Селективні розподільники оптичної потужності, їх призначення, параметри, конструкції.Пристрій хвильового (спектрального) ущільнення WDM - виконує функції мультиплексування, тобто об'єднання або демультиплексирования. В MUX здійснюється об’єднання в одному волокні оптичних сигналів на різних оптичних носій них, що надходять з декількох волокон. В DEMUX  здійснюється виділення або фільтрація оптичних сигналів з різними довжинами хвиль (спектральних каналів) з одного волокна в кілька волокон. Крім систем з оптичним мультиплексуванням оптичні мультиплексоры й демультиплксоры застосовуються у волоконно-оптичних підсилювачах, у мережах із хвильовою маршрутизацією й у деяких інших випадках.

Мультиплексоры характеризуються сумарними внесеними втратами, втратами в кожному оптичному каналі й рівнем перехресних перешкод між спектральними каналами. Для оптичних демультиплексоров перехресні перешкоди розділяються на два типи: перехресні перешкоди по сусідньому каналі й перехресні перешкоди від далеких спектральних каналів. Вплив цих перешкод особливо проявляється при демультиплексуванні великої кількості спектральних каналів, коли різниця між оптичними несучими становить 0,2...0,4 нм.

Селективні розподільники мають такі параметри:

- оптичні втрати в і-му каналі на довжині λі,

Рвх та Рвих  – оптична потужність на вх. та вих. полюсах і-го каналу; 

- рівень перехресних завад між канал.

- загальні оптичні втрати                   

 

Для мультиплексування найчастіше використовується двонаправлений розгалужувач з багатопортовым входом і однопортовим виходом. Кожний спектральний канал підключається до одного з вхідних портів, у мультиплексорі спектральні канали поєднуються в єдиний потік і надходять до волоконного світловоду. Демультиплексори залежно від галузі застосування діляться на широкозонні що розділяють невелику кількість спектральних каналів (не більше 4-х) при відстані між каналами (40…100)нм; і вузькозонні, що розділяють до 80 спектральних каналів при відстані між каналами (частотний інтервал) за довжиною хвилі від 0,4 нм до 0,08—0,04 нм.

Оптичні ізолятори, циркулятори, атенюатори, перемикачі.

Аттенюатори використовуються для зменшення потужності вхідного оптичного сигналу. У сукупності з оптичними фільтрами атенюатори використовуються в системах з волоконно-оптичними підсилювачами для вирівнювання амплітудно-хвильової характеристики підсилювача. У пасивних оптичних мережах атенюатори використовуються для вирівнювання потужнностей оптичних сигналів на вході абонентських приймальних пристроїв.

За призначенням атенюатори бувають зі змінним загасанням і фіксованим. Атенюатори зі змінним загасанням допускають регулювання величини загасання в межах 0-20 дБ з точністю установки величини загасання 0,5 дБ. Атенюатори з фіксованим загасанням мають установлене значення загасання, величина якого становить 5, 10, 15 або 20 дБ.

Оптичні перемикачі здійснюють механічну, комутацію одного або декількох оптичних сигналів, що переходять із одних волокон в інші. Перемикання виконується електромеханічними пристроями з рухливими волокнами. Оптичні перемикачі використовуються в устаткуванні для тестування й моніторингу волоконно-оптичних ліній зв'язку, в мережах кільцевої топології для перемикання на резервне волокно.

Реалізації перемикачів відрізняються функціональними можливостями: кількістю вхідних і вихідних волокон-полюсів, типом волокон. Перемикачі характеризуються такими параметрами: внесеними втратами, зворотним відбиттям, часом спрацьовування, наробітком на відмову.

Існуючі засоби компенсації дисперсії. можна розділити на три класи:

- -засоби, засновані на управлінні просторовим розподілом дисперсії волоконно-оптичної лінії зв'язку (для забезпечення нульового сумарного значення дисперсії для всієї лінії;

- -засоби, засновані на управлінні передавачем або приймачем випромінювання;

- -засоби, що використовують нелінійні оптичні ефекти для управління просторово-часовими характеристиками світлового імпульсу.

Найбільш поширеним є перший засіб, який полягає в тім, що в лінії між ділянками волокна встановлюються пристрої, дисперсія яких дорівнює по величині й протилежна за знаком дисперсії попередньої їм ділянки волокна. Хроматична дисперсія викликає затримку між різними довжинами хвиль сигналу. компенсації. В ідеальному випадку ця затримка спектральних компонентів повністю компенсується в пристрої-компенсаторі хроматичної дисперсії

Найпоширенішими пристроями для компенсації дисперсії є:

- відрізки волокна, що компенсує дисперсію, (DCF);

- пристрої на основі бреггівських дифракційних граток з постійним або змінним періодом (FBG --fiber Bragg grating).


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 248; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ