Чому поділ покритонасінних рослин не можна здійснити за однією ознакою?

Корені, безумовно, є основними постачальниками води. Якщо її в грунті мало, це не означає, що рослина неодмінно загине. Деякі види пристосувалися до засвоєння вологи у повітрі. Які механізми забезпечують рослинам можливість засвоєння атмосферної вологи?

У вищих рослин є додаткові шляхи надходження води в тіло. Мохи можуть вбирати воду усією поверхнею, як і лишайники. Особливо багато води вбирають такі мохи, як зозулин льон, різні види сфагнуму. Цьому сприяє будова їхнього листя і пагонів. При повній насиченості сфагнові мохи вміщують у своєму тілі в десятки разів більше води, ніж у повітряно-сухому стані. Насіння вбирає воду із грунту. З повітря, насиченого водяною парою, у дощовому тропічному лісі поглинають воду багато епіфітів, наприклад, папороть гіменофілум – тонкими листочками, багато орхідей – повітряним корінням. У чашовидних піхвах листків, багатьох зонтичних накопичується вода, яка поступово всмоктується епідермісом. Види з роду тиляндсія (бромелієві) існують у пустелі Атакама виключно за рахунок вологи туманів і роси, яку вбирають лусковидні волоски на листі.

Вода, що надійшла в рослину, транспортується від клітини до клітини (близький транспорт) і по ксилемі в усі органи, де витрачається на життєві процеси (далекий транспорт). Не більш як 0,5 % води, йде на фотосинтез, решта – на поповнення випаровування і підтримання тургору. Вода випаровується з усіх поверхонь, як внутрішніх, так і зовнішніх, що стикаються з повітрям.

Французький вчений Ламарк вперше звернув увагу на те, що температура суцвіть або окремих частин рослин родина Ароїдні на 10, 16 або 30 градусів вища від температура навколишнього середовища. Укажіть причину цього явища?

Рух стебел і коренів під дією сили тяжіння отримав назви геотропізму. Які існують теорії геотропізму?

Геотропізм, або геотаксіс, явище реагування деяких організмів на дію сили земного тяжіння. Реагування позначається в русі або зростанні або по напрямку сили тяжкості (позитивний геотропізм) або у зворотному напрямку (негативний геотропізм).

Микола Григорович Холодний (1882 — 1953) — український ботанік, фізіолог, мікробіолог, еколог. Він починав свій шлях у науці вивченням тропізмів рослин, і це значною мірою визначило головний напрям його досліджень. Першим узагальненням багаторічних експериментів стала фізико-хімічна теорія геотропізму, яку він розглядав як корисну робочу гіпотезу. Суть її така. Сила тяжіння, діючи на рослинний орган, викликає у протоплазмі його клітин особливий характер розподілу в них крупніших колоїдних часточок протоплазми, які несуть електричний заряд. Внаслідок цього у клітині виникає електрорушійна сила, вона спрямована паралельно напрямку дії сили тяжіння і викликає пересування катіонів у клітині. В результаті цього виникають зміни у співвідношеннях концентрацій одно- і двовалентних іонів у протоплазмі верхньої і нижньої частин клітини, що зумовлює збільшення чи зменшення проникності протоплазми. З різною проникністю пов'язане і різне надходження в окремі ділянки протоплазми пластичних речовин, а від цього залежить активність росту клітинної оболонки на протилежних сторонах клітини. Сума таких клітинних ефектів виявляється у спрямованості геотропічного вигину рослинного органу.

У 1918—1923 рр. різні автори запропонували й інші іонні або електричні гіпотези геотропізму. Гіпотеза М. Г. Холодного була першою в цьому плані, хронологічно передувала їм. Її автор разом з тим бачив недостатню експериментальну обгрунтованість її положень, усвідомлював необхідність подальшої роботи над цією проблемою.

Рухи характерні лише для молодих органів, які не втратили ще здатності до росту. У 1928 р. Н.Г. Холодний і Ф. Вент висунули гормональну теорію тропізмов. Відповідно до теорії, при нормальному освітленні і вертикальному положенні проростка струм гормону (ауксину), вироблюваного в верхівці органу, розподіляється рівномірно. Наслідком цього є рівномірне зростання. У разі одностороннього висвітлення стебла ауксин концентрується на затіненій стороні і вона зростає швидше, стебло згинається у бік світла. Для прояву реакції на нерівномірне висвітлення повинен існувати якийсь фоторецептор, він ще не встановлено остаточно. Однак вивчення спектру дії показало, що найбільш ефективним для прояву фототропізму є синє світло. Вважають, що фоторецептором в цьому випадку є флавопротеїнів - фосфорильованих протеїнкіназа, яка стимулюється синім світлом. Одностороннє сприйняття світла фоторецептором викликає електричну поляризацію тканин, градієнт фосфорилювання і, як наслідок, відхилення струму ауксинів і підвищення їх концентрації на затіненій стороні. Важливим об'єктом дослідження геотропизма є мутанти, які не реагують на земне тяжіння - агравітропи. Дослідження мутантів підтверджують гіпотезу Холодного - Вента про те, що ауксин є необхідною умовою гравітропізма. На відміну від фототропізму при Геотропізм всі частини рослини однаково сприймають силу ваги. Разом з тим з'являються дані, що в здійсненні геотропіческіх рухів велику роль відіграють інгібітори росту, насамперед Абсцизова кислота. В експериментах з корінням кукурудзи було показано, що джерелом інгібіторів росту є кореневої чохлик. Під впливом гравітації інгібітори росту, що утворилися в кореневому чохлику, накопичуються на нижній стороні горизонтально розташованого кореня, і, як наслідок, зростання нижньої сторони гальмується, корінь згинається вниз. Кореневий чохлик сприймає подразнення і відповідає за утворення і розподіл гормональних речовин. Існують гіпотези, що пояснюють первинний механізм сприйняття геотропіческого роздратування. Під впливом однобічної дії сили тяжіння в клітинах апікальної зони відбувається переміщення важких частинок - статолітів (крохмальні зерна з амилопластах). Під впливом одностороннього впливу земного тяжіння статоліти скупчуються на одному боці органу. Цікаво, що в результаті голодування крохмальні зерна зникають, і геотропіческая чутливість не проявляється.

Чому поділ покритонасінних рослин не можна здійснити за однією ознакою?

Покритонасінні, або квіткові рослини (Angiospermae або Magnoliophyta) — таксон вищих рослин, які формують квітки. Ця найважливіша група наземних рослин налічує понад 165 порядків, 540 родин, більше 13 000 родів і, ймовірно, не менше 250 000 видів. По числу видів квіткові рослини значно перевершують решту груп вищих рослин, узятих разом. Вони складають одну з груп насінних рослин. Найважливіша особливість квіткових рослин — наявність спеціалізованого органу, квітки, що бере на себе функції розмноження і залучення агентів запилення. Квіткові рослини формують свої насінні зачатки в порожнині зав'язі, яка утворена зрощенням колись відкритого плодолистка. Стінки зав'язі після запліднення розростаються і видозмінюються, даючи структуру під назвою плід. У решті груп насінних рослин насіннєвий зачаток не прихований від запилення, а насіння не поміщене в дійсний плід, але іноді насіння можуть покривати м'ясисті структури, наприклад, у представників роду тис.

Відділ Покритонасінні належить до царства Рослини. Його поділяють на два класи: Дводольні й Однодольні. Ці назви існують із глибокої давнини, хоча нині й не відповідають вимогам науки систематики. Поділ покритонасінних на два класи базується на основі сукупності ознак:

1 ) будова квітки;

2) тип і будова насінини та плоду;

3) будова вегетативних органів;

4) внутрішня будова тощо.

 

Найзагальнішими ознаками рослин, які відносять до класу Дводольні, є: стрижнева коренева система; листки прості та складні, переважно із сітчастим жилкуванням; чотири- або п'ятичленні квітки; насінина з двома сім'ядолями тощо. Серед дводольних велика різноманітність дерев (наприклад дуб, верба, яблуня, вишня), кущів (наприклад смородина, калина, шипшина) і грав (пшениця, конюшина, м'ята тощо), які живуть у різних умовах. До дводольних належать більшість плодових, ягідних, овочевих, олійних, декоративних, лікарських рослин тощо.

Рослини класу Однодольні мають мичкувату кореневу систему, прості листки, паралельне чи дугове жилкування; тричленні квітки; насінину з однією сім'ядолею тощо. Переважна більшість однодольних — трав'янисті рослини, які добре переносять несприятливі умови існування. Клас Однодольні включає багато важливих сільськогосподарських рослин: злакові (наприклад пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, рис), овочеві (наприклад спаржа, цибуля, часник), декоративні (лілії, тюльпани, гіацинти) тощо.

В основу класифікації покритонасінних покладено особливості будови квітки, суцвіть і плодів, кількість сім'ядолей у насінині, тип кореневої системи, особливості будови листків і стебла тощо. Велике значення для класифікації має будова оцвітини, тичинок, маточок. Проте не існує жодної ознаки, за якою можна було б чітко вказати належність рослини до одного з класів. Серед дводольних є рослини з ознаками однодольних (наприклад подорожник із дуговим жилкуванням листків), і, навпаки, серед однодольних є рослини з ознаками дводольних (наприклад вороняче око із сітчастим жилкуванням листків). Отже, віднести рослину до кожного з класів можна лише за певною сукупністю ознак.

5. Приріст лісу становить 3% за рік. У гаю, який росте окремо, за оцінками спеціалістів, є 1000 кв.м. деревини. Який обсяг деревини становитиме цей лісок через 10 років?

1) 1000 м² - 100%

х м² - 3%

х=1000*3/100= 30 м² - приріст гаю за рік;

2) 30*10=300 м² - приріст лісу за 10 років;

3) 1000+300=1300м²

Відповідь: 1300м² обсяг деревини лісу через 10 років.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 395; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ