Цифрові оптичні передавальні пристрої, вибір робочої точки. Чинникі, які спотворюють форму оптичних імпульсів в цифрових оптичних передавальних пристроях.На рис. 3.43наведені такі послідовності імпульсів:1--форма напруги бінарної послідовності, що подається на вхід ОПерП; 2--ідеальна форма послідовності оптичних імпульсів на виході ОПерП; -- варіації амплітуди та тривалості електричних імпульсів; 4 - збільшення фронту та зрізу оптичних імпульсів внаслідок недостатньої швидкодії джерела випромінювання; 5 - поява викиду та “дзвін” на вершині оптичного імпульсу при використанні лазерного діоду; 6 - підвищений рівень фонового випромінювання при передачі символу “0”; 7 - накладання на імпульсну послідовність шумів.

В реальних ОПерП передбачаються схеми захисту від кидків струму при включенні-виключенні живлення, та від нестаціонарних струмів, які виникають внаслідок припинення потоку даних.

Оптичні приймальні пристрої, їх призначення. Методи прийому оптичного випромінювання.

Функцією оптичного приймального пристрою (ОПрП) є оптична демодуляція, або перетворення оптичних імпульсів в електричні сигнали з їх подальшим підсиленням та обробкою (регенерацією, фільтрацією). Приймальні пристрої ВОСП, подібно радіочастотним аналогам можна поділити на три групи: з прямим (або безпосереднім) детектуванням, з попереднім оптичним підсилюванням та з гетеродинним прийомом. Кожний з методів детектування забезпечує певну чутливість приймального пристрою під час перетворення світла в електричний струм та у подальшій обробці електричного сигналу. В більшості сучасних ВОСП використовується безпосередній прийом оптичних сигналів На рис. 3.45 наведена структурна схема безпосереднього оптичного прийому. В цьому разі вхідний сигнал може бути як когерентним, так і некогерентним. ОПрП з прямим детектуваннм досить прості, мають стабільні характеристики, надійні в експлуатації.

Світлова хвиля падає безпосередньо на світлочутливу площадку фотодетектора, де перетворюється в електричний сигнал, який підсилюється високочутливим підсилювачем, далі вирівнюється (якщо це цифровий сигнал) та фільтрується. Слід відзначити особливості підсилювача. Перший його каскад повинен мати високу чутливість та виконувати функції узгоджуючого пристрою, тобто це перетворювач типу "струм-напруга", він узгоджує високий опір генератора струму, яким є фотодетектор з вхідним опором наступного каскаду. Детектором оптичного випромінювання є фотодіод або лавинний фотодіод, на вході попереднього підсилювача з малим рівнем шумів використовуються польові або біполярні транзистори.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 259; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ