ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ. 1. Знайдіть в навчальній літературі вітчизняних і зарубіжних авторів і дайте визначення таких понять: «ризик»ІІІ. ЗАВДАННЯ:

1. Знайдіть в навчальній літературі вітчизняних і зарубіжних авторів і дайте визначення таких понять: «ризик». Випишіть їх із зазначенням авторів та джерел.

2. Реферати на теми:

- Методи та засоби для контролю за реакцією на ризик.

- Методи та засоби для кількісної оцінки ризику.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІ

1. Фінансування у проектному менеджменті.

2. Фінансування та параметри управління проектами.

3. Вплив форм фінансування на процеси управління проектами.

4. Джерела та організаційні форми фінансування проектів. Стадії фінансування проектів.

5. Класифікації джерел фінансування інвестиційних проектів. Внутрішні джерела фінансування. Залученні джерела фінансування. Зовнішні джерела фінансування.

6. Класифікація і зміст організаційних форм фінансування.

7. Світовий досвід фінансування проектів. 

8. Зміст проектного фінансування. Чинники створення системи проектного фінансування.

9. Типи проектного фінансування. Зміст фінансування без регресу, з повним або частковим регресом на замовника. Засоби розподілу ризику при проектному фінансуванні.

10. Сучасний стан фінансування проектів в Україні. Чинники, які заважають становленню системи проектного фінансування. Рівень розвитку фінансової системи у державі. Законодавчі обмеження.  

11. Процеси планування і функції управління проектами.

12. Планування змісту проекту. Декомпозиція плану. Вхідні дані для планування змісту. Результати планування змісту проекту.

13. Основи формування календарного плану проекту.

14. Вхідні дані для побудови календарного плану робіт. Завдання послідовності робіт. Обов’язкова залежність. Дискретна залежність Зовнішня залежність.

15. Метод попередніх діаграм (PDM). Метод стрілочних діаграм (ADM). Методи умовних діаграм. Результати завдання послідовності робіт.

16. Оцінка тривалості робіт. Вхідні дані для оцінки тривалості робіт. Залежність від ресурсів.

17. Оцінка спроможності ресурсів та вплив її на час виконання проекту.

18. Експертні оцінки щодо тривалості робіт. Оцінка на основі аналогів.

19. Моделювання ходу робіт. Результати оцінки тривалості робіт.

20. Порядок розробки календарного плану робіт.

21. Метод критичного шляху. Метод графічної оцінки й аналізу. Метод оцінки й аналізу програми. “Стиснення” тривалості. Швидке відстежування. Обмеженість застосування методів стиснення тривалості. Метод критичних ланцюжків.

22. Планування вартості проекту. Вхідні дані для планування вартості проекту.

23. Методи та засоби оцінки вартості проекту.

24. Зв’язок тривалості і вартості у проектному менеджменті.

25. Методи вирішення питань планування тривалості і вартості у середовищі Microsoft Project.

26. Складові частини процесів планування у проектному менеджменті.

27. Склад процесів виконання у проектному менеджменті.

28. Виконання плану проекту. Управління закупівлями. Управління командою проекту. Управління якістю проекту. Звіти з виконання робіт.

29. Управління виконанням та якістю проекту. Методи та засоби забезпечення якості. Аудити якості.

30. Методи оцінки виконання проекту. Метод досягнутого обсягу робіт.

31. Управління закупівлями у проекті. Основи менеджменту закупівель. Обґрунтування закупівель. Вибір постачальників. Вибір форм закупівель. Адміністрування контрактів.

32. Склад процесів контролю у проектному менеджменті. Загальний контроль за змінами. Контроль за змінами календарного плану.

33. Контроль бюджету.

34. Контроль якості виконання проекту. Аналіз ходу виконання проекту.

35. Загальний контроль за змінами. Вхідні дані для загального контролю за змінами.

36. Методи та засоби для загального контролю за змінами.

37. Результати загального контролю за змінами. Порядок коригування плану проекту.

38. Контроль та аналіз ходу виконання проектів. Контроль календарного плану. Контроль вартості.

39. Показники вартісного виконання. “Оцінка по завершенні”.

40. Методи аналізу ходу виконання проекту.

41. Методи та засоби для контролю якості. Формування графіків контролю.

42. Діаграми Парето.

43. Статистичне моделювання у контролі за якістю виконання проекту.

44. Результати контролю якості.

45. Ідентифікація ризику. Внутрішні та зовнішні ризики.

46. Вхідні дані для ідентифікації ризику. Огляд управління ризиком у проекті.

47. Методи та засоби ідентифікації ризику. Застосування графіку потоків.

48. Джерела ризику. Події потенційного ризику. Симптоми ризику.

49. Кількісна оцінка ризику. Чинники, які впливають на кількісну оцінку ризику.

50. Вхідні дані для визначення кількісної оцінки ризику.

51. Методи та засоби для кількісної оцінки ризику. Очікуване грошове значення.

52. Розвинення реакції на ризик. Уникнення. Пом’якшення. Прийняття наслідків. Методи та засоби для розвинення реакції на ризик. Планування невизначеностей. Альтернативні стратегії. Страхування. Результати розвинення реакції на ризик.

53. Контроль за реакцією на ризик. Вхідні дані для контролю за реакцією на ризик.

54. Методи та засоби для контролю за реакцією на ризик. Результати контролю за реакцією на ризик.

ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 153; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ