Які з перерахованих нижче властивостей НЕ ПРИТАМАННІ птахам?Клас

Рівень 1

У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один.

1. Який шар стовбура старого дерева найшвидше росте у товщину?


а/заболонь
б/ кора
в/ флоема
г/ серцевина


2. Бульбочкові бактерії, які співіснують із кореневою системою бобових рослин:


а/ беруть участь у фотосинтезі
б/ забезпечують рослину водою
в/забезпечують рослину фосфором           

г/забезпечують рослину нітрогеном


3. Голкоподібна форма листків та розвинута стрижнева коренева система у сосни є пристосуванням до:

 

 а/ запилення вітром;

 б/ існування в умовах нестачі вологи;

 в/ існування в умовах недостатнього освітлення;

г/ існування на засолених ґрунтах.


4. Організм, який не має черепашки, джгутиків, клітинного рота, порошиці, пелікули – це:


а/ амеба протей;

б/ евглена зелена

в/ інфузорія-туфелька;

г/ трипаносома.


5. Дослідниками було виявлено, що час контакту після повернення з «розвідки» мурашки-фуражира із особинами у мурашнику залежить від відстані до їжі. Причому, із збільшенням відстані цей час спочатку зростає, потім різко зменшується, потім знову зростає. Така залежність може бути поясненою тим, що:

а/ мурашка-фуражир передає інформацію про кількість кроків, які необхідно зробити, щоб дійти до їжі

б/ мурашка-фуражир нездатна адекватно передати інформацію про відстань до їжі

в/ мурашка-фуражир передає інформацію про певні точки на маршруті та відстань від них до їжі;

 г/ мурашки нездатні до вироблення умовних рефлексів

Яке з тверджень вірне?

 а/ більша частина води, що фільтрується в капсулі Боумена, реабсорбується

 б/ половина води, що фільтрується в капсулі Боумена, реабсорбується

 в/ половина глюкози, що фільтрується в капсулі Боумена, реабсорбується

 г/ жоден з іонів, які фільтруються в капсулі Боумена, не поглинаються

7. Са2+ відіграє важливу роль в скороченні скелетних м'язів, тому що він:

а/активує АТФ-азу міозину, зв'язуючись з нею

б/ зв'язується з тропоніном для припинення постійного інгібування взаємодії актину та міозину

в/перешкоджає утворенню зв'язків між актином та міозином

г/ відокремлює головку міозину від актинових філаментів

8. Багатошарова епітеліальна тканина присутня у:


а/ внутрішньому шарі шлунку
б/ внутрішньому шарі фаллопієвих труб
в/ внутрішньому шарі щоки
г/ кірковій речовині яєчника


Які з наступних тверджень щодо руху війок і джгутиків у еукаріот є вірним?

а/ механізм руху ідентичний такому у прокаріот

б/ рух є результатом обертання

в/ рух забезпечується ковзанням однієї пари мікротрубочок уздовж сусідньої пари

г/ рух забезпечується дією протонного градієнту

г/трансляції.

 


10. Зображена на рисунку молекула відноситься до:а/ ліпідів;

б/ білків;

в/ вуглеводів;

г/ нуклеїнових кислот.

 
 
 
 

Рівень 2

 У завданнях цієї групи з п'яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п'яти.

Які види рослин з наведених нижче відносяться до родини Злакових?


а/фінікова пальма

б/коріандр посівний

в/тимофіївка лучна

 г/проcо посівне

д/томат


2. Поява у рослин механічної та провідної тканин пов’язана із:


а/фотосинтезом

б/здатністю до статевого розмноження

в/здатністю до вегетативного розмноження

г/виходом рослин на суходіл

д/здатністю рослин до необмеженого росту


3. Трав’янистою рослиною є:


а/малина

б/банан

в/жито

г/ бамбук

д/бук


4. Які з перерахованих нижче хвороб викликаються тваринами:


а/ентеробіоз

б/кліщовий енцефаліт

в/дракункульоз

г/сказ

д/малярія


Які ознаки будови плодів є пристосуванням до поширення вітром?


а/яскраве забарвлення;

б/невелика маса;

в/наявність гачечків і причіпок;

г/наявність волоскоподібних виростів;

д/наявність м’ясистих, соковитих покрив


6. Двостулковим молюском є:


а/гребінець

б/мідія

в/морське блюдечко

г/перлівниця

д/виноградний слимак


7. З наведених ознак для інфузорії-туфельки є характерними:


а/наявність одного ядра

б/наявність двох ядер

в/наявність однієї скоротливої вакуолі

г/наявність двох скоротливих вакуолей

д/наявність джгутиків

Які з перерахованих нижче властивостей НЕ ПРИТАМАННІ птахам?


а/чотирикамерне серце

б/цівка

в/ліва дуга аорти

г/потові залози

д/клоака


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 444; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ