Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 7 клас 1Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 7 клас   1. Із міст А й В, відстань між якими 9 км, одночасно виїхали назустріч один одному два велосипедисти. У напрямі від А до В дме вітер із деякою швидкістю. Перший велосипедист проїхав відстань між містами за 30 хв., а другий за 40 хв. Визначити швидкість вітру й велосипедистів у тиху погоду, вважаючи, що вона однакова. (8 балів)   2. Визначити об’єм зображеної на рисунку пластинки, якщо її товщина дорівнює h. (4 бали)   3. Обчислити значення об’єму пластинки, якщо m = 82 см, n = 1 м, а = 200 мм, b = 100 мм, x = 35 см, y = 3 дм, h = 5 мм. (2 бали) 4. Вам дано каструлю з внутрішнім об’ємом 2 л, відро з водою і чайник, у який необхідно якомога точніше відлити з відра воду об’ємом 1 л. Як це можна зробити? (4 бали)   5. На який кут повертається Земля навколо своєї осі за 1 хв.? (4 бали)   6. Місткість ковша потужного скрепера – машини для зрізування і транспортування ґрунту – становить 14 . Яку відстань повинен пройти скрепер для того, аби його ківш повністю наповнився землею, якщо при ширині захвату 30 дм він зрізує шар ґрунту товщиною 150 мм? (3 бали) Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

Клас

 

1. Сплав золота і срібла масою 400 г має густину . Визначити масу золота та його процентний уміст у сплаві, якщо густина золота 19360 , а срібла 10500 .

(7 балів)

 

2. На скільки об’єм ртуті більший за об’єм спирту при , якщо при  їхні об’єми однакові й дорівнюють 1000 ? Коефіцієнт об’ємного розширення спирту , а ртуті .

(5 балів)

 

3. На рисунку показано хід світлового променя ABC через розсіювальну лінзу. Визначити побудовою фокус лінзи.

(4 бали)

 

4. Першу половину шляху до місця призначення автомобіль проїхав зі сталою швидкістю 50 . З якою сталою швидкістю він проїхав другу половину шляху, якщо середня швидкість автомобіля на всій ділянці руху 54,5  ?

(5 балів)

 

5. Діаметр передніх коліс трактора в 2 рази менший, ніж задніх. Порівняйте частоти обертання коліс під час руху трактора.

(4 бали)


Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

 

Клас

 

1. Однорідна балка довжиною L = 6 м однією частиною ( довжини = 1 м ) лежить на горизонтальній платформі, решта балки звисає з платформи. До кінця частини, що звисає, прикладена вертикальна сила . Балка втримується в горизонтальному положенні, якщо значення сили лежить в інтервалі від мінімального значення  до максимального . Знайти відношення , якщо товщина балки значно менша за її довжину.

(6 балів)

 

2. Сила, що діє на снаряд, маса якого m у дулі гармати, збільшується рівномірно від нуля до  на ділянці дула довжиною  і не змінюється на ділянці дула довжиною  і, зрештою, рівномірно зменшується до нуля на ділянці дула довжиною . Яка швидкість снаряда при вильоті з дула? Графік залежності дії сили на снаряд від довжини дула подано на рисунку.

(5 балів)

 

3. Яку кількість теплоти потрібно передати залізній балці, площа поперечного перерізу якої 20 , щоб вона видовжилася на 6 мм? Питома теплоємність заліза 460 , густина при  7800 , температурний коефіцієнт лінійного розширення .

(5 балів)

 

4. Відстань від предмета до екрана 90 см. Де треба розмістити між ними лінзу, фокусна відстань якої 20 см, щоб дістати на екрані чітке зображення предмета?

(5 балів)

 

5. Після протягування дроту через волочильний верстат, довжина його збільшилася в 4 рази. Яким став опір цього дроту, якщо до волочіння його опір був 20 Ом?

(4 бали)


Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

 

Клас

 

1. У мережу з напругою 24 В ввімкнули два послідовно з’єднані резистори. При цьому сила струму в загальному колі була 0,6 А. Коли ці резистори з’єднали паралельно і ввімкнули в дану мережу, то сила струму в загальному колі стала 3,2 А. Визначте опір резисторів.

(5 балів)

 

2. У чайник зі свистком налили 1 кг води при  і поставили на електричну плитку потужністю 900 Вт. Через 7 хв. пролунав свисток. Питома теплоємність води . Температура кипіння води .

а) Чому дорівнює ККД плитки?

(2 бали)

 

б) Скільки води залишиться в чайнику після її кипіння протягом 2 хв.? Питома теплота пароутворення води .

(3 бали)

 

3. На горизонтальній поверхні знаходиться нерухома, абсолютно гладенька півсфера радіуса 180 см. Із верхньої точки півсфери без початкової швидкості сповзає маленьке тіло. У деякій точці воно відривається від цієї півсфери й вільно летить. Визначте час вільного польоту тіла. Прискорення вільного падіння 10

(6 балів)

 

4. У вертикальній циліндричній посудині з гладенькими стінками під поршнем масою 10 кг і перерізом 50  міститься газ. Під час руху посудини по вертикалі з прискоренням 1  висота стовпчика газу під поршнем зменшується на 5% порівняно з висотою в нерухомій посудині. Визначте зовнішній тиск, якщо температура газу в посудині стала, а поршень герметично прилягає до стінок посудини. Прискорення вільного падіння 10

(6 балів)

 

5. Прямокутна коробочка із жерсті плаває у воді. Маса коробочки 100 г, площа дна 50 , висота 6 см. Визначте висоту надводної частини коробочки. Густина води .

(3 бали)


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 628;