Які кістки входять до складу поясу нижньої кінцівки людини?




а/клубова кістка

б/малогомілкова

в/куприкова

г/сіднична

д/лобкова


10. До верхніх дихальних шляхів людини відносяться:


а/трахея

б/гортань

в/носоглотка

г/носова порожнина

д/головний бронх


Які з перелічених судин людини несуть виключно венозну кров?


а/ загальна сонна артерія

б/ легеневий стовбур

в/ стегнова вена

г/ пупкова вена

д/пупкова артерія

Які функції можуть виконувати нуклеотиди у клітинах?


а/є мономерами білків;

б/ є мономерами РНК і ДНК;

в/ є акумуляторами енергії;

г/ є акцепторами атомів Гідрогену;

д/ транспортують кисень.


 

13. Які функції виконує ядерце:


а/імпортує цитоплазматичні білку

б/ регулює ядерні пори

в/ є місцем збирання субодиниць рибосом

г/ запасає неактивну ДНК

д/ синтезує ядерний білок


14. Гетеротрофний спосіб живлення притаманний:


а/ вільноживучим плоским червам

б/ паразитичним плоским червам

в/ зародку вищих рослин

г/ усім деревним рослинам

д/ усім прокаріотичним організмам

 

 

Рівень 3

1. Нижче наведені зображення деяких органів:

А                      Б                          В                             Г

Визначте,якому з наведених органів відповідає кожен з наступних гістологічних препаратів

1                         2                                        3                                        4

Б 2Г 3В 4А

2. На малюнку наведено типи кореневої системи рослин.

Стрижнева коренева система зображена на рисунках:

а)    позначених літерами А і В;

б)    позначених літерами Б і В;

в)    позначених літерами А і Г;

г)    позначених літерами В і Г.

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 412;