Фізичний розвиток, ступінь тренованості.У фізично тренованих ЖЄЛ збільшується. Особливо у тих, хто займається видами спорту, що вимагають витривалості (плавання, гребля). У них ЖЄЛ зростає до 8 л.

ФЗЄ. Фізіологічна роль цього показника полягає в тому, що завдяки наявності цієї ємності в альвеолярному просторі вирівнюються коливання О2 і СО2 яке обумовлено різницею в їх вмісті у вдихаємому та видихаємому повітрі. Повітря, яке вдихається, перемішується з тим, яке знаходиться в легенях, тобто з ФЗЄ. Оскільки ФЗЕ в декілька разів більша ніж ДО (3 л проти 0,5 л), то склад альвеолярного повітря змінюється незначно.

ФЗЄ залежить:

Від віку.

При старінні зростає.

Від статі.

У жінок на 25% менше.

Динамічні показники

1. Частота дихання - кількість дихальних рухів за хвилину (ЧД у дорослих = 14, колив. 10-18, у дітей 20-30, у новонароджених 40-50).

2. Хвилинний об'єм дихання або легенева вентиляція (ХОД; ЛВ) - об'єм повітря, який вдихається чи видихається за 1 хвилину при спокійному диханні.

ХОД = ЧД · ДО = 7 л.

3. Хвилинна альвеолярна вентиляція (ХАВ) - частина ХОД, яка досягає альвеол і бере участь у газообміні.

ХАВ = (ДО - ОМП) · ЧД.

     Мертвий простір -частина дихальної системи, яка вентилюється, але не бере участі у газообміні.

ОМП  150 мл

ОМП = m (кг) · 2.

Розрізняють:

1) Анатомічний мертвий простір, який представлений повітроносними шляхами.

2) Альвеолярний мертвий простір, представлений альвеолами, в яких не відбувається газообмін (у здорових людей кількість таких альвеол незначна).

3) Функціональний (фізіологічний) мертвий простір, загальний об'єм всіх відділів дихальної системи, які вентилюються, але не беруть участі у газообміні.

                 3 = 1 + 2

У нормі 3  1

4) Максимальна вентиляція легень (МВЛ) - кількість повітря, яка проходить через легені при диханні з максимальною частотою і глибиною. Віддзеркалює максимальні резервні можливості дихальної системи.

5) Резерв дихання - це різниця між МВЛ і ХОД.

Резерв дихання показує на скільки літрів може збільшитись хвилинний об’єм дихання при форсованому диханні порівняно зі спокійним.

               РД = МВЛ - ХОД

6) Коефіцієнт легеневої вентиляції (КЛВ) - це частина повітря, яка обмінюється у легенях під час кожного вдиху.

         

7) Коефіцієнт альвеолярної вентиляції (КАВ) - це відношення ХАВ до легеневого кровотоку.

              ; у спокої .

Аналіз отриманих даних про значення статичних і динамічних показників проводять, порівнюючи отримані показники з належними, які знаходять по таблицям. Якщо відхилення знайденого показника від належного не перевищує 15% його величину вважають нормальною.

 

Спірометрія

Метод спірометрії дозволяє визначити тільки статичні показники зовнішнього дихання, а саме ДО, РОвдиху, РОвидиху, ЖЄЛ. Для визначення використовують повітряний спірометр. Отримані показники порівнюють з належними.

 

Пневмотахометрія

Метод визначення швидкості руху повітря на вдосі і видосі. Дослідження виконують шляхом вдихання або видихання повітря через мундштук приладу. По розташуванню стрілки приладу визначають швидкість руху повітря. При спокійному диханні швидкість становить 500-600 мл/с, при форсованому вдосі – 6000-8000 мл/с, при форсованому видосі – 4000-6000 мл/с. Причиною зменшення показників може бути збільшення опору дихальних шляхів (наприклад, при бронхіальній астмі), а також порушення з боку виконавчих структур, що забезпечують біомеханіку дихання (міозити, невралгії, плеврити).

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 497;