Форма перевірки індивідуального заняттяІндивідуальний захист практичних робіт.

Індивідуальне заняття №2

Знайдіть норми законодавства, в яких містяться умови відповідальності за заподіяння шкоди.

Проведіть порівняльний аналіз шкоди, завданої в умовах необхідної оборони та в умовах крайньої необхідності.

Проведіть порівняльний аналіз умов відшкодування майнової та моральної шкоди.

 Форма перевірки індивідуального заняття

Письмова робота


ЦК України. Глави 78-81, 83. Ст.ст. 1144-1165, 1212-1215.

Порядок и правила проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам: Постанова КМ України від 9 липня 2002. / Збірник урядових нормативних актів України. – №30. – Ст. 420.

Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі створення та утримання гральних закладів, організації азартних ігор та контроль за їх дотриманням: Затв. наказом Ліцензійної палати України від 11 вересня 1998 р. №86.

Порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами: Постанова КМ України від 20 листопада 2003 р. № 1800 / Збірник урядових нормативних актів України. – 2003. – №46. – ст. 848.

Смирнов В.Т. Конкурс в советском гражданском праве. - М., 1964.

Єрьоменко Т.В. Порівняльна характеристика деліктів з інститутом набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (безпідставне збагачення) та іншими зобов’язаннями по захисту цивільних прав. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002, №2. С. 198-200.

Ігнатенко В. М. Односторонні правомірні дії як підстави виникнення позадоговірних зобов’язань за Цивільним кодексом України / Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. – Вип. 7.– Харків: Право, 2004. – С. 104-117.

Ігнатенко В. М. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. / Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №5. - С. 21-23.

Ігнатенко В. М. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу / Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Харків: Право, 2003. – С. 102-111.

Ігнатенко В.М. Безпідставне збагачення: поняття і види // Проблеми законності. – 2001. – Вип. 46. - С.73-78.

Ігнатенко В.М. До питання про місце і структуру інституту позадоговірних зобов’язань у зобов’язальному праві України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. – Донецький УВС при ДНУ. – 2002. - №2. – С.323-327.

Ігнатенко В.М. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування (за проектом нового ЦК України) // Проблеми законності. - 2001. – Вип. 50. – С.67-72.

Ігнатенко В.М. Конкурс у цивільному праві України // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 42. - С.61-67.

Майданик Р. Договори, пов’язані з азартними іграми (цивільно-правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №1. – С.24-26.

Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. // Зібрання законодавства України (серія 3). – 2000. - № 1. – Ст. 8.

Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 р. // Право и практика . - 2002. - № 30.

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду: Закон України від 01.12.1994 р. // Зібрання законодавства України (серія 3). – 2001. - № 1. – Ст. 31.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 2000. - № 40. – Ст. 338.

Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 7. – Ст. 268.

Про цивільно-правову відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: Закон України від 13.12.2001 р. // Там же. – 2002. - № 2. – Ст. 46.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 32 Закону України “Про Державний бюджет України на 2000 рік” та статті 25 Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” (справа про відшкодування шкоди державою) від 03.10.2001 р. // Там же. – 2001. - № 41. – Ст. 1863.

Порядок відшкодування шкоди особам, які потерпіли від надзвичайних обставин: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1992 р. № 562 // ЗП Уряду України – 1992 р. - № 11. – Ст. 267.

Порядок обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнення з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.1993 р. № 545 // ЗП Уряду України. – 1993. - № 12 . – Ст. 258.

Правила дорожнього руху: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 41. – Ст. 1852.

Тимчасова методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 175 // Там же. – 2002. - № 8. – Ст. 356.

Перелік груп підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, за категорією небезпеки. Додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1788 // Там же. – 2002. - № 47. – Ст. 2163.

Положення про застосування Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду”: Затв. спільним наказом Міністерства юстиції України, Генерального прокурора України та Міністерства фінансів України від 04.03.1996 р. № 6/5, 3, 41 // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2000. - № 3. – стор. 177.

Порядок виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів: Наказ Державного казначейства України від 07.03.2002 р. № 48 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 13. – Ст. 603.

Гордієнко А. Відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. - № 9. – С. 11 – 12.

Жуковская О. Л. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности: некоторые аспекты проблемы. – К.: Либідь, 1994. – 200с.

Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Харьков: “Консум”, 1996. – 112 с.

Ігнатенко В., Приступа С. Функціонально-компенсаційний аспект позадоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди // Вісник Академії правових наук. – 2001. - № 2 (25). – С. 149 – 154.

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 304; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ