Розрахунок тепловтрат приміщеннями житлового будинку 

Приміщення

Огородження

Швид-кість вітру, м/с

Множник 1+∑β

Тепловтрати, Вт

Но-мер Назва і тем-пература, tв 0С Пло-ща, А1,  м2 Позначення Орієнтація Розмір і кількість Пло-ща, м2 Коефіцієнт теплопередачі K,  Вт/(м2 0С) (tв–tз) n Qог Qв Q1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

101

Житлова кімната, 200С

17,5

Зс З 6,2х3,1 19,22 0,34 (20+22)1=42,0 5,4 1+0,1=1,1 302    
Зс Пд 3,6х3,1 11,2 0,34 (20 + 22)1=42,0 - 1 160    
ПВ З 1,2х1,5 1,8 1,96-0,34=1,62 (20 + 22)1=42,0 5,4 1+0,1=1,1 135    
БД З  0,7х2,2        1,5 1,96-0,34=1,62 (20 + 22)1=42,0 5,4 1+0,1=1,1 112    
ПП - 5,8х3,2 18,6 0,38 (20+22)0,6=25,2   - 178    
                ∑887   730 1620

102

Кухня 160С

6,9

Зс З 3,3х3,1 10,2 0,34 (16 + 22)1=38,0 5,4 1+0,1=1,1 145    
ПВ З 1,2х1,5 1,8 1,96-0,34=1,62 (16 + 22)1=38,0 5,4 1+0,1=1,1 122    
ГП - 3,3х5,8 19,1 0,30 (16+ 22)0,6=22,8   - 131    
                ∑398 1140 1540

А

Сходова клітка, 160С

 

Зс З 3,0х16,56-2,76 46,9 0,34 (16 + 22)1=38,0 5,4 1+0,1=1,1 667    
ПВ З (1,2х1,5)4 7,2 1,96-0,34=1,62 (16+22)1=38,0 5,4 1+0,1=1,1 488    
ВД З (1,2х2,3) 2,8 2,27 (16+22)1=38,0 5,4 4,47 +1,1=5,57 1345    
ГП - 5,8х3,0 17,4 0,30 (16+22)0,9=34,2   - 178    
ПП - 5,8х3,0 17,4 0,38 (16+22)0,6=22,8   - 151    
                ∑2829 - 2830

 

Примітки: 1. В графі 11 добавка b2 до основних тепловтрат для сходової клітки з подвійними дверима і тамбуром дорівнює 0,27H=0,27х16,56=4,47

2. В графі 13 для кухні площа кімнати 17,5 м2 , L1=17,5х 3= 52,5 м3 ; L2 = 50+90= 140 м3 ; ∆L=140-52,5=87,5 м3;

Qв  = 0,337 ∆ L (t в - t з )= 1141,4 Вт

 

 


 

Рис. 3. Фрагменти плану і розрізу будинку (до прикладу 2)

 

Теплова потужність системи опалення Q с.о. житлового будинку визначається на основі розрахунку тепловтрат всіх окремих приміщень за формулою

Q с.о. = Q1 b1 b2  + Qв – Q3 + Q2 ,   (10)

де b1 - коефіцієнт, який враховує додатковий тепловий потік від опалювальних приладів за рахунок округлення їх потужностей (типорозмірів); можна прийняти для секційних радіаторів висотою 500 мм b1= 1,06, висотою 300 мм b1 = 1,02, для конвекторів «Акорд» b1 = 1,04 ;

b2 - коефіцієнт, який враховує додаткові тепловтрати зарадіаторними ділянками зовнішніх стін, можна прийняти b2 = 1,01; Q3 - теплонадходження від людей, побутових приладів, персональних комп’ютерів та ін., які визначаються за формулою

Q3 = 10 Аз.п., ;                                        (11)

де Аз.п. – загальна площа будинку, в яку включають площу квартир і площі сходових кліток на рівні кожного поверху. В загальну площу квартир також включають площі всіх приміщень, вбудованих шаф, а також 0,5 площ лоджій, 0,3 площ балконів і веранд. Площу горищ і ліфтових шахт в загальну площу будинку не включають.

Q2 - втрати теплоти трубопроводами, прокладеними через неопалювані приміщення. Втрати Q2 не повинні перевищувати 4 % втрат Q1, тобто

Q2 =0,04 Q1;                                          (12)

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

 

Метою теплового розрахунку опалювальних приладів є підбір типорозмірів конвекторів і сталевих радіаторів або визначення кількості секцій чавунних радіаторів, для забезпечення потрібного теплового потоку в приміщення.

За сучасною методикою випробування опалювальних приладів для визначення їх номінального теплового потоку qн виконуються за таких нормованих умов:

- температурний напір /різниця середньої температури води з опалювальному приладі і температури повітря в приміщенні / ∆tн=700С;

- витрата води в опалювальному приладі Gн =360 кг/год (0,1 кг/с);

- схема руху води в опалювальному приладі – "зверху-вниз";

Тепловий потік опалювального приладу, qпр , Вт, при умовах, що відрізняються від нормованих, визначають за формулою:

 

qпр = qн , (13)

 

де qн  – номінальний тепловий потік опалювальних приладів при нормованих умовах, Вт (див.дод.10); ∆tр – розрахунковий температурний напір в опалювальному приладі, °С, ∆tр = ; Gр – розрахункова витрата води в опалювальному приладі, кг/год; n, p - емпіричні показники степеня ; значення цих показників для деяких опалювальних приладів наведені в табл.9; b – коефіцієнт, який залежить від розрахункового барометричного тиску Рб, можна прийняти b = 1; с – коефіцієнт, який враховує схему руху води в опалювальному приладі: беруть за даними табл.9;  – коефіцієнт, який враховує зменшення теплового потоку опалювального приладу при русі води в ньому за схемою "знизу-вгору"; для чавунних секційних радіаторів, і конвекторів типу "Акорд" у даній роботі можна взяти =0,9.

 – коефіцієнт на число рядів опалювальних приладів по вертикалі, який враховує зменшення теплового потоку верхніх приладів, що омиваються нагрітим потоком повітря від нижче розташованих приладів. Для конвекторів типу "Акорд", розміщуваних у два ряди по вертикалі, приймають =0,92;
 – поправочний коефіцієнт, який враховує зменшення теплового потоку опалювальних приладів, розміщених у два ряди у глибину, при такому розміщенні конвекторів типу "Акорд"  =0.94.

Таблиця 9


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 767; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!