Гранулометричний (механічний) склад ґрунтів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Геолого-географічний факультет Кафедра фізичної географії і картографії   Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів

Лабораторна робота № 3

Індекси генетичних горизонтів. Структура ґрунтів. Гранулометричний (механічний) склад ґрунтів

Виконав: студент групи ГГ-11                                                    Орлов Є.В.                                                                     

 

Перевірив: ст. викладач                                                                Роганін Ю.В.

                     

 

Харків 2012

Схема індексів основних генетичних горизонтів ґрунтів

Назва горизонтів

Індекси горизонтів

Соколовський Докучаєв Розанов Коротка характеристика

Поверхневі органогенні горизонти

Торфовий Т Ат Т Формується на поверхні в умовах постійного надмірного
Торфовий мінералізований ТС Ат ТА Орний торф'яний горизонт, змінений
Лісова підстилка або степова повсть Но, Нл,Нс А0 О Шар відмерлих органічних решток рослин і тварин
Дерновий Нd Аd Аd Формується під трав'янистою рослинністю, половину і більше об'єму становлять коріння рослин
Перегнійний або торфово-перегнійний ТН А АТ Гумусно-акумулятивний, вміст органічної речовини 15—35 %, мулуватий, чорний, постійно або періодично насичений водою
Гумусово-акумулятивний Н А, А1 А Гумусно-акумулятивний горизонт з вмістом органічних речовин до 15%
Орний Норн Аорн Аорн Поверхневий гумусний горизонт змінений обробітком

Підповерхневі горизонти

Елювіальний Е А2 Е Освітлений, білястий, розташований під гумусним горизонтом (підзолистий, осолоділий та ін.)
Ілювіальний І В В Глинисто-ілювіальний (Bt), залізисто-ілювіальний (Вf), гумусо-ілювіальний (Вh), сольовий (Вsa), гіпсовий (Вcs) та ін.
Перехідний І (В1 В2 В3) В  
Глейовий Gl G G Формується в умовах постійного надмірного зволоження, має сизе або оливкове забарвлення, іноді з іржавими плямами
Солонцюватий Sl B1 Bna Характерний для солонців, має високий вміст обмінного Nа+

Підґрунтові горизонти

Материнська порода Р С С Горизонт, що майже не трансформований в прцесі педогенезу
Підстилаюча порода D D D Порода, що лежить під грунтотвірною

1. ілювіально-гумусовий оглеєний – Bhgl, Ihgl;

2. елювіальний опідзолений – Ее, Не;

3. ілювіально-залізистий – Bf, If;

4. ілювіально-карбонатний горизонт – Bk, Ik;

5. карбонатна засолена материнська порода – Pks, Cks.

 

P(k) – карбонійована материнська порода;

Hps(q) – гумусовий перехідний засолений літогенний;

H(e) – гумусовий елювійований;

P/k – карбонатна материнська порода відкрита в нижній частині горизонту;

Hp/s – гумусовий перехідний засолений відкритий в нижній частині горизонту;

[H] – гумусовий похований горизонт;

[HT] – торфово-перегнійний похований горизонт;

HCaCO3 – гумусовий карбонатний.

Структура ґрунтів

 

 


22                                                24

 

 


 23                                                    25

 

Типові структурні елементи грунтів:

 I тип: 1) грубогрудкувата, 2) грудкувата, 3) дрібногрудкувата, 4) пилувата, 5) грубогоріхувата, 6) горіхувата, 7) дрібногоріхувата, 8) грубозерниста, 9) зерниста, 10) дрібнозерниста, 24) порошиста.

 II тип: 11) стовпчаста, 12) стовпоподібна, 13) грубопризматична, 14) призматична, 15) дрібнопризматична, 16) олівцева, 25) тонкопризматична.

 III тип: 17) сланцювата, 18) пластинчаста, 19) листувата, 20) груболуската, 21) дрібнолуската, 22) шкаралупувата, 23) плитчаста.

 

Гранулометричний (механічний) склад ґрунтів

А0, 0-9

1) Втрата від обробки соляною кислотою склала більше 4%, тому грунт карбонатний. Вміст мулової фракції – 0,67%.

2) Вміст фізичної глини: 0,67 + 4,14 + 5,41 = 10,22%.

3) Механічний склад (за градацією 10 – 20%) – супісок.

4) Вміст мулу: 0,67%. Вміст пилу: 5,41 + 4,14 + 44,20 = 53,75%. Вміст піску: 47,21 + 3,32 = 50,53%. Вміст мулу найменший – його відкидаємо. Найбільший вміст пилу, тому в назві ставимо його на друге місце.

5) Механічний склад ґрунту: піщано-пилуватий супісок.

6) Стан мокрої проби: дуже слабо пластичний (скачується в неміцну кульку, не скачується в шнурок, при стискуванні формується чечевицеподібний коржик).  

Стан сухої проби: легко розтирається в сухому стані між пальцями.

Відчуття при розтиранні сухої проби: на дотик – суміш піщаних і важких частинок з перевагою піщаних.

 

А, 9-23

1) Втрата від обробки соляною кислотою склала менше 4%, тому грунт безкарбонатний. Вміст мулової фракції: 3,2 + 3,86 (втрата від обробки кислотою) = 7,06%.

2) Вміст фізичної глини: 7,06 + 4,13 + 9,2 = 20,39%.

3) Механічний склад (за градацією 20 – 30%) – суглинок легкий.

4) Вміст мулу: 7,06%. Вміст пилу: 9,2 + 4,13 + 54,14 = 67,47%. Вміст піску: 23,13 + 2,34 = 25,47%. Вміст мулу найменший – його відкидаємо. Найбільший вміст пилу, тому в назві ставимо його на друге місце.

5) Механічний склад ґрунту: піщано-пилуватий легкий суглинок.

6) Стан мокрої проби: слабо пластичний (скачується в короткі товсті циліндрики, ковбаски, які дають тріщини при згинанні).

Стан сухої проби: розтирається між пальцями до тонкодисперсного порошку.

Відчуття при розтиранні сухої проби: відчуваються на дотик піщані зерна, глинистих часток 20 – 30%.

 

В, 23-42

1) Втрата від обробки соляною кислотою склала менше 4%, тому грунт безкарбонатний. Вміст мулової фракції: 4,32 + 1,62 (втрата від обробки кислотою) = 5,94%.

2) Вміст фізичної глини: 5,94 + 14,22 + 13,21 = 33,37%.

3) Механічний склад (за градацією 30 – 40%) – суглинок середній.

4) Вміст мулу: 5,94%. Вміст пилу: 14,22 + 13,21 + 27,87 = 55,3%. Вміст піску: 34,33 + 4,43 = 38,76%. Вміст мулу найменший – його відкидаємо. Найбільший вміст пилу, тому в назві ставимо його на друге місце.

5) Механічний склад ґрунту: піщано-пилуватий середній суглинок.

6) Стан мокрої проби: середньопластичний (скачується в шнурок діаметром 2 – 3 мм, який ламається при подальшому скачуванні або дає тріщини під час згинання).

Стан сухої проби: розтирається в сухому стані між пальцями до тонкодисперсного порошку.

Відчуття при розтиранні сухої проби: можуть відчуватися на дотик лише окремі піщані зерна, глинистих часток біля половини.

 

С, 42-

1) Втрата від обробки соляною кислотою склала менше 4%, тому грунт безкарбонатний. Вміст мулової фракції: 12,76 + 0,75 (втрата від обробки кислотою) = 13,51%.

2) Вміст фізичної глини: 13,51 + 21,32 + 19,32 = 54,15%.

3) Механічний склад (за градацією 50 – 65%) – глина легка.

4) Вміст мулу: 13,51%. Вміст пилу: 21,32 + 19,32 + 21,91 = 62,55%. Вміст піску: 12,54 + 11,4 = 23,94%. Вміст мулу найменший – його відкидаємо. Найбільший вміст пилу, тому в назві ставимо його на друге місце.

5) Механічний склад ґрунту: глино-пилувата легка глина.

6) Стан мокрої проби: високо пластична (скачується в довгий, тонкий, < 2 мм у діаметрі, шнурок, який згинається без тріщин у кільце діаметром 2 – 3 см).

Стан сухої проби: важко розтерти ножем до порошку, агрегати дуже міцні.

Відчуття при розтиранні сухої проби: тонкодисперсний однорідний порошок, піщані частки відсутні.  

  


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 343; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ