Рельєфні ситуації населених пунктів.Рельєфна ситуація (Крогіус) – це комплекс формоутворення рельєфу, що співпадає з розмірами спроектованими містами ти їх найближчим оточенням.

Це розміщення забудови у профілі, тобто відповідність забудови певним елементам рельєфу.

Крогіус поділив всі ситуації на:

- прибережні;

- материкові (ті, що не мають контакту з водним середовищем).

Материкові рельєфні ситуації:

· припідняті;

· проміжні;

· заглиблені.

Припідняті: вершинні, ярково-горбисті.
Проміжні: схилові.

Заглиблені: улоговинні, долинні.

Вершинні: пікові, гребеневі, платоподібні.

Ярково-горбисті: одно бережні, двобережні, звивисті.

Схилові: мисові, амфітеатрові, терасові.

Улоговинні: циркові, напівциркові (замкнуті, напівзамкнуті).

Долинні: лінійні, розгалужені, гирлові, прохідні.

Планувльні структури населених пунктів.

Крогніус виділив основні типи планувальних структур та розробив схему зв’яку рельєфних ситуацій і типу проектувальної структури:

- компактна (рівнинна, схилова);

- смугова (лінійна, розгалужена);

- групова (одно висотна, різновисотна).

Типи структурного розвитку міст (за Нейрном):

· амфітеатровий тип;

· кільцевий тип;

· підковоподібний тип;

· лінійний тип. Найбільш характерний. Вздовж річок, доріг.

СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ.

1.Схема районного планування. Масштаб 1:25000 - 1 : 100 000.На цій стадії схема розглядається де і як раціонально розмістити ті чи інші частини міста. Виділити певні функціональні зони – селетерна , - промислова , - зелена, - буферна . На цій стадії вивчають загальний план рельєфу , річкових долин, межиріч, сучасних екзогенних процесів , морфо метричні показники рельєфу .В результаті геом..досліджень отримують матеріал.: 1) оцінку території ; 2) розподіл форм рельєфу з їх специфікою відносних абсол.висот ; 3)визначення умов закладання фундамента в різних частих міста. ; 4)встановлення закономірностей розповсюдження за площею екзоген . процесів, що визначають стійкість рельєфу. На цій стадії коли оцінюється декілька варіантів для вибору майданчика для забудови намагаються максимально зберегти природний ландшафт. Від рельєфу в площі залежить компонування будинків у квартали і комплекси.

2.Складання генерального плану міста 1:5000 - 1 : 20 000. Уточнюють місце розвитку міста.Основою робіт є інженерно – геологічне районування території майбутнього міста або його окремих нових районів з урахуванням цільового призначення. За основу беруть геоморфологічну карту. На цій стадії також вибирають будівельні майданчики за умовами стійкості рельєфу і наявністю екзогенних процесів Буд.Майданчики бувають прості та складні. Вибір буд.майданчика проводиться в два етапа.: 1) порівняльна оцінка можливих варіантів розміщення майданчика. 2) на вибраному майданчику дослідження проводять з метою отримання даних для складання генерального плану пром.. підприємства. чи буд. Цивільного призначення. Здійснюється на основі геоморфологічної карти.

3.Проект детального планування будівництва першої черги 1:2000. Враховують вплив рельєфу при розміщенні зон будинків різної поверховості при плануванні вулиць,кварталів,водопроводів, каналізаційних систем. При значному розчленуванні р-фу чи крутих схилах вибирають ділянки що потребують вертикального планування , при цьому зрізають круті схили, підсипають і терасують. Окремі пониження (яри,балки) засипають.

4.Проекти окремих будинків і споруд 1:1000 і менше. Використовують дані при попередніх дослідженнях.

СТАДІЯ районного планування у містобудівельних роботах.

Масштаб 1:25000 - 1 : 100 000.На цій стадії схема розглядається де і як раціонально розмістити ті чи інші частини міста. Виділити певні функціональні зони – селетерна, - промислова , - зелена, - буферна . На цій стадії вивчають загальний план рельєфу , річкових долин, межиріч, сучасних екзогенних процесів , морфо метричні показники рельєфу .В результаті геом..досліджень отримують матеріал. 1) оцінку території 2)розподіл форм рельєфу з їх специфікою відносних абсол.висот 3)визначення умов закладання фундамента в різних частих міста 4)встановлення закономірностей розповсюдження за площею екзоген . процесів, що визначають  стійкість рельєфу.

На цій стадії коли оцінюється декілька варіантів для вибору майданчика для забудови намагаються максимально зберегти природний ландшафт. Від рельєфу в площі залежить компонування будинків у квартали і комплекси.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 530;