Характеристика традиційних (класичних) прийомів факторного екон. аналізуПрийоми детермінованого факторного аналізу: *ланцюгові підстановки: f1=x1*y1*z1; f0=x0*y0*z0; fск1=x1*y0*z0; fск2=x1*y1*z0; вплив факторів Δх= fск1- f0; Δу= fск2- fск1; Δz= f11- fск2; *абсолютних різниць: вплив факторів Δх= Δх*у0*z0; Δу= х1*Δу*z0 і т.д; *інтегральний: f=x/y+z; Ах=Δх/(Δу+Δz)*Ln|y1+z1/у0+ z0|; Ау=(Δf-Ax/Δy+Δz)*Δу; Az=(Δf-Ax/Δy+Δz)*Δz; *індексний f1/f0=x1*y1*z1/x0*y0*z0=іх* іу* іz; іх= x1*y0*z0/x0*y0*z0; іу= x1*y1*z0/x1*y0*z0; іz= x1*y1*z1/x1*y1*z0; *пропорційного ділення; *балансовий метод; * відносних різниць. Також виділяють прийоми стахостичного факторного аналізу: аналітичні групування, кореляційно-регресійний метод, дисперсійний аналіз, компонентний аналіз.

 

Х-ка і аналіз джерел формування майна п-ва

До джерел формування майна п-ва відносять: *вл кап; *позичених *залучених коштів.

 Ефективність використ позиченого кап визначають за допомогою ефекту фінансового важеля (ЕФВ) = (Рентаб сукупного кап до оподаткування – ціна позиченого кап)*(1 – Коеф ставки оподаткування)*коеф фін ризику; К фін ризику = К позич/К власний. ЕФВ показує на скільки % збільшиться сума вл кап за рахунок залуч в оборот позич кап. ЕФВ пов'язаний із поняттям фін лівириджу – можливість впливати на прибуток за рахунок зміни структури капіталу.

Аналіз ефективності викоричст вл кап здійснюють коефіцієнтним методом: К автономії = Ір пасиву /ВБ – показує рівень незалежності п-ва; К фін ризику = (ІІІ+ІV) пасиву /Вл кап – показ скільки вл коштів припадає на 1 залучених; К самофінансування = прибуток +амортизація /вл кап; Сума вл коштів в обороті (ВОК) = ІІ активу – ІV пасиву – показує раціональність використ вл кап; К забезпечення власними коштами обороних активів = ВОК/ІІ пасиву – х-зує оптимальність використ вл оборотних коштів; К маневреності = ВОК/І пасиву – показує частку вл коштів, що беруть участь в господарському обороті; К фін залежності = ВБ/І активу – доповнює К автономії; К інвестування = І пасиву/І активу – х-зує забезпеченість активів власним капіталом; К прогнозну банкрутства = ВОК/ВБ – спадаюча тенденція викликаю загрозу банкрутства.

Актуальність і завдання аналізу фінансового стану під-ва

Актуальність та значення економічного аналізу

3.Аналіз валового торговельного доходу під-в торгівлі.

Аналіз виконання плану та динаміки РТО.

Аналіз в-т д-ті промисл.п-тва

Аналіз в-т на опл.праці прац-в торгів.п-ва

Аналіз в-т обігу п-в торгівлі та резерви їх економії

Аналіз ефективності використання ОЗ промислового п-ва.

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів п-ства

Аналіз оборотності товар запасів торгов п-ва.

11.Аналіз операц. в-т промисл. п-ва.

Аналіз показників ефективності праці в торгівлі

Аналіз показників платоспроможності і фін.стійкості п-ва

Аналіз показників рентабельності торгівлі

Аналіз реалізації продукції промислового під-ва

Аналіз рентабельності оборотних активів (ОА)

Аналіз РТО і резервів його росту.

Аналіз с/в продукції промисл. п-ва

Аналіз стану та ефективності викор товарних запасів.

Аналіз стану та руху кадрового потенціалу

Аналіз стану,ст.-ри та динаміки ОЗ пром. п-ва

 22.Аналіз товарообороту(ТО) гуртової бази.

Аналіз факторів, що впливають на зміну прибутку торг п-ва

Аналіз фін.рез-тів торгівлі

Аналіз фінансових результатів виробничого підприємства

26.Вертикальний та горизонтальний аналіз балансу.

Види ЕА та їх хар-ка

Експрес аналіз балансу п-ва

Іформаційне забезпечення економічного аналізу.

Метод ЕА.

Операт аналіз РТО і тов запасів

Основи орг-ції ЕА

Предмет, об’єкти і завдання ЕА.

Суть, принципи та інформаційне забезпечення ЕА.

Факторний аналіз прибутку промислового підприємства

Характеристика традиційних (класичних) прийомів факторного екон. аналізу

Х-ка і аналіз джерел формування майна п-ва


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 217; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ