Тести (вибрати одну правильну відповідь та обґрунтувати її). а) надання ліцензіатом права на користування об’єкта ліцензії третім особам за згодою ліцензіара і на умовахПримусова ліцензія -

а) надання ліцензіатом права на користування об’єкта ліцензії третім особам за згодою ліцензіара і на умовах, обумовлених в основному в ліцензійному договорі.

б) надання права на використання ОІВ на основі офіційної заяви патентовласника в Патентне відомство про готовність надати ліцензію будь-якій зацікавленій особі.

в) дозвіл, що видається компетентним державним органом зацікавленій особі на використання запатентованого ОІВ у разі тривалого недостатнього використання патентовласником своєї розробки.

г) передбачає передачу права на використання ОІВ, розробленого ліцензіатом на основі тих знань, що спочатку були одержані за основнім ліцензійним договором.

 

2. Переваги укладання опціонної угоди при придбанні ліцензії:

а) можливість ліцензіата вільного вибору покупця ліцензії;

б) можливість ліцензіата продажу ліцензії різним ліцензіарам;

в) можливість ліцензіата відмови від укладання договору ліцензування;

г) можливість ліцензіара отримання додаткової винагороди у випадку укладення ліцензійного договору.

 

3. Метод початкових витрат полягає у:

а) підсумовуванні історичних витрат, перерахованих на момент оцінки ОІВ з урахуванням індексу зміни цін у даній галузі та з урахуванням фактора зміни вартості грошей у часі;

б) визначенні витрат на створення ОІВ, аналогічного об'єктові оцінки, у ринкових цінах, існуючих на дату проведення оцінки, з урахуванням зносу об'єкта оцінки;

в) визначення вартості ОІВ на основі розрахунку переваги від використання ОІВ порівняно з прибутком підприємства до впровадження ОІВ;

г) розрахунок у узагальненого показника ефективності на основі аналізу динаміки зміни сумарного грошового потоку протягом періоду реалізації інноваційного проекту.

Варіант 10

Теоретичні питання

1. Майнові, немайнові права автора.

2. Формальна експертиза на отримання патенту.

 

Тести (вибрати одну правильну відповідь та обґрунтувати її)

1. Роялті – це:

а) виплата ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії;

б) вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару періодично протягом після закінчення звітного періоду здійснює протягом усього терміну дії ліцензійного договору чи як відсоток від суми обороту від випуску продукції або диференційованої ставки з одини ці ліцензійної одиниці;

в) виплата ліцензіарові визначеної зафіксованої в договорі суми ще до початку масового випуску ліцензійної продукції;

г) виплата ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку массового випуску ліцензійної подукції.

 

2. Оперативний лізинг - це:

а) передача в оренду майна на термін значно менший терміну його служби

б) передача в оренду майна, без права повторної здачі устаткуванняв оренду

в) вид лізингу, при якому сторони укладають спільний договір, що передбачає права лізингоотримувача доповнювати список орендованого устаткування без укладення нового контракту

г) вид лізингу, при якому обидві сторони є юридичними особами однієї країни, але капітал лізингодавця цілком або частково належить іноземним фірмам.

 

3. Плагіат – це:

а) підроблення, змінювання чи вилучення інформації, зокрема в електронному вигляді, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;

б) оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужо­го твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

в) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав та їх майнові права;

г) усі відповіді правильні.

 

Варіант 11

Теоретичні питання

1. Недобросовісна конкуренція та боротьба з нею.

2. Сутність поняття «Інтелектуальна власність». Подвійна природа інтелектуальної власності.

 

Тести (вибрати одну правильну відповідь та обґрунтувати її)

3. Основні види франчайзингу:

а) виробничий, товарний та сервісний;

б) інформаційний, товарний та сервісний;

в) комунікаційний, маркетинговий та сервісний;

г) технологічний, товарний та фінансовий.

2. Метод залишкового доходу передбачає:

а) конвертацію доходу у вартість, при якій репрезентативна частина доходу ділиться на ставку капіталізації;

б) визначення вартості ОІВ на основі розрахунку переваги від використання ОІВ порівняно з прибутком підприємства до впровадження ОІВ;

в) виділення в прибутку від реалізації продукції, виробленої із застосуванням ОІВ, частки, яка припадає на використання ОІВ;

г) розрахунок узагальненого показника ефективності на основі аналізу динаміки зміни сумарного грошового потоку протягом періоду реалізації інноваційного проекту.

 

3. Речовини невизначеного складу характеризують за такими ознаками::

а) фізико-хімічними, фізичними та утилітарними показниками й ознаками способу одержання.;

б) хімічними, фізичними та утилітарними показниками й ознаками способу одержання.;

в) утилітарними показниками й ознаками способу одержання.;

г) вірної відповіді немає.

 

Варіант 12

Теоретичні питання

1. Об’єкти авторського права.

2. Функції та особливості діяльності Державного підприємства «Український інститут промислової власності».

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 256; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ