Характеристика конструкції конвертераЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Виробнича програма конвертерного цеху

Конвертерний цех прийнятий у складі двох робочих конвертерів і одного резервного ємністю 200 т., двох агрегатів ківш-піч, 4-х блюмових, 8-х струмкових МБЛЗ. У конвертерному цеху планується відливати 4,2 млн.т. придатних злитків за рік. Для проектованого цеху виділяємо такі групи марок сталей котрі наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1. - Марочний сортамент металу.

 

Групи марок сталей Марки сталей, що входять у групу

Частка у

сортаменті,

%

Маса придатних злитків ,т

Конструкційні сталі

Вуглецева звичайної якості Ст3сп,Ст5сп

1

42000
Вуглецева якісна 10,20,25,35,40,55,60

9

378000
Легована 10ХСНД, 17ГСД7Г1С,38Х2МЮА,40Х2Н2МА,18Х2Н4МА

9

378000
Низько легована 09Г2,09Г2Д,38ХС,18ХГ,15Х

4

168000
Ресорно-пружина 65Г,60С2А,60С2ХА,60С2Н2А

28

1176000

Інструментальні сталі

Вуглецева

У7,У7А,У10,У12А

33 1386000
Легована

9ХС,7ХЗ,5ХНМ,Х12,3Х3М3Ф

16 672000
Всього

 

100 4200000
         

 

Робота конвертерів передбачається за технологією комбінованої продувки з інтенсивністю 6-7 м3/т*хв. без допалювання СО в порожнині. Тривалість циклу плавки приведена в таблиці 2.

Режим роботи конвертерного цеху складає 365 діб за рік. Режим роботи конвертера визначається тривалістю капітальних і поточних ремонтів футеровки. Стійкості футеровки може бути підвищена за рахунок торкретування й ошлакування. Річний фонд робочого часу і часу простоїв конвертора приведено в таблиці 3

 

Таблиця 2. – Тривалість циклу плавки

 

Операція Тривалість, хв.
Завалка скрапу 8
Прогрів 4
Заливка чавуну 2
Продувка 12
Відбір проб, вимір температури, очікування аналізу 4
Злив металу 5
Злив шлаку 2
Підготовка конвертера 3
Всього цикл плавки 38-40

 

Таблиця 3. – Режим роботи конвертера

Види витрат часу

Річний фонд часу

діб відсотки годин
1. Простої

 

1.1 Капітальні ремонт 6 1,5 144
1.2.Поточний ремонт 8 2 192
Всього простоїв 14 3,5 336
2. Робочий час

 

2.1.Річний фонд роботи 351 96,5 8424
2.2.Календарний час 365 100 8760

 

 

Необхідна кількість матеріалів і енергоресурсів для виробництва 1 т. сталі у конвертері ємністю 200 т., приведено в таблиці 4.

 

Таблиця 4. – Показники роботи киснево-конверторного цеху

Найменування Витрати
Брухт, кг/т 260
Чавун, кг/т 770
Феросплави, кг/т 10
Вапно, кг/т 65
Шпат для рядових сталей, кг/т 3
Штат для якісних і низьколегованих сталей, кг/т 5
Залізна руда, кг/т 12
Кисень, м3 55
Аргон, м3 1
Азот, л/3 5
Вода, т/т 13
Електроенергія, кВт*год/т 25
Паливо, кг/т 65
Вогнетриви для конверторів, кг/т 2,3
Вогнетриви для ковшів, кг/т 9

Тривалість циклу виплавки сталі в конвертері дорівнює тривалості розливу на МБЛЗ. Річний фонд робочого часу і часу простоїв МБЛЗ на обслуговування приведений в таблиці 5.

 

Таблиця 5. - Річний фонд робочого часу блюмової  МБЛЗ

 

Види витрат часу

Періодичність

Річний фонд часу

    Діб Годин
Профілактичний ремонт 8 годин на тиждень 17,3 415,2
Планово-попереджувальний ремонт 8 годин на тиждень (за винятком двох тижнів, коли проводиться капітальний ремонт)    
Капітальний ремонт 1 раз на рік 6 144
Ліквідація наслідків проривів близько 1 разу на місяць    
Заміна секцій вторинного охолодження близько 1 разу на місяць 2 48
Позапланове перебудова перетину близько 1 разу на місяць 3 72
Всього простоїв   45 1080
Річний фонд роботи МБЛЗ   315 7680
Календарний час   365 8760

Розмірний сортамент блюмів котрі будуть відливатися для прокатних станів наведені в таблиці 6.

 

Таблиця 6.- Розмірний сортамент блюмів

 

 Розмірний сортамент блюмів Товщина, мм Ширина, мм Довжина, мм Частка у сортаменті,
150 200 5500

30

160 200 5500
170 190 5500
180 190 5500
190 180 5500

35

200 180 5500
200 180 5500
220 170 5500

35

240 170 5500
250 170 5500

Загальна характеристика конверторного цеху

Курсовим проектом пропонується, конвертерний цех який являє собою складний комплекс спеціалізованих будівель і споруд, оснащених різноманітним обладнанням і зв'язаних між собою транспортними та енергетичними комунікаціями. Конвертерний цех має у своєму складі: 1) міксерне відділення 2) відділення магнітних матеріалів (металошихти); 3) відділення сипучих матеріалів з трактом їх подачі в конвертер і сталерозливних ковшів ; 4) конвертерне відділення; 5) ковшові відділення (проліт); 6)шлаковий проліт; 7) механічні майстерні; 8) будівлю управління цехом і побутових приміщень.

  У головному будинку киснево-конвертерного цеху розташоване конвертерне відділення з паралельно розташованими прольотами: конвертерним, завантажувальним, шлаковим. Обладнання для подачі сипучих матеріалів і система газоочистки можуть розташовуватися в окремих спеціалізованих прольотах або в конвертерному прольоті. Три конвертера розташовуються блоково.

1 -­­­­ скрапне відділення; 11 - шлаковий проліт; 111 - завантажувальний проліт; 1V - конвертерний проліт; V - ковшовий проліт; V1 - передавальний проліт; V11 - проліт проміжних ковшів; V111 - розливне відділення

Рисунок 1.- конвертерний цех з розливанням сталі на МБЛЗ при їх блоковому розташуванні.

    Сипучі матеріали і феросплави в конвертерний цех подають автотранспортом до прийомних бункерів відділення прийому сипких матеріалів, потім системою стрічкових транспортерів - у витратні бункери. Ківш зі сталлю на самохідних візках транспортують у ВБРС. Для стабілізації хімічного складу і температури сталі, а також для мікролегування, десульфурації і корекції її складу за змістом вуглецю, марганцю, кремнію, алюмінію передбачено спорудження трьох спеціальних установок, які розміщені у прольоті позапічної обробки сталі; передбачається також будівництво установки вакуумування рідкої сталі. У торцевої частини ВБРС розміщуються ділянки ремонту проміжних ковшів і збірки налаштування вузлів МБЛЗ. Всі прольоти відділення пов'язані поперечним залізничним шляхом, по якому переміщується самохідний візок. Сляби із МБЛЗ в транспортно-оздоблювальне відділення ад'юстажа передаються рольганг-візками. Розташування допоміжних відділень і під'їзних шляхів визначається значною мірою розміщенням цеху на генеральному плані заводу.

 

Характеристика конструкції конвертера

Кисневий конвертор - агрегат в якому реалізують киснево-конверторний спосіб одержання сталі, являє собою стальну посудину грушоподібної форми, яка футерована вогнетривкою цеглою.Конвертор спирається на дві цапфи, які підтримують його і дозволяють повертати навколо горизонтальної осі. Подача кисню під тиском 0,8 – 1,2 МПа здійснюється по фурмі, що охолоджується водою.

Перед початком процесу в конвертор завантажують залізну руду, стальний брухт, вапно і заливають рідкий чавун. В конвертор опускають фурму і починають продувку киснем. Кисневий струмінь при попаданні в рідкий чавун насамперед окиснює залізо з утворенням його закису (FeO). Закис заліза частково переходить у шлак, а частково розчиняється в рідкому металі, що сприяє окисненню інших складових чавуну: одні з них згорають і утворюють шлак, інші – видаляються у вигляді газів. Принцип роботи оснований на продувці розплавленого чавуну киснем, який окиснює домішки, які містяться в чавуні. Кисень в конвертер подають за допомогою фурми, яку вводять в конвертер через його горловину 4. Фурму встановлюють строго вертикально по осі конвертера . Її піднімають спеціальним механізмом , зблокованим з механізмом обертання конвертера так , що конвертер не можна повернути , поки з нього не видалена фурма.

 

      

Конструкція кисневого конвертора показано на рисунку.2.

1-Корпус; 2-днище; 3-цапфа; 4- Горловина

 

Характеристика планування головної будівлі цеху.

Розміри прольотів будівель при будівництві сталеплавильних цехів визначаються, виходячи з умов розміщення необхідного обладнання, споруд і з.д. шляхів з дотриманням необхідних правил техніки безпеки проходів між ними.

У відділенні шихтових сипучих матеріалів використовується 3 ями для зберігання: Вапна, залізної руди, плавикового шпату. Всі три ями мають прийняту глибину рівну 6,5 м. Також прийняту ширину 12 м. Яма для вапна має довжину (79,19 м), для залізної руди (22,3 м), для плавикового шпату (24,29 м).

У відділенні використовується 4 магнітних кранів вантажопідйомністю 15т. У відділенні шихтових магнітних матеріалів використовується 3 ями для зберігання: Брухту, ФМн78 та ФС45. Всі три ями мають прийняту глибину рівну 2,5 м. Також прийняту ширину 15 м. Яма для брухту має довжину (386,003м), для ФМн78 (24,84 м), для ФС45 (34,35 м).

 Основне призначень завантажувального прольоту - прийом і завалка в конвертер чавуну і скрапу, а також прийом і зберігання феросплавів і вогнетривів. Для забезпечення швидкої завалки та усунення простоїв конвертерів транспортування та завантаження кожного виду матеріалів у конвертер проводиться окремими механізмами і машинами. При розміщенні газоочистки в конвертерному прольоті завантажувальний проліт розташовується із зовнішнього боку головної будівлі цеху. При виносної газоочистки з метою скорочення довжини газовідвідного тракту завантажувальний проліт розташовується всередині головної будівлі. Ширина завантажувального прольоту в цехах з конвертерами до 250 т - 18-24 м, більше 250 т - 30м. Довжина завантажувального прольоту зазвичай дорівнює довжині конвертерного прольоту.

Основне призначення, ковшового прольоту - зміна футеровки сталерозливних і чавуновозних ковшів, а також наборка і сушка стопорів (у спеціальних приміщеннях).
Переміщення ковшів всередині прольоту проводиться мостовими кранами. У прольоті є ями для одночасного ремонту двох ковшів у кожній, приміщення для наборки стопорів чи шиберних затворів, стенди для сушіння ковшів і установки стопорів в ковші, стенди для ломки футеровки ковшів. У прольоті є тупиковий ж.д. шлях, призначений для підвозу вогнетривів і вивезення сміття. Для постановки стопорів і допоміжних робіт ставляться два консольних крана вантажопідйомністю 5 т. Ширина ковшового прольоту 18-24 м. Якщо в ньому проводиться ремонт проміжних ковшів, ширина його збільшується до 30м.

Шлаковий проліт призначений для прийому шлакових чаш, що подаються шлаковозом з-під конвертерів, і перестановки їх на шлаковози нормальної залізничної колії для вивезення із цеху. Шлаковий проліт обслуговується мостовими кранами вантажопідйомністю 100/20 т. Для забезпечення надійності роботи цеху кількість кранів у шлаковому прольоті повинне бути не менш двох. Використовуємо три крани у шлаковому прольоті. Також використовується 35 шлакових чаш.

Довжина передаточного прольоту визначається кількістю й шириною прольоту МБЛЗ. Ширина прольоту МБЛЗ 26 м. Ширина передаточного прольоту визначається габаритними розмірами встановленого обладнання, котре залежить від ємності сталерозливного ковша. Ширина передаточного прольоту 24 м. Висота передаточного прольоту 16 м. Для забезпечення необхідної надійності роботи ВБРС приймаємо два ливарні крани у передаточному прольоті.

Довжина розливного прольоту практично відповідає довжині передаточного прольоту. Висота визначається можливістю проїзду допоміжного крана над поворотним стендом МБЛЗ і звичайно дорівнює висоті передаточного прольоту. Ширина прольоту приймається рівною 26 м. Приймаємо довжину розливного прольоту 29 м. Проліт, як правило, обслуговується двома мостовими кранами вантажопідйомністю 100 т.

У прольоті різання заготівель розміщаються машини різання заготівель. На вільних площах складують встаткування для проведення ремонту.

Довжина прольоту визначається фронтом розміщення МБЛЗ і відповідає довжині розливного прольоту.

Ширина прольоту приймається близько 30 м. Варто звернути увагу на те, що ширина трьох прольотів - розливного, різання заготівель і складування повинна відповідати довжині розташовуваної в них МБЛЗ.

Висота прольоту різання може бути різною. Звичайно вона становить 15м.

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 334; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ