II. Завдання у відкритій формі37. У 60-ті роки XIX століття в Чехії виникла ...... система гімнастики.

38. Частина культури суспільства, орієнтована на виявлення і порівняння людських можливостей, позначається як ......

39. Людина, яка стежить за тим, щоб змагання здійснювалося відповідно до правил виду спорту, і що має для цього усі повноваження, являється ...... змагання.

40. Процес освоєння людиною системи знань, норм і цінностей фізичної культури, що сприяє її функціонуванню як повноправного члена суспільства, позначається як...

41. Кінцевою метою шахової гри є ......

42. М'яка підстилка, що оберігає від ударів при падінні, пом'якшує приземлення при зіскоках і різних стрибках, називається ......

43. Закінчений цикл рухів, що повторюється багаторазово під час бігу, ходьби, ковзанярському, лижному та інших видах спорту, позначається як …...

44. Переміщення тіла людини шляхом виставляння однієї ноги і перенесення на неї маси тіла позначається як ......

45. Збереження рівноваги тіла шляхом зміни положення його окремих ланок позначається як ......

46. Стан стійкого положення тіла в просторі позначається як ......

47. Лінії уздовж коротких сторін футбольного поля називаються лініями ......

48. Інтенсивність вправи, що виконується без перерви від 5 до 30 хв., за фізіологічними критеріями відносять до зони ...... потужності роботи.

49. У динаміці працездатності, потім у досягненні суперкомпенсації за відсутності повторення навантаження спостерігається ......

50. Акцентоване опанування елементів якої-небудь спортивної дисципліни позначається як ...…

51. Метод, при якому тривалість інтервалів відпочинку між повтореннями вправ залежить від оперативного стану спортсмена, позначається як ......

52. Вольова якість, що обумовлює активність дій в небезпечних і важких ситуаціях при усвідомленні можливості тяжких для себе наслідків, позначається як ...…

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

III. Завдання, пов'язані з перерахуванням

53. Стандартні розміри полів (довжина і ширина – у метрах) складають для гри в ...... баскетбол: довжина - ......, ширина - ......;

волейбол: довжина - ..., ширина - ...;

гандбол: довжина - ....., ширина - ......;

футбол: довжина - ......, ширина - ......;

футзал: довжина - ......, ширина - .....

54. Відповідно до правил змагань передбачені розміри (у метрах і сантиметрах):

висота баскетбольного кільця : для чоловіків - ..., для жінок - ...;

висота волейбольної сітки : для чоловіків - ..., для жінок - ...;

розміри гандбольних воріт : для чоловіків - ..., для жінок - ...;

розміри футбольних воріт : для чоловіків - ..., для жінок - ...

55. Перерахуєте відомі вам характеристики фізичного розвитку.

56. Вкажіть визначення здоров’я Всемірної організації здоров’я (ВОЗ)

57. Перерахуйте відомі вам різновиди координаційних здібностей.

58. Перерахуйте відомі вам передумови, що обумовлюють прояв гнучкості.

59. Перерахуйте відомі вам елементарні форми прояву швидкості.

60. Перерахуйте відомі вам візуальні ознаки втоми.


Список джерел

Рекомендована література для оцінки психологічної готовності учня:

1. Основы психологии: Практикум /Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. - Изд. 2-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 704 с.

2. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие /Под ред. Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко. – Спб: Речь, 2002. – 694 с.

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

4. Семиченко В.А. Психічні стани. – К.: «Магістр – S», 1998. – 208 с.

Література

1. Арефьєв В.Г., Качеров О.Б., Короп М.Ю. Фізична культура, (підручник) 6 кл. – К.: Просвіта, 2006. – 208 с.

2.  Арефьєв В.Г. та ін. Фізична культура, (підручник) 9 кл. – К.: Просвіта, 2009. – 208 с.

3. Дубенчук А.І. Спортивні ігри з м’ячем: правила. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 288с.

4. Дятленко С.М. Фізична культура в школі: методичний посібник 5-9 класи. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 176 с.

5. Дятленко С.М., Чешейко С.М. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури–К-П.: Аксіома, 2009.–108с.

6. Єрмолова В.М., Зубалій М.Д., Іванова Л.І., Лакіза О.М., Операйло С.І., Смоліус Г.Г., Столітенко В.В., Столітенко Є.В., Тимошенко О.В. Навчальна програма для 12-річної школи «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи.-Перун, 2005.–272 с.

7. Єрмолова В.М., Інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи /В.М. Єрмолова. –К., 2007.–42 с.

8. Єрмолова В.М. Олімпійська освіта у школі /В.М. Єрмолова. –К., 2009.–85 с.

9. Єрмолова В.М. та ін. Програма з фізичної культури для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль: Сайт МОН, 2010. –115 с.

10. Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Операйло С.І. Фізична культура, (підручник) 6 кл., Видавничий дім „Слово”, 2006.

11.   Єрмолова В.М., Іванова Л.І. Фізична культура, (підручник) 9 кл. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2009. – 184 с.

12. Зубалій М.Д. Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–11 класи.–К.: Початкова школа, 2001. –112 с.

13. Каинов А.Н. Физическая культура. 9-11 классы: организация и проведения олимпиад. Рекомендации, тесты, задания. – Волгоград: Учитель, 2009. –139 с.

14. Киселев П.А., Киселева С.Б. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам –М.: Глобус, 2008.–320с.

15. Круцевич Т.Ю., Чешейко С.М., Турчик І.Х., Дятленко С.М. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури.–К-П.: Аксіома, 2010. –128с.

16. Марченко И.Н., Шлыков В.К. Олимпиадные задания по физической культуре. 9-11 классы.– Волгоград: Учитель, 2010. –108с.

17. Мишенькина В.Ф., Рогов И.А., Шалаев О.С., Карбанов Д.В. Волейбол, гандбол, баскетбол: Организация и проведение соревнований по упрощенным правилам: Учеб. пособие. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2004. – 115 с.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 278; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ