Тест 55. Які передумови ефективно впливають на формування колективу?+а) наявність органів самоврядування;

-б) відсутність конфліктів;

-в) знання педагогом теорії колективу;

-г) наявність лідера.

Тест 56. Яке, на Вашу думку, найповніше визначення впливу колективу на формування особистості?

+а) колектив значно впливає на формування особистості, у вимогах колективу закладений могутній фактор морального удосконалення;

-б) вплив колективу на особистість більше негативний, ніж позитивний, тому що колектив придушує особистість і вона втрачає неповторність;

-в) роль колективу невелика, основи норм поведінки та характеру закладає сім’я;

-г) колектив має незначне значення, тому що особистість - це єдність природних, неорганізованих і організованих впливів, а останні і є впливами колективу.

Тест 57. Яка з дитячих громадських організацій будує свою виховну систему на засадах скаутизму?

-а) спілка піонерських організацій України;

-б) дитячо-юнацьке товариство «СІЧ»;

+в) українська організація «Пласт»;

-г) спілка молодіжних організацій України.

-б) створення сприятливих умов для нормального росту дитини та її розвитку;

-в) розвиток мовлення, пробудження інтересу до знань;

-г) розвиток трудових нахилів, формування економічних знань.

 

Тест 58. З наведених тверджень оберіть ті, які характеризують педагогічну технологію:

-а) педагогічна технологія - це навчання за допомогою технічних засобів;

+б) педагогічна технологія - це проект певної педагогічної системи, яка реалізується на практиці;

+в) педагогічна технологія - це система запропонованих наукою алгоритмів, засобів і способів вирішення поставлених завдань;

-г) педагогічна технологія – це проект виховного заходу.

Тест 59. Що таке виховна справа?

-а) інструмент педагогічного впливу;

-б) вид організації і здійснення конкретної діяльності учнів;

+в) посильне, корисне і необхідне заняття для учнів у позаурочний час;

-г) комплексне застосування загальних зусиль у трудовому вихованні учнів.

Тест 60. З наведених тверджень виберіть ті, які характеризують інновації в освіті:

- а) інновація - це введення нового у навчальний процес;

+б) інновація - це результат пошуків нового у теорії і практиці навчання і виховання;

-в) інновація - це організація дослідницьких колективів;

-г) інновація - це організація роботи по вивченню нових освітніх програм і навчальних планів.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 898;