Формування комунікаційної політикиНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГ В БАНКУ”

 

Для студентів денної форми навчання

спеціальності “Банківська справа”

Львів 2011


Методичні вказівки та плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Маркетинг в банку” для студентів денної форми навчання спеціальності “Банківська справа”/ Укладач: О. В. Дубовик, Н.Є., Рак. – Львів: Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, 2011 р.

 

 

Укладач:          

О. В. Дубовик к.е.н., доцент

Н.Є. РАК, викладач

 

Рецензент:

Бойко Є.І. д.е.н., професор

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та управління персоналом

Протокол № 1 від 31 серпня 2011 р.

 

 

 

 

© Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, 2011

 


ЗМІСТ

Вступ --------------------------------------------------------------------- 4

Плани семінарських та практичних занять --------------------------16

Рекомендована література --------------------------------------------- 11

Перелік екзаменаційних питань ----------------------------------------

 

 


      

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗАНЯТТЯ 1

Семінар № 1

 

Тема. Загальна концепція маркетингу в банківській сфері

(2 год.)

 

1. Письмова робота (тести) – 10 хв.

Питання для письмової роботи:

1. Поява і розвиток банківського маркетингу.

2. Зміст та специфіка маркетингу в банку.

3. Структурна концепція маркетингу в банку.

4. Процес маркетингової діяльності в банку.

2. Питання для обговорення:

1. Виникнення і розвиток поняття та науки “маркетинг”. Особливості маркетингу у сфері банківських послуг у порівнянні із виробничим маркетингом.

2. Проблеми та перспективи розвитку банківського маркетингу в Україні та за кордоном.

3. Стратегічний та операційний маркетинг. Сутність, завдання та особливості.

4. Сутність структурної та деталізованої концепції маркетингу в банку.

5. Процес організації маркетингової діяльності в банку. Аналіз послідовності етапів на прикладі реальних українських банків.


ЗАНЯТТЯ 2-3

Практичне заняття № 1

Тема. Організація роботи відділу маркетингу в банку та його стратегічної політики
(4 год.)

Хід заняття – робота в малих групах. Завдання кожної групи сформувати відділ маркетингу власного банку.

 

Завдання для груп –

· підготувати представлення власного банку;

· враховуючи специфіку сформованого банку продумати структуру відділу маркетингу банку, обрати його форму побудову, представити органіграму відділу, охарактеризувати систему лінійно-функціональних взаємозв’язків працівників, розробити посадові інструкції працівників та положення про відділ маркетингу;

· розробіть та охарактеризуйте такі стратегічні елементи власного банку як місія, стратегія банку, маркетингова стратегія та гасло. Порівняйте власні елементи стратегічної політики банку із стратегіями існуючих банків (табл..1)

Табл. 1

Стратегічна маркетингова діяльність банку

Банківська установа

Елементи стратегічного маркетингу

Місія Стратегія організації Маркетингова стратегія Гасло
ПАТ “Райффайзен Банк Аваль»        
ПАТ АКБ «Львів»        
ПАТ «Приватбанк»        
«Укрсоцбанк»        
«Укрексімбанк»        
ПАТ «Фольцбанк»        

 

·  подайте характеристику ринку та позицій банківської установи (умовні дані щодо власної установи, але реальний аналіз інших банків, які представлені на ринку); характеристику цільових ринків банку та частки банку на цих ринках (умовні дані, але на основі реальних тенденцій, що склались на споживчих ринках); розгорнутий SWOT-аналіз (умовні дані для власної установи, але реальні ринкові тенденції, аналіз лише для власного регіону); концептуальні напрямки розвитку банку; перспективні фактори позиціонування банку; короткострокові (на 1 рік) цілі розвитку банку.

 

Специфічні обставини:

§ Міжнародний банківський холдинг приймає рішення про входження на український ринок та створює тут свій дочірній банк.

§ Велика вітчизняна промислова група для спрощення власного обслуговування вирішує створити «кишеньковий» банк, орієнтований виключно на обслуговування «своїх» підприємств.

§ Банк-лідер корпоративного ринку приймає рішення про початок діяльності на роздрібному сегменті.

§ Банк-лідер роздрібного ринку має намір розпочати роботу на корпоративному сегменті.

§ Невеликий банк регіонального значення.


ЗАНЯТТЯ 4

Семінар № 2

Тема. Аналіз ринкових можливостей та встановлення задач та цілей банку (2 год.)

1. Письмова робота – 1 год. 20 хв.

Питання для письмової роботи:

1. Задачі банку.

2. Цілі банку.

3. Виявлення наявних можливостей банку.

4. Фактори внутрішнього середовища банку

5. Фактори зовнішнього середовища банку

6. Аналіз маркетингового середовища в банку

7. Сегментація ринку.

8. Процес вибору цільових ринків.

9. Процес позиціонування на ринку.

10. Модель поведінки корпоративного клієнта

11. Модель поведінки клієнта (фіз. особи)

12. Фактори впливу на клієнта

13. Правила зміни сприйняття клієнтів

 


ЗАНЯТТЯ 5

Практичне заняття № 2

 

Тема. Розробка комплексу маркетингу для нового банківського продукту

(2 год.)

Хід заняття – робота в малих групах. Завдання кожної групи провести незадоволеного попиту на банківському ринку при орієнтації на заданий цільовий сегмент клієнтської аудиторії (згідно з варіантом). Розробити та представити новинку для цього сегменту.

Цільові сегменти:

1. Діти (віком до 12 років).

2. Підлітки (вік (13-17 років).

3. Молодь (18-25 років).

4. Люди передпенсійного віку (вік 48-53 роки – жінки; 53-58 роки – чоловіки).

5. Пенсіонери.

Після презентації новинки представляється комплекс маркетингу, який буде супроводжувати цю новинку:

· цінова політика (визначається ціль на основі матриці формування цілей ціноутворення, фактори впливу та кінцеві стратегії ціноутворення);

· дистрибуційна політика банку (способи збуту продукції, характеристика системи CRM);

· комунікаційна політика банку (табл. 2 та 3)


Таблиця 2

Формування комунікаційної політики

Елемент аналізу

Характеристика складових комунікацій, що застосовуються підприємством

Рек- лама PR Стимулю-вання збуту Особисті контакти Мерчан-дайзинг
(1) (2) (3) (4) (5 (6)
Рішення про застосування складової комунікації (+/-)          
Характеристика даної складової          
Розподіл бюджету комунікаційної політики між різними складови­ми (у %, якщо їх сума становить 100%)          

Таблиця 3

Процес розробки рекламної кампанії

Етап процесу розробки рекламної кампанії Характеристика Бюджет (грн.)
Визначення цілей і задач реклами    
Розробка рекламних звернень    
Вибір стратегії і тактики рекламних звернень    
Контроль і оцінка ефективності рекламних звернень    

ЗАНЯТТЯ 6

Практичне заняття № 3

Тема. Роз’язок розрахункових задач та їх коментарі

(2 год.)

Задача 1


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 177; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ