Утворення загального заголовка над декількома колонкамиПрактична робота №3.

Тема: Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів.

Ціль: ознайомитись з основними параметрами форматування текстових документів.

Обладнання : ПК.

Короткі теоретичні відомості.

У текстовому редакторі MS - WORD для встановлення параметрів сторінки використовується пункт основного меню файл> параметры страницы. При натисканні на цей пункт з’являється вікно, яке складається із чотирьох закладок:

Поля – вводиться потрібні поля із всіх сторін документа (зліва, справа, зверху та знизу), також вводиться відстань від краю до колонтитула верхнього та ниж­нього, а також вказується до чого примінити вказані дані (до всього документу, до кінця документу, до абзацу та ін.) При натисканні кно­пки “по умолчанию” виставлені раніше параметри зміняться по замовчуванню, також можна задати “переплет” – на сторінці крім зада­них полів відводиться місце для швидкозшивача.

Размер бумаги При активізуванні закладки вказується розмір па­перу, є можливість вказати тип паперу (А3, А4 та ін.) , вказується орієнта­ція паперу: книжна або альбомна, також можна вказати до чого примінити вказані параметри, можна також вказати параметри по замовчуванню.

Источник бумаги При активізуванні закладки є можливість вказати на чому ми плануємо друкувати даний документ, першу та решту сторінок (конверт із листками, автоподача листків, та ін), можна вказати параметри по замовчуванню та до чого будуть застосовані дані параметри.

Друк документів Друкувати документ можна двома способами: на­тиснути на кнопку панелі інструментів у вигляді принтера, при цьому з’явиться вікно текучого принтера у якому може бути вказано залишок фарби та інші параметри настройки принтера. Також можна здійснювати друк за допомогою пункту основного меню файл > печать, або комбіна­цією клавіш Ctrl - Z після цього відкриється вікно, у якому вказується прин­тер, сторінки, які потрібно надрукувати, друкувати весь документ або парні чи непарні сторінки, число копій. При натисканні кно­пки параметри можна вказати тип подачі паперу, якість друку (чорновий, найкращий), кнопка Свой­ства дає можливість вка­зати будь який розмір та тип паперу та інші параметри друку. Після в казання усіх параметрів слід натиснути клавішу OK.

Колонтитули — це текст або графічні зображення, які повторю­ються зверху або знизу на кожній сторінці документу. Тому колонтитули відповідно поділяються на Верхній та нижній колонтитул . Можна також можна передбачити різні верхні і нижні колонтитули для парних та непар­них сторінок, а також для першої сторінки документу. Для цього у вікні Параметры страницы потрібно вибрати закладку Макет і встановити відповідні опції.

Для того, щоб добавити в документ колонтитули, потрібно в пункті меню Вид вибрати команду Колонтитулы. Word перейде в режим розмі­тки сторінки, якщо він перебував в іншому режимі перегляду, то на екран з’явиться панель інструментів Колонтитулы. 

Включення номера сторінки, назви документа та інших даних у колонтитул

Виберіть команду «Колонтитулы» у меню «Вид». Щоб перейти в область верхнього або нижнього колонтитулу, натисніть кнопку  на панелі інструментів «Колонтитулы». Виберіть команду «Поле...» у меню «Вставка». Щоб вибрати тип поля для вставки, спочатку виберіть категорію в полі «Категории». Щоб побачити всі можливі типи полів, виберіть значення «Все». В полі «Поля» виберіть тип поля для вставки.

Проглядання, правка та форматування колонтитулів

Виберіть команду «Колонтитулы» у меню «Вид». Внесіть в колонтитул необхідні зміни.

Позиціювання колонтитулів

Можна змінити розташування колонтитулів по горизонталі шляхом центрування колонтитулу, вирівнювання його по лівому або правому краю або винесення тексту колонтитулу на поле. Можна також змінити розташування колонтитулів по вертикалі шляхом зміни віддалі від колонтитулу до верхнього або нижнього краю сторінки.

Позиціювання колонтитулу по горизонталі. Виберіть команду «Колонтитулы» у меню «Вид». Виберіть верхній або нижній колонтитул. Виберіть потрібний спосіб вирівнювання на панелі форматування («По левому краю», «По центру», «По правому краю», «По ширине»).

Позиціювання колонтитулу по вертикалі. Виберіть команду «Колонтитулы» у меню «Вид». Виберіть верхній або нижній колонтитул. Натисніть кнопку  — «Параметры страницы». Виберіть вкладку «Поля». В групі «От края до колонтитула» вкажіть віддаль від краю сторінки до верхнього краю верхнього колонтитулу в полі «Верхнего» або до нижнього краю нижнього колонтитулу в полі «Нижнего».

Зміна віддалі між основним текстом та колонтитулом. Виберіть команду «Колонтитулы» у меню «Вид». Виберіть верхній або нижній колонтитул. Вкажіть на верхню або нижню границю колонтитулу на вертикальній лінійці, яка розташована ліворуч. Після того як покажчик миші прийме вигляд двосторонньої стрілки, перетягніть верхню або нижню лінію границі уверх або униз.

Видалення колонтитулів

Виберіть розділ, який містить колонтитул, що підлягає видаленню. Виберіть команду «Колонтитулы» у меню «Вид». Виділіть колонтитул, який підлягає видаленню, після чого натисніть клавішу DEL.

Колонки

Перейдіть в режим розмітки (команда «Разметка страницы» у меню «Вид» або кнопка  — «Режим разметки» ліворуч від горизонтальної полоси прокрутки). Для утворення колонок із усього тексту документа виберіть команду «Выделить все» у меню «Правка». Для утворення колонок із частини тексту документа виділіть потрібну частину. Виберіть команду «Колонки» у меню «Формат». Введіть потрібне число колонок у полі «Число колонок». Зніміть прапорець «Колонки одинаковой ширины». Введіть для кожної з колонок точні значення її ширини та віддалі між колонками в поля «Ширина» та «Интервал».

Порада. Для швидкого утворення колонок однакової ширини можна скористатись кнопкою  — «Колонки» стандартної панелі інструментів, встановивши за допомогою перетаскування необхідне число колонок.

Вставка розриву колонки

Якщо потрібно перенести частину тексту після курсору з однієї колонки в іншу, виберіть команду «Разрыв» у меню «Вставка», а потім у полі «Начать» встановіть прапорець «Новую колонку». Щоб побачити розташування колонок на сторінці, виберіть режим розмітки сторінки.

Утворення загального заголовка над декількома колонками

Якщо колонки ще не утворені, утворіть їх. У режимі розмітки виділіть текст заголовка. Натисніть кнопку  — «Колонки» стандартної панелі інструментів та за допомогою перетаскування виділіть одну колонку.

Зміна числа колонок

Перейдіть у режим розмітки. Для зміни числа колонок у всьому документі виберіть команду «Выделить все» у меню «Правка». Для зміни числа колонок у частині документа виділіть потрібну частину. Для зміни числа колонок у розділі документа встановіть курсор у цей розділ. Виберіть команду «Колонки...» у меню «Формат». Уведіть потрібне число колонок у рядок «Число колонок».

Зміна ширини колонок

Перейдіть у режим розмітки. Якщо документ містить розділи, встановіть курсор у потрібний розділ. Перетягніть маркер колонки по горизонтальній лінійці. Якщо із-за сусідньої колонки не вдається збільшити ширину колонки, то спочатку зменшіть ширину сусідньої колонки.

Примітка. Якщо колонки мають однакову ширину, то змінюються всі колонки. Якщо колонки мають різну ширину, то змінюється тільки одна колонка.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 317;