Для якого захворювання найбільш характерне запаморочення (запаморочення)? 1. хронічна сенсоневральна приглухуватість
 2. отосклероз
 3. *Хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. катаральний середній отит

Які з перелічених факторів сприяють активізації отосклерозу?

 1. вогнища хронічної інфекції в організмі
 2.  підвищення тиску у внутрішньому вусі
 3. порушення прохідності слухової труби
 4. *вагітності
 5. гіпертонічна хвороба

За яким типом знижується слух у хворих на кохлеарну форму отосклероза?

 1. кондуктивним (ураження звукопроведення)
 2. *перцептивним (ураження звукосприймання)
 3. змішаним
 4. повітряно-провідним
 5. кістково-провідним

Яка з перелічених причин відіграє найбільшу роль у виникненні сенсоневральної приглухуватості?

 1. запалення лицевого нерва
 2. *порушення насиченості киснем рідин лабіринту
 3. порушення прохідності слухової труби
 4. запалення зовнішнього слухового ходу
 5. порушення кровопостачання слизової оболонки середнього вуха

512. Дослід Вебера у хворих на отосклероз:

 1. *латералізація звуку камертона в гірше чуюче вухо
 2. латералізація звуку камертона в краще чуюче вухо
 3. позитивний;
 4. негативний;
 5. подовжений.

Дослід Рінне у хворих на однобічний катаральний середній отит

 1. латералізація звуку камертона в хворе вухо
 2. латералізація звуку камертона в здорове вухо
 3. позитивний;
 4. *негативний;
 5.  подовжений.

514. Аудіограма у хворих на хворобу Меньєра:

 1. повітряно-кістковий інтервал, ніша Кархарта на кривій порогів слуху по кістковій провідності;
 2. відсутність повітряно-кісткового інтервалу;
 3. *невеликий повітряно-кістковий інтервал при підвищенні порогів слуху по кістковій провідності
 4. підвищення повітряної провідності
 5. діагональний напрямок кривих кісткової і повітряної провідності.

При якому захворюванні головним лікувальним методом є відновлення прохідності слухових труб?

 1. сенсоневральна приглухуватість
 2. отосклероз
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. *катаральний середній отит

В яких випадках виникає глухонімота?

 1.  двобічна виражена сенсоневральна приглухуватість, яка виникла після 5-річного віку
 2. отосклероз
 3. хвороба Меньєра
 4. *повна втрата слуху в віці до 3 років
 5. однобічний гнійний лабіринтит

Яке з перелічених захворювань виникає при лікуванні ототоксичними медикаментами?

 1. *сенсоневральна приглухуватість
 2. отосклероз
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. катаральний середній отит

Що таке отосклероз?

 1. склерозування судин середнього вуха
 2. *утворення вогнищ губчастої кістки в ділянці ніші вікна передвер`я
 3. склерозування судин середнього і внутрішнього вуха
 4. склерозування судин внутрішнього вуха
 5. склерозування судин зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха

Характерний перебіг клінічної картини хвороби Меньєра

 1. повільне прогресування клінічної картини
 2. швидке прогресування клінічної картини
 3. перебіг з виникненням нападів між періодами ремісії
 4. *напади з поступовим прогресуванням зниження слуху
 5. раптове виникнення клінічної картини та наступна стабільність

За яким типом знижується слух у хворих на змішану форму отосклерозу?

 1. кондуктивним (ураження звукопроведення)
 2. перцептивним (ураження звукосприймання)
 3. *змішаним
 4. повітряно-провідним
 5. кістково-провідним

Для якого захворювання найбільш характерна зміна гостроти слуху залежно від положення голови?

 1. сенсоневральної приглухуватості
 2. отосклерозу
 3. хвороби Меньєра
 4. лабіринтиту
 5. *катарального середнього отиту

522. Дослід Вебера у хворих на сенсоневральну пруглухуватість:

 1. латералізація звуку камертона в хворе вухо
 2. *латералізація звуку камертона в здорове вухо
 3. позитивний;
 4. негативний;
 5. подовжений.

523. Дослід Швабаха у хворих на хворобу Меньєра:

 1. латералізація звуку камертона в хворе вухо
 2. латералізація звуку камертона в здорове вухо
 3. позитивний;
 4. *вкорочений;
 5. подовжений.

524. Дослід Рінне у хворих на отосклероз:

 1. *негативний
 2. латералізація звуку камертона в здорове вухо
 3. позитивний;
 4. вкорочений;
 5. подовжений.

525.  Тотальна аудіограма у хворих на катаральний середній отит:


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 189; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ