Частка посередника в загальному обсязі продажу фірми порівняно з часткою витрат на роботу з цим посередником.Дані про частку посередників в загальному обсязі продажу ЗАТ "Фармацевтичної фірми "Дарниці" та витрати на роботу з цими посередниками наведені в табл. З, 4. Витрати містять суму, витрачену на укладання посередницьких угод, частку у витратах на доставку, надання рекламних листівок тощо.


Таблиця 2.

Частка посередників у загальному обсязі продажу ЗАТ "Фармацевтичної фірми "Дарниця" у 2011 р.

Аптека           Обсяг продажу, тис. уп. Частка, %
"Анна" 19,45   0,011
"36 і 6"            22,50 0,013
Аптека в лікарні № 7             42,66     0,025
Всього 165 800 100

Таблиця 3.

Частка витрат на роботу з посередниками в 2011 р.1

Аптека           Сума витрат, тис. грн          Частка, %
"Анна" 0,650   0,080
"36 і 6"            0,600   0,075
Аптека в лікарні № 7           0,850   0,100
Всього 800      100

В ідеалі частка посередників у загальному обсязі прибутку фірми має бути більшою, ніж частка витрат на роботу з цим посередником. Чим більша ця різниця (Д), тим вигіднішою є співпраця з таким посередником.

Введемо шкалу оцінювання:

2 —Д > 0, частка посередників у загальному обсязі прибутку фірми є більшою, ніж частка витрат на роботу з цим посередником;

1 —Д = 0, частка посередників у загальному обсязі прибутку фірми дорівнює частці витрат на роботу з цим посередником;

0 —Д < 0, частка посередників у загальному обсязі прибутку фірми є меншою, ніж частка витрат на роботу з цим посередником.

Знайдемо Д для поданих аптек:

"Анна": Д = 0,011 -0,080 = -0,069,

"36і 6": Д = 0,013-0,075 = -0,062,

Аптека в лікарні № 7: Д = 0,025 -0,1 = -0,075.

Тому аптеки отримують такі оцінки: "Анна" — 0, "36 і 6" — 0, аптека в лікарні № 7 — 0.

5. Виконання договірних умов за посередницької діяльності для аптек передбачає: проведення у визначенні строки рекламних акцій, введення у визначений фірмою-виробником період знижок на лікарські засоби певних видів, їх розміщення на спеціально визначеному місці тощо.

Кожен з аспектів виконання договірних умов розглянемо за допомогою такої шкали оцінювання:

1 — повністю виконується; 0,5 — частково виконується; 0 — не виконується.

Проаналізуємо виконання договірних умов для кожної аптеки:

"Анна". Завжди підтримує проведення будь-яких рекламних акцій з метою залучення споживачів (1); знижки здійснюють вибірково, лише на певні товари, уникаючи втрати прибутку (0,5); лікарські засоби викладені на вітринах згідно з рекомендаціями товаровиробника (1).

"36 і 6". Завжди пропонує споживачам рекламні акції та знижки (за рекомендацією товаровиробника) (2); на вітринах лікарські засоби розміщенні згідно з попитом споживачів (лікарські засоби "постійного попиту" — на самому видному місці для споживача) (0).

Аптека в лікарні № 7. Проведення рекламних акцій не є доцільним (0); будь-які знижки від товаровиробника завжди пропонуються споживачам (1); лікарські засоби викладені на вітринах згідно з рекомендаціями товаровиробника (1).

Для кожної аптеки підраховуємо зведену шкалу оцінювання за критерієм виконання договірних умов: "Анна" — 2,5 бала; "36 і 6" — 2 бала; аптека в лікарні № 7 — 2 бала.

6. Остаточна комплексна оцінка посередників. Для комплексної оцінки посередників спочатку визначимо вагомість кожного критерію для ЗАТ "Фармацевтичної фірми "Дарниця" (табл. 4).


Таблиця 5.

Визначення вагомості критеріїв вибору посередника

  1 2 3 4 5 Сума Частка
1   1 0 0 1 2 0,18
2 0   1 0 1 2 0,18
3 1 0   0 0 1 0,09
4 1 1 1   1 5 0,46
5 0 0 1 0   1 0,09

Отже, комплексні показники вибору посередників дорівнюють:

Таким чином, згідно з критерієм оптимальності найвигіднішим посередником для фірми "Дарниця" є аптека в лікарні № 7, оскільки має найбільше значення показника комплексної оцінки.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 212; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ