Тести (вибрати одну правильну відповідь та обґрунтувати її). 1. Метод, який передбачає, що оцінюваний ОІВ не належить дійсному власникові, а наданий йому на ліцензійній основі за певні відсоткові відрахування від1. Метод, який передбачає, що оцінюваний ОІВ не належить дійсному власникові, а наданий йому на ліцензійній основі за певні відсоткові відрахування від обсягів реалізації:

а) метод «дроблення прибутку»;

б) метод «переваги у прибутку»;

в) метод експрес-оцінки;

г) метод «звільнення від роялті».

 

2. Основні види франчайзингу:

а) виробничий, товарний та сервісний;

б) інформаційний, товарний та сервісний;

в) комунікаційний, маркетинговий та сервісний;

г) технологічний, товарний та фінансовий.

 

3. Основними методами дохідного підходу до оцінки об’єктів інтелектуальної власності є:

а) метод вартості заміщення, метод вартості відтворення, метод первинних витрат;

б) метод капіталізації, розрахунок вартості роялті, метод дисконтування;

в) метод первинних витрат, метод надлишкового прибутку, метод дисконтування;

г) експрес-оцінка, метод експертної оцінки, метод вартості заміщення.

 

Варіант 13

Теоретичні питання

1. Корисна модель, як об’єкт права промислової власності.

2. Порушення авторського права і суміжних прав.

 

Тести (вибрати одну правильну відповідь та обґрунтувати її)

Примусова ліцензія -

а) надання ліцензіатом права на користування об’єкта ліцензії третім особам за згодою ліцензіара і на умовах, обумовлених в основному в ліцензійному договорі.

б) надання права на використання ОІВ на основі офіційної заяви патентовласника в Патентне відомство про готовність надати ліцензію будь-якій зацікавленій особі.

в) дозвіл, що видається компетентним державним органом зацікавленій особі на використання запатентованого ОІВ у разі тривалого недостатнього використання патентовласником своєї розробки.

г) передбачає передачу права на використання ОІВ, розробленого ліцензіатом на основі тих знань, що спочатку були одержані за основнім ліцензійним договором.

 

2. Паушальний платіж – це:

а) установлена за попередньою домовленістю ціна ліцензії незалежно від обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією;

б) установлена за попередньою домовленістю ціна ліцензії в розрахунку на обсяг виробництва та реалізації продукції за ліцензією на термін надання ліцензії;

в) щорічний (щомісячний) платіж за використання ліцензії, в залежності від обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією;

г) разовий платіж за ліцензію, що визначається на основі загально ринкових цін на виготовлену продукцію.

3. Метод початкових витрат полягає у:

а) підсумовуванні історичних витрат, перерахованих на момент оцінки ОІВ з урахуванням індексу зміни цін у даній галузі та з урахуванням фактора зміни вартості грошей у часі;

б) визначенні витрат на створення ОІВ, аналогічного об'єктові оцінки, у ринкових цінах, існуючих на дату проведення оцінки, з урахуванням зносу об'єкта оцінки;

в) визначення вартості ОІВ на основі розрахунку переваги від використання ОІВ порівняно з прибутком підприємства до впровадження ОІВ;

г) розрахунок у узагальненого показника ефективності на основі аналізу динаміки зміни сумарного грошового потоку протягом періоду реалізації інноваційного проекту.

 

Варіант 14

Теоретичні питання

1. Знак для товарів і послуг: сутність, види.

2. Підходи та методи оцінювання ОІВ.

 

Тести (вибрати одну правильну відповідь та обґрунтувати її)

3. Основні види франчайзингу:

а) виробничий, товарний та сервісний;

б) інформаційний, товарний та сервісний;

в) комунікаційний, маркетинговий та сервісний;

г) технологічний, товарний та фінансовий.

2. Оперативний лізинг - це:

а) передача в оренду майна на термін значно менший терміну його служби

б) передача в оренду майна, без права повторної здачі устаткуванняв оренду

в) вид лізингу, при якому сторони укладають спільний договір, що передбачає права лізингоотримувача доповнювати список орендованого устаткування без укладення нового контракту

г) вид лізингу, при якому обидві сторони є юридичними особами однієї країни, але капітал лізингодавця цілком або частково належить іноземним фірмам.

 

3. Виробник фонограми – це:

а) фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу й відповідає за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень;

б) фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу й відповідає за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків;

в) юридична особа, яка взяла на себе ініціативу й відповідає за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень;

г) вірної відповіді немає.

 

Варіант 15

Теоретичні питання

1. Зазначення походження товару, особливості застосування.

2. Суть інжинірингу.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 265; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ