Спосіб взаємодії віртуальних пристроївПрограмний інтерфейс.

Прикладний програмний інтерфейс(АРІ)

Об’єкт новоорієнтоване програмування(ОРЕ)

Спосіб взаємодії людина-машина

Засоби за допомогою яких людина взаємодіє з комп’ютером або іншими пристроями:

· Інтерфейс командного рядка;

· Графічний інтерфейс;

· Голосовий;

· Жестовий;

· Нейрокомп’ютерний.

30. Операційна система - це набір узгоджено працюючих керуючих програм, які забезпечують керування ресурсами комп’ютера, запуск прикладних програм, їх взаємодію з периферійними пристроями а також забезпечують діалог користувача з комп’ютером.

Операційні системи є основними системними програмними комплексами, які виконують наступні функції:

Тестування працездатності обчислювальної системи і її налагодження при початковому включенні;

Забезпечення синхронної і ефективної взаємодії всіх апаратних і програмних компонентів обчислювальної системи в процесі її функціонування;

Забезпечення ефективної взаємодії користувача з обчислювальною системою.

Операційні системи класифікуються за такими характеристиками:

Кількість одночасно працюючих користувачів

Багатокористувацькі

Однокористувацькі.

Числу процесів, які одночасно можуть виконуватися під керуванням даної системи:

Багатозадачні. Поняття багатозадачності означає підтримку паралельного виконання кількох задач, які існують в межах однієї обчислювальної системи в один момент часу.

Однозадачні підтримують режим виконання лише одної програми в один момент часу.

Кількості підтримуючих процесорів:

Багатопроцесорні операційні системи підтримують режим розподілених ресурсів декількох процесорів для розв’язання одної задачі.

Однопроцесорні

Розрядності коду (вважається, що розрядність операційної системи не може перевищувати розрядність процесора):

8-ми розрядні

16-ти розрядні

32-ох розрядні та 64-ох розрядні

Типу інтерфейсу:

Командні - з текстовим інтерфейсом.

Об’єктно-орієнтовані - з графічним інтерфейсом.

Типу доступу користувача до ЕОМ:

Режимі пакетної обробки: з виконуваних програм формується пакет (набір) завдань, які вводяться в ЕОМ і виконуються в порядку черговості з можливим врахуванням пріоритетів.

Режимі розділення часу: кожній задачі почергово виділяється певний проміжок часу на виконання з імітуванням перед користувачами одночасного виконання всіх завдань.

Режим реального часу забезпечує імітацію одноосібного обслуговування користувача в темпі розвитку реального процесу.

Типу використання ресурсів:

Локальна операційна система забезпечує роботу тільки одного користувача

Глобальна мережна - дозволяє одночасно працювати багатьом незалежним користувачам в мережі, використовуючи спільні ресурси. Тобто мережні операційні системи служать для забезпечення обслуговування користувачів локальних обчислювальних мереж.

31. IEEE 754 — широко розповсюджений стандарт формату представлення чисел з плаваючою комою, що використовується як у програмних реалізаціях арифметичних дій, так і в багатьох апаратних (CPU та FPU) реалізаціях. Багато компіляторів мов програмування використовують цей стандарт для зберігання та виконання математичних операцій.

Стандарт у 1985 році розробив професор університету Берклі Вільям Каган.

Він описує чотири формати чисел:

1. Одинарної (single) точності

2. Подвійної (double) точності

3. Розширеної одинарної (single extended) точності

4. Розширеної подвійної (double extended) точності

32. POSIX (Portable Operating System Interface for uniX) — набір стандартів, які описують інтерфейси між операційною системою та прикладною програмою. Стандарт створений для забезпечення сумісності різних UNIX-подібних операційних систем та переносимості прикладних програм на рівні вихідного коду прикладних програм.

Стандарт розроблявся консорціумом «The Open Group», формально визначений як IEEE 1003, назва міжнародного стандарту ISO/IEC 9945.

Назва «POSIX» була запропонована Річардом Столменом. Вона є зареєстрованим товарним знаком IEEE.

33.Призначення IEC 61131-3 - стандартизація існуючих мовПЛК. Стандарт IEC 61131-3 був настільки актуальним, що потрібно почекати його адаптації забракло снаги: функції підтримки, та впровадження стандарту над ринком взяла він незалежна організаціяPLCOpen, що складається з у виробників і користувачів програмного забезпечення (ПО), орієнтованого на IEC 61131- 3. Через війну діяльності PLCOpen над ринком ПО з'явилася серія сертифікованих коштів програмуванняПЛК, - коштів, що досить широко й успішно впроваджуються у промисловості. У цілому нині, це сприймається як чергова прогресивний крок у рамках концепції "відкритих систем". Стандарт IEC 61131-3 описує синтаксис і семантику п'яти мов програмуванняПЛК. Ці мови є абсолютно новим, а лише узагальнюють те, що відоме у сфері автоматизації промислових об'єктів/

34.Что описывает стандарт ISO 15745-3:2003?

35.Степень защиты промышленных компьютеров (IP).

36.Промислова мережа — це цифрова, двонаправлена, багатоточкова послідовна телекомунікаційна мережа, що зв'язує територіально розподілені датчики, виконавчі механізми, промислові контролери і використовується в промисловій автоматизації для побудови єдиного інформаційного і керуючого середовища, котре об’єднує інтелектуальні технологічні пристрої і контролери цехового рівня.Описується стандартом IEC 61158.

Види промислових мереж

Фізичний рівень на базі асинхронного інтерфейсу:

Modbus - один з найвідоміших відкритих стандартів промислових мереж.

P-NET - Електрична специфікація P-NET заснована на стандарті RS-485.

LIN - інтерфейс для автомобільних систем.

HART - стандарт передачі даних через струмовий петлю 4-20мА.

Фізичний рівень на базі промислового Ethernet:

Profinet

Foundation Fieldbus HSE (High Speed Ethernet) (FF H2) - варіантпромислового Ethernet, розроблений Foundation Fieldbus (FF)

EtherCAT

Ethernet Powerlink

Ethernet / IP

SERCOS III

MODBUS TCP - різновид відомого стандарту для TCP / IP мереж.

LAN eXtensions for Instrumentation - заміна GPIB длявимірювальнихприладів.

FF H1 - польовийпротокол, аналог ProfiBus PA, розроблений FOUNDATION Filedbus (FF)

AS-Interface - дешева і перешкодозахищеності мережу для дискретних датчиків малої продуктивності

CC-Link. - Сімейство промислових мереж (СС-Link, CC-Link LT, CC-Link IE), створених за участю корпорації Mitsubishi Electric. В даний час розвитком цього сімейства мереж займається міжнародний консорціум CLPA.

CAN - специфікація фізичного і транспортного рівнів промислової мережі для автоматизації транспорту та машинобудування.

ProfiBus - промислова мережа, міжнародний стандарт, створений з активною участю фірми Siemens AG, що містить ряд профілів.

ПМ класифікуються за:

LAN(LocalAreaNetwork)-мережі розташовані на обмеженій території.

MAN(Metropoliten Area Network)-мережаміста.

WAN(WideAreaNetwork)-глобальнамережащоохоплюєкількаміст.

В залежності від області застосування ПМ:

1. Контролерні мережі вирішують завдання управління процесом виробництва,збором,та обробкою даних на рівні промислового контролю.

2. Полбові або сесорні.

37. 1 Wire-двунаправлена шина звязку для пристроїв з низькошвидкісною передачею даних(зазвичай стандартна швидкість 15,4 кбіт/с,максимальна-125 кбіт/с.

Переваги:

· Потребує лише два дроти:на дані та на заземлення;

· Велика відстань передачі даних;

· Легка зміна конфігурацій в процесі роботи;

38.PCI Express (також відома як 3GIO for 3rd Generation I/O; не плутати з PCI-X або PXI) — комп'ютерна шина, що використовує програмну модель шини PCI і високопродуктивний фізичний протокол, заснований на послідовній передачі даних.Послідовна шина.

PCI (англ. Peripheralcomponentinterconnect, дословно — взаимосвязь периферийных компонентов) — шина ввода-вывода для подключения периферийных устройств к материнской плате компьютера.Паралельна шина.

39. Послідовний порт (англ. serialport) — двонаправлений послідовний інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Послідовний тому, що інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом (на відміну відпаралельного порту). Найчастіше для послідовного порту персональних комп'ютерів використовується стандарт RS-232c. Раніше послідовний порт використовувався для підключення терміналу, пізніше для модему або миші. Зараз він використовується для з'єднання з джерелами безперебійного живлення, для зв'язку з апаратними засобами обчислювальних систем.

Хоча деякі інші інтерфейси комп'ютера — такі як Ethernet, Firewire і USB — також використовують послідовний спосіб обміну, назва «Послідовний порт» закріпилася за портом, що має стандарт Rs-232c.

Найчастіше використовуються D-подібні роз'єми: 9- і 25-контактні (DB-9 і DB-25 відповідно). Раніше використовувалися також DB-31 і круглі восьмиконтактні DIN-8. Максимальна швидкість передачі зазвичай становить 115200 біт/с.

Важливою особливістю інтерфейсної системи послідовного порту є те, що вона може передавати дані в послідовному режимі від пристрою і в паралельному від шини. Взаємне перетворення послідовних та паралельних форматів даних виконується із допомогою регістрів зсуву, що мають функцію паралельного доступу.

· PCI Express (раніше відомий як 3GIO/Arapaho), новий послідовний інтерфейс, що використовує програмну модель PCI, однак володіє продуктивнішим фізичним рівнем (LVDS використовується і нові роз'єми).

40.Паралельні інтерфейси характеризуються тим, що в них для передачі біт у слові використовуються окремі сигнальні лінії, і біти передаються одночасно. Паралельні інтерфейси використовують логічні рівні ТТЛ (транзисторних-транзисторної логіки), що обмежує довжину кабелю через невисоку перешкодозахищеності ТТЛ-інтерфейсу. Гальванічна розв'язка відсутня. Паралельні інтерфейси використовують для підключення принтерів. Передача даних може бути як односпрямованої (Centronics), так і двобічної (Bitronics). Іноді паралельний інтерфейс використовують для зв'язку між двома комп'ютерами - виходить мережа, "зроблена на коліні" (LapLink). Нижче будуть розглянуті протоколи інтерфейсів Centronics, стандарт IEEE 1284, а також реалізують їх порти PC.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 316; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ