Лінзи. Заломленн променів сфірічн поверх. Нульовий інваріант аббеЛінза —це прозоре тіло, обмежене з двох боків (або з одного боку) ділянками сферичної поверхні.

Опти́чналі́нза (нім. Linse, лат. Lens — чечевиця) — найпростіший оптичний елемент, виготовлений із прозорого матеріалу, обмежений двома заломлюючими поверхнями, які мають спільну вісь, або взаємно перпендикулярні площини симетрії.

Лінзу називають тонкою, якщо її товщина мала порівняно з радіусами сферичних поверхонь, що її обмежують. Сферичні тонкі лінзи бувають опуклі і вгнуті.Опуклі лінзи мають властивість збирати заломлене світло Вгнуті лінзи розсіюють світло після заломлення, їх називають розсіювальними Залежно від розташування центрів сферичних поверхонь та їхнього радіусу розрізняють наступні типи лінз

двовипукла лінза

плоско-випукла лінза

збірний меніск

двоввігнута лінза

плоско-ввігнута лінза

розсіювальний меніск

В залежності від того, сходяться чи розходяться паралельні пучки променів після проходження лінзи, лінзи поділяють на збірні й розсіювальні.Природною оптичною лінзою є кришталик ока.

 Лінзи поділ

опуклі і вогнуті

опуклі – додат. Звуться зберальни

вогну – відємн і вони росіюван

sin

параксальний промінь – це промінь, який іде під малими кутами близько до оптичної осі.

Зовн кут =сумі двох внутріш кут.

Оптична сила=1/f(D-діоптрії)

 

 

Тонка лінза. Формул оптично сили тонко лінзи

 Тонка лінза –це лінза в якої товщина значно менша за радіусом кривини.

Лінза – де може знаходиться предмет і зображ, утворю зображ

 формула опитної сили збиральної лінзи

B=-L|/L - лінійне попере збільш

Координатна площина – це уявна площина на якій начебто відбувається заломлен.

Коордиточ на перетин головно оптично осі.

Кутове збільшенкокрдинатно площини. Через неї проходить промінь і не змінює свого напрямку

Понняття ідеально оптично системи. Система декількох лінз. Поняття еквівалентної лінзи

Ідеальна оптична систем

1точ на предмвідпоточзобра

2пряма лінія на предмвідпо прямій ліні зображе

3площина на предме яка повинвідповідплощи такої форм на зображ

4якщо предмеперпенд до головної оптично осі то перпен до головн осі

5лінійне збільш всіх точ предмет повин бути однаково

Всі ці умови відпові для параксіаль промені

Еквівалентна оптичсистевикону одну функці

Елементи фотометрії

Фотометрія– розділ фізичної оптики, який вивчає світло, як перенос енергії

Світловий потік – це відношення енергії до одини часу.
Відношен світлового потоку до напрям в якому розпосвю світло – це є сила світла (вим в канделах), світло потік в люминах)
Сила світла вимірюється в канделах.

d-деференція, або похідна

 ( ф – світловий потік, вимірюється в люменах; ω – кут)
Світність– це віднощен світлового потоку до площин, які випрявл світло.

H=ф/S (Лм/м2)

Яскравість – це відношен сил світ до плошини з якої випро світло.

(Кд/м2)

Ламбер поверх – це пов, яка просіює світло у всі сторо однакова.

Для того що отримзобранаправит потік предмет на зображ.

Освітленність– це відносвітлово потоку на площин яку він падає.

Потіквимі у люминах

 Е=Ф/S (Лм/м2) люкси, люмени.     


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 706;