Які симптоми характерні для гострого гнійного фронтиту при передній риноскопії?A. смужка гною в верхньому носовому ході;

B. широкі носові ходи;

C. накопичення кірок в порожнині носа;

D. *смужка гною в середньому носовому ході;

E. смужка гною в середньому носовому ході, біль голови;

Через які мозкові венозні синуси генералізується інфекція з порожнини носа і приносових пазух?

A. *печеристий синус;

B. сигмоподібний синус;

C. поперековий синус;

D. верхній та нижній кам'янисті синуси;

E. вени орбіти.

Які симптоми характерні для раку порожнини носа, приносових пазух?

A. чхання, періодичні носові кровотечі;

B. *періодичні носові кровотечі;

C. ринорея, зміна конфігурації лицевого черепа;

D. сухість та кірки в порожнині носа та носоглотці;

E. рентгенологічні.

Яка приносова пазуха запалюється найбільш часто?

A. комірки решітчастого лабіринту;

B. лобова;

C. *верхньощелепова;

D. клиноподібна;

E. основна.

answer: C

Скільки в середньому раціонально робити пункцій при лікуванні гострого верхнбощелепового синуїту?

A. 1-2

B. 8-10

C. *3-5

D. 15-20

E. 10-15

Який препарат найбільш часто використовується в якості контрастного для рентгенографії приносових пазух?

A. сергозин;

B. білігност;

C. *йодоліпол;

D. етіотраст;

E. пропілйодон.

В якій черепній ямці частіше виникають риногенні внутрішньочерепні ускладнення?

A. задній;

B. *передній;

C. середній;

D. задній і передній;

E. середній і задній.

В чому полягає основний принцип лікування внутрішньочерепних та орбітальних риногенних ускладнень?

A. у потужній антибактеріальній терапії (антибіотики, суль­фаніламіди);

B. у дезінтоксикаційній терапії;

C. *у виконанні радикальної операції (хірургічна санація та дренаж) на відповідних приносовій пазусі;

D. у потужній антибактеріальній терапії (антибіотики, суль­фаніламіди та дисенсибілізуюча терапія);

E.  у дегідратаційній терапії;

При емпіємі якої приносової пазухи найбільш часто виникають тромбофлебіт та тромбози печеристого синуса?

A. лобової;

B. *основної;

C. комірки решітчастого лабіринту;

D. верхньощелепової;

E. передні комірки решітчастого лабіринту.

Які абсолютні показання до радикальної операції на приносових пазухах?

A. *риногенне внутрішньочерепне ускладнення;

B. хронічний верхньощелеповий синуїт;

C. гострий гемісинуїт;

D. поліпозний риносинуїт;

E. гноєтеча з пазухи.

Які симптоми характерні для фурункула носа?

A. локальний біль, підвищення температури тіла, почервоніння та набряк шкіри зовнішнього носа;

B. локальний біль, почервоніння та набряк шкіри зовнішнього носа, закладеність носа, збільшення та болючість підщелепних лімфовузлів;

C. *локальний біль, підвищення температури тіла, головний біль, почервоніння та набряк шкіри зовнішнього носа, збільшення та болючість підщелепних лімфовузлів;

D. локальний біль, підвищення температури тіла, головний біль, почервоніння шкіри зовнішнього носа;

E. локальний біль, підвищення температури тіла, головний біль, набряк шкіри зовнішнього носа, чхання, рясні виділення з носа.

Які причини та фактори характерні для гострого риніту?

A. травма носа, переохолодження;

B. *інфекція, механічні та хімічні подразники (професійні шкідливості), алергія, місцеве та загальне переохолодження;

C. механічні та хімічні подразники (професійні шкідливості), алергія, місцеве та загальне переохолодження;

D. інфекція, алергія, місцеве та загальне переохолодження;

E. інфекція, механічні та хімічні подразники (професійні шкідливості), простуда.

Які риноскопічні симптоми мають місце при гострому риніті?

A. звуження носових ходів, гіперемія та набряк слизової оболонки порожнини носа, гіпертрофія носових раковин;

B. звуження носових ходів, гіперемія та набряк слизової оболонки порожнини носа, втрата нюху;

C. *звуження носових ходів, гіперемія та набряк слизової оболонки порожнини носа;

D. звуження носових ходів, гіперемія слизової оболонки порожнини носа, слизово-гнійні виділення;

E. подушкоподібне випинання перегородки носа, звуження носових ходів, гіперемія та набряк слизової оболонки порожнини носа, кров’янисті виділення;

Які препарати володіють судинозвужувальною дією?

A. нафтизин, галазолін;

B. нафтизин, санорин, ефедрин, адреналін;

C. нафтизин, фугентин, галазолін, санорин, адреналін;

D. *нафтизин, галазолін, санорин, ринолфуг, ефедрин, адреналін;

E. протаргол, нафтизин, фугентин, галазолін, санорин, ефедрин, адреналін.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1170; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!