Варіант 4. Запишіть іменники в родовому відмінку однини. З’ясуйте, які з них можуть мати паралельні закінчення. Чому?Апарат, папір, метал, міст.

 

Творчі завдання (15 б.)

Варіант 3. Стислий твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі (5-6 речень)

Теоретичні завдання (20 б., по 10 за кожне завдання)

Варіант 3.

1. Обґрунтувати статус категорії стану дієслова як морфолого-словотвірно-синтаксичної

2. Поняття про підмет, його різновиди та засоби вираження

Практичні завдання (45 б.)

4.

Завдання 1

Варіант 3.Обидва, булочна, середземний, перегляд, перестукуватися, піонер.

Завдання 2

 

Творчі завдання (15 б.)

Варіант 4.Замітка дискусійного характеру до газети на тему «Лист далекому українцеві» (публіцистичний стиль) (5-6 речень)

 

Теоретичні завдання (20 б., по 10 за кожне завдання)

Варіант 4.

1. Ступені і різновиди транспозиції частин мови

2. Спільні й відмінні ознаки синтаксичних одиниць

Практичні завдання (45 б.)

4.

Завдання 1

6. Варіант 4. Сімсот, безатомний, суша, який-небудь, віднікуватися, збіжжя.

Завдання 2

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 327; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ