ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ. 1. Знайдіть в навчальній літературі вітчизняних і зарубіжних авторів і дайте визначення таких понять: «Бюджет проекту»ІІІ. ЗАВДАННЯ:

1. Знайдіть в навчальній літературі вітчизняних і зарубіжних авторів і дайте визначення таких понять: «Бюджет проекту», «Ресурси проекту». Випишіть їх із зазначенням авторів та джерел.

2. Реферати на теми:

- Визначення функцій управління проектами.

- Логістика у проектному менеджменті.

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ.

Лекція - 2 год.

 

Загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами. Орга

нізаційна структура і система взаємовідносин учасників проекту. Організаційна структура і зміст проекту. Формування команди проекту. Команда проекту (КП). Команда управління проектом (КУП). Команда менеджера проекту (КМП).

Організаційні структури проекту. Виділена структура. “Управління по проектам”. “Всезагальне управління проектами”. Дуалістична організаційна структура. Складні організаційні структури. Приклади складних організаційних структур. Вплив характеристик проекту на вибір організаційної структури проекту.

Організаційна структура і зміст проекту. Принципи класифікації організаційних структур в залежності від змісту проекту. Функціональна структура. Матрична організаційна структура. Типи матричних структур. Дивізійні структури.

Вимоги до формування КМП. Вимоги до кількісного складу КМП. Вимоги до менеджеру проекту. Ступень відповідальності членів КМП. Повноваження менеджера та членів КМП. Устав проекту.

Література [1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 22, 25, 26, 30].

Практичне заняття – 1 год., самостійна робота – 9 год.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

Практичне заняття:

Загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами.

· Організаційна структура і система взаємовідносин учасників проекту.

· Організаційна структура і зміст проекту. Формування команди проекту.

· Команда проекту (КП). Команда управління проектом (КУП). Команда менеджера проекту (КМП).

· Організаційні структури проекту. Виділена структура. “Управління по проектам”. “Всезагальне управління проектами”. Дуалістична організаційна структура. Складні організаційні структури. Приклади складних організаційних структур.

Самостійна робота:

· Організаційна структура і зміст проекту. Принципи класифікації організаційних структур в залежності від змісту проекту.

· Функціональна структура.

· Матрична організаційна структура. Типи матричних структур. Дивізійні структури.

· Вимоги до формування КМП. Вимоги до кількісного складу КМП. Вимоги до менеджеру проекту. Ступень відповідальності членів КМП. Устав проекту.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

ІІІ. ЗАВДАННЯ:

1. Знайдіть в навчальній літературі вітчизняних і зарубіжних авторів і дайте визначення таких понять: «КМП». Випишіть їх із зазначенням авторів та джерел.

2. Реферати на теми:

- Повноваження менеджера та членів КМП.

- Вплив характеристик проекту на вибір організаційної структури проекту.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І

1. Моделі бізнесу. Функціональна або технократична модель бізнесу.

2. Творча складова бізнесу в технократичної моделі.

3. Модель використання можливостей. Зв’язок використання можливостей з підприємницьким успіхом.

4. Життєвий цикл бізнес-ідеї. Схема життєвого циклу бізнес-ідеї.

5. Формування бізнес-ідей. Проблеми та нові можливості.

6. Роль планування у появі та розробці бізнес-ідеї.

7. Техніко-економічне обґрунтування. Бізнес-план.

8. Роль проекту у впровадженні бізнес-ідеї.

9. Зв’язок проектної стадії розвитку бізнес-ідеї з іншими елементами схеми.

10. Основні чинники провалів при впровадженні бізнес-ідей.

11. Поняття та основні характеристики проекту. Проект, як система цілей і задач.

12. Ознаки проекту. Тимчасовість проекту. Унікальність. Цільова спрямованість. Проект і поточна діяльність фірми.

13. Життєвий цикл та типи проектів.

14. Фази проекту та його життєвий цикл. Властивості фаз проекту.

15. Доінвестеційна стадія.

16. Інвестиційна стадія.

17. Експлуатаційна стадія.

18. Типи проектів. Класифікація проектів за масштабами. Класифікація проектів за терміновістю. Класифікація проектів за складністю. Класифікація проектів за цільовою задачею. Класифікація проектів за об’єктом інвестиційної діяльності. Класифікація проектів за причиною виникнення.

19. Середовище та зацікавлені сторони (учасники) проекту. Визначення проектного середовища.

20. Визначення учасників проекту. Замовник. Виконавець. Інвестор або спонсор проекту. Підрядник. Консультанти проекту. Ліцензіар.

21. Основні терміни в управлінні проектами. Робота. Подія. Зв’язки послідовності. Критичний шлях. Метод критичного шляху. Резерви часу.

22. Декомпозиція робіт. WBS – структура. Вирівнювання часу та ресурсів.

23. Становлення проектного менеджменту. Виникнення потреби у проектному менеджменту.

24. Методичні основи управління проектами.

25. Методи сітьового моделювання. Основні сфери застосування управління проектами.

26. Параметри проекту, які підлягають керуванню.

27. Зв’язок проекту та поточної діяльності фірми. Визначення кордонів проекту.

28. Необхідність виділення параметрів проекту, які підлягають керуванню. Обсяги і види робот, що виконуються.

29. Бюджет проекту. Временні параметри проекту. Ресурси проекту.

30. Визначення процесів управління проектами. Групи процесів. Процеси ініціалізації. Процеси планування. Процеси виконання. Процеси здійснення контролю. Процеси закриття.

31. Управління інтеграцією у проекті.

32. Управління змістом проекту.

33. Управління часом у проекті.

34. Управління вартістю проекту.

35. Управління якістю проекту.

36. Управління командою проектного менеджера.

37. Управління інформаційним зв’язком у проекті.

38. Управління ризиком у проекті.

39. Управління закупівлями в проекті.

40. Функції і методи управління проектами. Визначення функцій управління проектами.

41. Планування. Контроль здійснення проекту.

42. Аналіз виконання проекту. Виконання вимог бюджету проекту.

43. Організація здійснення робіт. Експертизи проекту. Моніторинг проекту. Перевірка і прийом виконаних робіт.

44. Методи сітьового планування і управління. Календарне планування.

45. Логістика у проектному менеджменті.

46. Загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами.

47. Організаційна структура і система взаємовідносин учасників проекту.

48. Організаційна структура і зміст проекту. Формування команди проекту.

49. Команда проекту (КП). Команда управління проектом (КУП). Команда менеджера проекту (КМП).

50. Організаційні структури проекту. Виділена структура. “Управління по проектам”. “Всезагальне управління проектами”. Дуалістична організаційна структура. Складні організаційні структури. Приклади складних організаційних структур.

51. Вплив характеристик проекту на вибір організаційної структури проекту.

52. Організаційна структура і зміст проекту. Принципи класифікації організаційних структур в залежності від змісту проекту.

53. Функціональна структура.

54. Матрична організаційна структура. Типи матричних структур. Дивізійні структури.

55. Вимоги до формування КМП. Вимоги до кількісного складу КМП. Вимоги до менеджеру проекту. Ступень відповідальності членів КМП. Повноваження менеджера та членів КМП. Устав проекту.

Модуль 2.

Змістовий модуль ІІ.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 138; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ