Технологія спорудження земляного полотнаВідновлення і закріплення траси.

Схема закріплення осі дороги на ділянках: І – прямолінійніII - кривих

1 – виносні стовпи

2 – виносні кілки

3 – пікети

4 – границі смуги відводу

5 – ширина смуги відводу

Пікети закріплення як по осі траси так і виносними кілками. На виносних кілках вказують відстань від осі траси, при необхідності закріплюють „рублені” пікети.

В процесі позначення траси на ділянках кривих не тільки перевіряють проектні точки, але і детально розбивають заокруглення і перехідні криві. Закріплюють вершини кутівповороту, а також початок, кінець і проміжні точки колових і перехідних кривих.

В якості реперів можна використовувати постійні точки на місцевості – виступи гір, цоколі споруд та ін.

Одночасно з відновленням траси позначають смугу відводу віхами і кілками. Будівлі, споруди, лінії зв'язку, сади, посіви с/г культур і все інше що розміщене на території де буде пролягати траса заноситься в акт, який складається в присутності замовника і робочих.

Розбивні роботи

Метою розбивки є закріплення на місцевості на пікетах і плюсах всіх характерних точок поперечного профілю земляного полотна, які необхідні для виробництва механізованих земляних робіт.

Точки закріплюють різними знаками – віхами, кілками, спеціальними шаблонами, нарізанням борозни.

Існує декілька способів розбивки поперечного профілю земляного полотна. Характерні точки поперечногопрофілю закріплюють віхами, кілками, спеціальними шаблонами, які встановлюють паралельно до осі дороги через 20-50 м по довжині і виносять в за межі дороги на 10-20 м.

Розчистка дорожньої смуги

Метою розчистки є зняття з дорожньої смуги всіх перегород (3ліс, кущі, пеньки, валуни, будівлі, підземні чи наземні комунікації), які заважають розбивці полотна і поточному способу виробництва земляних робіт.

Найбільш трудомісткою і дорогою є розчистка від лісу, кущів, пеньків. Для валки дерев і безпечності робіт ліс передчасно від кущів, і викорчовують пні.

Способи валки дерев залежать від крупності лісу цінності деревини, роду ґрунтів, гідрогеологічних умов.

В незамерзлих і слабих ґрунтах дерева валять, незалежно від їх крупнисті, з коренями деревовалами чи бульдозерами, які мають спеціальні упорні рами.

Трудомісткою операцією є також видалення пнів. При висоті насипу до 1,5 м пні необхідно викорчовувати повністю; при висоті насипу більше 1,5 м пні можна не викорчовувати, але тоді необхідно їх спиляти нарівні землі.

Валуни які є на території дорожньої смуги (V<1м3) вивозять за її межі бульдозером, великі валуни (V>1м3) розробляють вибуховим способом.

Якщо на території дороги зустрічаються будови то їх переносять на інше місце чи зносять.

Різні підземні чи наземні комунікації переносять чи споруджують спеціальні пристрої – місця пересічення комунікацій з дорогою, їх споруджують так, щоб забезпечити надійну експлуатацію комунікацій та дороги.

Зняття рослинного шару

Рослинний ґрунт знімають зі всієї площадки відведеної для будівництва дороги і вкладають у відвали для наступного використання. Товщину шару, що знімають, встановлюють проектом на основі передчасного узгодження з землекористувачами (в середніх умовах 20-25см). Рослинний шар ґрунту використовують при закріпленні відкосів земляного полотна, для рекультивації встановлених і малопродуктивних с/г земель. Роботу по знятті рослинного шару виконують з допомогою бульдозерів чи скреперів. Роботу по встановленні земель виконують в дві стадії: технічну і біологічну. Перша стадія складається з таких операцій: приведення в порядок порушених територій – вирівняння і профілювання площадок; зменшення нахилів; відсипка шару. В другій стадії при організації правильної обробки, культивації земляного шару і встановлення структури земель. Роботи по другій стадії використовують самі землекористувачі.Для зняття рослинного шару використовують бульдозер ДП–14 зрізають та видаляють рослинний шар грунту починаючи з верхньої частини косогору, переміщають його вниз за межі полоси відводу з подальшим вивезенням.

Земляні роботи.

 Розрахунок коефіцієнта відносного ущільнення грунту.

Середня густина грунту побудованого насипу повинна бути більшою від природної щільності грунту до його розробки в кар'єрі, резерві або виїмці. Тому оплачуваний об’єм насипу більший профільних орієнтовно на 5-15% в залежності від типу грунту.

Величина цього збільшення називається коефіцієнтом відносного ущільнення, який визначається по формулі

    - потрібна щільність грунту в побудованому насипу, г/ см3

- щільність грунту в природному стані залягання до розробки, г/ см3

У виробничих умовах і  встановлюються в лабораторії.

Потрібна густина грунту у відсипаному насипу

де - коефіцієнт оптимального ущільнення;

 - оптимальна густина грунту, яка відзначається на приборі стандартного ущільнення, г см. Наближене значення до можна визначити по формулі:

-  щільність скелету грунту, г /см3,

- масова доля повітря в грунті, %;

- оптимальна вологість грунту, %.

Розподіл земляних мас. Крива об'ємів.

Існує три джерела грунту для відсипки насите: виїмки, які розробляються, бокові резерви, зосереджені грунтові резерви, або кар'єри. В першу чергу вирішують питання використання грунту виїмок. Якщо грунт виїмок придатний для відсипки насипу, його потрібно розподіляти в суми/сні насипу. Якщо дорога запроектована переважно в насипу, то грунту виїмок буде недостатньо і потрібно вирішувати, звідки взяти грунт. В теперішній час грунт для насипів беруть переважно з притрасових грунтових кар'єрів, які розміщують з таким розрахунком, щоб максимальна дальність перевезення не перевищувала 2...З км. В окремих випадках

грунт для насипу можна брати з резервів, якщо дорога проходить в невисоких (до 1,5-2 м) насипах.

Розподіл земляних міс показується на графіку об'ємів. Крім графіка об'ємів і розподілу земляних мас будується крива об'ємів, яка служить для визначення середніх віддалей перевезень грунту з виїмок в насипи. Ордината кривої об'ємів на будь-якому пікеті траси рівна алгебраїчній сумі об'ємів насипів і виїмок від початку траси до даного пікету зі знаком "-", виїмки зі знаком "+ ".

Середня віддаль перевезення грунту з виїмки до насипу / з кар'єру в насип необхідно визначати аналітичним методом по формулі:

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 889; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!