Шалений вітер увірвався в садІ шматував-розтерзував на клапті

Усе, що попадалось. Навпопад

Крутивсь і спотикався на асфальті.

Від злості шаленів і листя гнав,

Немов пташину запізнілу зграю.

Їх безпросвітну долю, мабуть, знав,

Що їм в цім світі місця вже немає.

І я ловлю листочок до листка,

Що кружеляє по моїм обійсті.

Переживем. Хоч доля і хистка.

В жмутки складаю перезріле листя.

А вранці ліг на землю снігопад.

І навкруги було спокійно й тихо.

Прикрилось білизною голе лихо,

Яке звемо ми – пізній листопад.

(15 балів: тема, головна думка – 5 балів, художні засоби – 5 балів, віршовий розмір – 5 балів. За будь- яку помилку знімається 1 бал).

 

3.    Напишіть твір на одну з тем:

3.1. У чому сила художньої літератури як виду мистецтва?

3.2. Образ безсмертної українки (Маруся Чурай у моїй уяві).

3.3. Літописи як історико-художні твори.

3.4. Світ сучасної прози очима  школяра.

                                                                  (30 балів. Обсяг – 1 сторінка).

Критерії оцінювання твору

       Зміст – 15 балів.

       1.Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

       2.Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

       3.Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (5 балів).

       Грамотність – 15 балів. За кожну помилку знімається один бал.

 

Завдання розглянуті та затверджені на засіданні обласної комісії щодо складання завдань олімпіади з української мови та літератури (протокол №1 від

16.11.2012 року).

Відповідальна Харахоріна Т.О., завідувач відділу української мови та літератури облІППО,

                                                                                         тел. 304 – 64 –51 (відділ української

                                                                                         мови та літератури)

 

 

 

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для ІІ-го етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

Н.р.

Клас

Завдання з мови

 

1. Напишіть твір-мініатюру  в публіцистичному стилі на  морально-етичну тему «Гнівцевогонь. Чим більше дров кладеш,тим ярче полум’я лютує ясне» ( І. Франко) за поданим початком:

Не секрет, що від гніву страждають не лише оточуючі, а й сама гнівлива людина. Тому слід контролювати свої емоції для того, щоб не образити й не зробити боляче…

(20 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Обсяг – 0,75 стор.).

 

2. Перекладіть текст українською мовою.

       Донетчина… Человек пришёл сюда очень давно. Благодатные места дали ему пищу и кров, он постепенно обживал природу и обживался сам, обустраивал быт и строил отношения, подчас нелёгкие, с ближайшими соседями. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что раньше на этих просторах было лиш так называемое Дикое поле, наши края никогда не были дикими, через них всегда пролегали все самые жизненно важные пути и дороги, здесь решались многие вопросы истории(Ю. Гавриленко).

(15 балів)

3. Відредагуйте словосполучення.

Відповідно з постановою, у повній мірі, виписка з протоколу, підняти питання, вірна відповідь, я до вас по справі, а ми зі своєї сторони, вільна вакансія, в самий ближчий час, згідно наказу.

(5 балів)

4. Складіть речення за поданими схемами. Зробіть повний синтаксичний розбір одного (на вибір) речення.

1._________=========__.__.__.__;__________=========.

2.__ __ __ __________=========,_________і________=========.

3.________, __ __ __ __,=========, однак __ __ __ _ _________=========.

(5 балів)

5. Поясніть значення поданих слів, кожне слово введіть у речення, яке наочно підтвердить тлумачення.

       Авторитетний – престижний; адрес – адреса; уживати – споживати; гуманістичний – гуманітарний; відносини – стосунки.

       (5 балів)

 

Завдання з літератури

  1. Розкрийте зміст одного з питань (за вибором):

Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Наведіть приклади весільних пісень.

Поетика народної пісні.

(10 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Питання висвітлено на 50% - 5 балів).

 

2. Проаналізуйте поетичний текст П. Тимочка «Слово о полку Ігоревім»

Читаю «Слово»… Чую давні звуки –

Із дзвоном струн відлунюють слова.

Не встиг Боян узяти гуслі в руки,

Як у мене щось вічне ожива.

Ми по віках зустрілися, Бояне, –

Дивись, я твій нащадок і читач!

Мені болять русинських воїв рани

І крає серце Ярославнин плач.

Вона, твоя замучена зигзиця,

що на забралі рано промовля, –

Моя безсмертна галицька сестриця,

Якій до серця й сіверська земля.

Я чую, чую голос твій і мову, –


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 415;