Діафрагма оптичних систем. Апертуфіафраг. Польова діафрагДіафрагм– це непрозорий екран з отвором для проходжен світла. Діафзнаходиперпендику до головної оптично осі

Діафрпод: апертур і польов

Апертурна діаф – впливає або обмежує кількість променів які потрап в оптичну систему таким чином вона впливає на освітл. Впливає на глибину читкого бачення

Глибин частбачен – це баченчіткогзображ.

Вхідна зіниці –зображен апертур діафр формі предмета.

Вихідна зіниця – зображен польової діафгми в полі зображен.

Апертурний кут – під найменшим кутом виходи промін

Апертурндіафр – зображе самої діафрагми в полі предмет можна побачити під найменшим кутом; утвори з центральної точки предмета чітке зображ.

Польовдіафр – це діафр яка обмежує поле зору.

Поле зору – це частина просто предме яка може утворзображ.

Польовдіафраг обмежує зайві промені які потрапл в систем виділяю частину поля предмет який нам необхід.

Польовдіафра-зображен якого центральн точки під найменш кут з центром апертур діафрагм.

Апертдіаф – зображуєапольов – обмежує

Вінєнтуван – обмеження зображен за допомогою польової діафрагм, а точнішвихпромен.

Оптичне середови. Дисперсія світла

Світло через деякі середов не проходи

Оптичне серед – це матеріал через , які пропускають хвилі такого діапазон. h=0.4*10-6-0.8*10-6

Дисперсія– це залежншвидкострозповсю світла в середо від довжини хвилі.

Пизма– це середов яке падає світло. Швидксвітл в вакумі

Дифракція – це відхиленпромен від прямол напрямку на неоднорсередови ( повітряний добір чарів, пил )

Поглинаненергі – це втрат енергії при походже світла крізь середови. Іде на збудженвнутрішненергі середовищ.

Буває середо яке випромін

Кожна молек передає імпульс, а на виході – світла.

 

Втрата енергі не повністю виходить.

Пошкодження зображення. Аберація

Абераціяї– пошкодження зображення внаслідок проходження поліхроматичного світла при системах, а також властивості лінз.

 Поділяється абера:

- монохроматичні – пошкодження зображення внаслідок проходження однокольорового світла в оптичн систем.

- хроматичні – повязані з поліхроматичністю білого світла (багатокольорове)

Монохроматичне зображення

1)сверична аберація – це аберація від широко пучкмонохром світла

2)кома – це абера від широко пучка промен, який потрапл в оптичн систему під кутом до головн оптично осі.

Побічна вісь – це промень, як зайшов так і вийшов.

Побічн і головн в – збираються на оптичній осі

Головна опт вісь – промені, які ідуть і не змінюють всіх напрям.

3)астигматизм – це пошкоджензображе від вузького пучка променів які потрапляють в систему під великими кутами до головної оптичної осі.

Дисторсія – пошкодження зобр, від широкого пучка промення яке повязане з неоднаковим збільшення в різних частинах лінз.

Хроматичні обера – це поліхроматичне пошкодження зображення при проходжені світла при оптичній системі ( повязане із дисперсією)

 

Оптичні системи, які використовуються в геодизичвимірюван

 Поділяють

1. системи, які використову для утворензображен

2. оптичні далекоміри

3. освітлювальні системи

- око, як оптична система

- фотомертри системи

- телескопічні системи

- системи мікроскопа

- проекційні системи

 

1. фотографічні системи. Склад з обєктива, плівки або екрана

2. телескопічнсист (оптичн вимірю). Обєктив – довгофокусна лінза, окуляр – лупа.. задній фокус обєктиваспада з переднім. В телескопічні сист, щоб одержати сиси треба прайювати з фотоапаратом.

3. мікроскопічна система. Промені від предм потрапляю в обєктиа, відбуваєть заломлення. Скл з обєктива, окулір – лупа. Призна для збільш кут предмет (короткофокус лінза)

4. проекційна систем . одне зображен спроектувати на екран. Має мати конденсорну систему. Система для того, щоб отримати зобра це лупа – додатнє короткофокусна лінза. Око бачить на 10 мм. Найкраще бачення 25 мм

5. освітлювальні системи. Щоб утворити зобр треба, щоб на предмет падало світло.

Освітлподіля:

- каліматорні – утворюю однорідн світловий потік на будь-якій відстані (ліхтареки, проектори)

- конденсорні – утвор світловий потік на певній обмеженій відстані (зберачі)

скл джерело конденсор з декількох лінз.

 

 

  

ОКО

Часто око називають живою камерою Обскура, але як більшість аналогій і ця аналогія вірна лише частково. Око являє собою нескінченно більш тонкий і складний прилад, чим найкращий фотоапарат, хоча в принципі вони однакові. збірна чи лінза система лінз, що діє подібно збірному хрусталику ока.

Фокусація ока

В одну мить нормальне око здатне сфокусувати чітко на сітчастій оболонці такий великий вилучений предмет як гора, а в наступну частку секунди він може дати однаково чітке зображення видрукуваного чи тексту спідометра автомашини, що знаходиться усього на відстані якого-небудь десятка сантиметрів від очей. Хрусталик ока просто змінює свою форму. Зі збільшенням відстані предмета, що приводить до зменшення відстані зображення, мускули, з'єднані з зовнішніми краями очного хрусталика, змушують хрусталик сплющуватися і ставати тонше. Таким чином, його фокусна відстань збільшується в достатньому ступені, і зображення різке фокусируется на сітчастій оболонці (рис 2.а).

 

У випадку, якщо предмет наближається до ока, змушуючи збільшуватися відстань до зображення, хрусталик стає більш опуклим і товстим. Його фокусна відстань при цьому зменшується так, що відстань зображення залишається повним і зображення не сходить

із сітчастої оболонки. Цей процес, що дає ті ж самі результати, що і фокусування фотоапарата, називається акомодацією.

 

Внутрішність фотоапарата зачернена, тому що його стінки поглинають будь-який промінь світла, що потрапив. Внутрішність ока точно так само оточена темною оболонкою, що поглинає світло. Поверх темної оболонки ока мається тверда біла оболонка, що зберігає форму очного яблука і захищає око від ушкоджень.

 

У багатьох відносинах очей досконаліше, ніж фотоапарат, але не в усіх. Фотоапарат дає постійне зображення предметів із усіма його деталями, тим часом як зображення в оці існує тільки протягом 1/16 сек до появи наступного чіткого зображення. На сітчастій оболонці часто відсутні деталі, і одне зображення може перекриватися і заслоняти наступне зображення. Саме тому два чесних спостерігачі можуть сперечатися щодо переможця в гонках. Фотознімки не мають такі недоліки і по цьому при таких обставинах мають перевага перед безпосереднім спостерігачем.

 

Залишкове зображення в оці приводить до інших цікавих явищ. Воно викликає розмиття картини спиць обертового колеса і створює видимість сліду, що святиться, за бистродвижущимся в темряві джерелом світла. У дійсності ми бачимо в кіно від 16 до

24 нерухомих картин, що з'являються на екрані щосекунди. Після кожної такої картини і перед наступною екран затемнюється обтюратором кинопроекционного апарата, але око зберігає враження від однієї картини до інший і перетворює окремі зображення в ілюзію безупинного руху.

Далекоміри оптичні поділяються:

- хвильові – це далекоміри, в якій використов хвильові властивості світла і ефект Доплера.

- Геометрисні– це найпростіші далекоміри.

Шрихові та бінокулярні ( найточн) система для уввореннязображенння.

 

Сферичны дзеркала

Відбиваючиповерхні не обов'язковоповинні бути плоскими. Вигнуті дзеркала найчастішебуваютьсферичними, тобтомають форму сферичногосегмента. Сферичнідзеркала буваютьувігнутими й опуклими. Сферичневвігнутедзеркалоявляє собою ретельновідполірованусферичнуповерхню.Пустимовідліхтаря на дзеркало пучок променівсвітла, паралельнихоптичноїосі дзеркала. Післявідбиттявід дзеркала променіцього пучка зберуться в однійточці F, щолежить на оптичнійосі дзеркала. Ця точка називається фокусом дзеркала.

 

 

Фотографічна систем – промені ідуть з нескінченні і повинізібратитися на фотоапараті. Склада з обєктива, плівки або екран. Особливості – світлосила.

Телескопічна система - утворює зобр, збільшензображ.

Оскільки людське око має кутуву роздільну здатніс – 1 хв то всі предмети під кутом менший 1 хв то вони неіснують.

Телескопічна та система мікроск існує для того, щоб збільшити кут бачення.

Телескопічна систскл з 2 оптичн вузлів:

- обєктив – далековокусна лінза

- окуляр – лупа

Лупа- це короткофокусна лінза з великим збільшен.

Телеск систем з скл з окуляра і обєктива.

Видиме збі, поле зору, роздільна здатніс

Світлосила оптичної систе = відношенню освітленос до яскравості зображенння. Труба Керпера
с-світлосила

L-яскравість

 

Система мікроскопа

Мікроско – це систем, яка скл. з двох оптичних вузлів обєктів і окуляра. Обєктив – це ідеальзберальна лінза, короткофокусна. Окуляр – лупа.

Отримати зображ від дуже маленьких предметів. Системи кособічні 9лінії зламана) або центрована.

 Головні хар. Мікро: видиме збі, поле зору, роздільна здатність, числова апертура ( кут апертурний).

Проекційні системи

 Одне зображення спроектовуємо на екран. Маемо конденсорну систему.

 

 

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 676;