

Підставляючи ці показники у вищенаведену формулу, отримаємо:

майбутня вартість внеску, що враховує чинник ризику =

= 1000 * [(1 + 0,05) * (1 + 0,07)]3 = 1418 грн.

2. При оцінці сучасної  вартості грошових коштів з урахуванням чинника ризику використовується наступна формула:

 

,

 

де PR – сучасна вартість внеску (грошових коштів), що враховує чинник ризику;

SR – очікувана майбутня вартість внеску (грошових коштів);

Аn – безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку, виражена десятковим дробом;

RPn – рівень премії за ризик по конкретному фінансовому інструменту (фінансовій операції), виражений десятковим дробом;

n – кількість інтервалів, по яких здійснюється кожен конкретний платіж, в загалом обумовленому періоді часу.

Приклад: Необхідно визначити сучасну вартість грошових коштів з урахуванням чинника ризику за наступних умов:

очікувана майбутня вартість грошових коштів – 1000 грн.;

безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку складає 5%;

рівень премії за ризик визначений у розмірі 7%;

період дисконтування складає 3 року, а його інтервал – 1 рік.

Підставляючи ці дані у вищенаведену формулу, отримаємо:

сучасна вартість грошових коштів з урахуванням чинника ризику =

 грн.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 82; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ