Тести (вибрати одну правильну відповідь та обґрунтувати її). 1. Оперативний лізинг - це:1. Оперативний лізинг - це:

а) передача в оренду майна на термін значно менший терміну його служби

б) передача в оренду майна, без права повторної здачі устаткуванняв оренду

в) вид лізингу, при якому сторони укладають спільний договір, що передбачає права лізингоотримувача доповнювати список орендованого устаткування без укладення нового контракту

г) вид лізингу, при якому обидві сторони є юридичними особами однієї країни, але капітал лізингодавця цілком або частково належить іноземним фірмам.

 

2. Метод відновної вартості ОІВ полягає у:

а) визначенні витрат на створення ОІВ, аналогічного об'єктові оцінки, у ринкових цінах, існуючих на дату проведення оцінки, з урахуванням зносу об'єкта оцінки;

б) підсумовуванні первинних витрат, перерахованих на момент оцінки ОІВ з урахуванням індексу зміни цін у даній галузі та з урахуванням фактора зміни вартості грошей у часі;

в) визначенні вартості ОІВ як поточної вартості майбутніх доходів від використання даного ОІВ

г) визначенні витрат у ринкових цінах, існуючих на дату оцінки, на створення об'єкта, ідентичного об'єкта оцінки, із застосуванням ідентичних матеріалів і технологій, з урахуванням зносу об'єкта оцінки.

 

3. Метод початкових витрат полягає у:

а) підсумовуванні історичних витрат, перерахованих на момент оцінки ОІВ з урахуванням індексу зміни цін у даній галузі та з урахуванням фактора зміни вартості грошей у часі;

б) визначенні витрат на створення ОІВ, аналогічного об'єктові оцінки, у ринкових цінах, існуючих на дату проведення оцінки, з урахуванням зносу об'єкта оцінки;

в) визначення вартості ОІВ на основі розрахунку переваги від використання ОІВ порівняно з прибутком підприємства до впровадження ОІВ;

г) розрахунок у узагальненого показника ефективності на основі аналізу динаміки зміни сумарного грошового потоку протягом періоду реалізації інноваційного проекту.

 

Варіант 7

Теоретичні питання

1. Особливості Гаазької угоди.

2. Витратний підхід до оцінювання ОІВ та методи, що входять в нього.

 

Тести (вибрати одну правильну відповідь та обґрунтувати її)

1. Виплаталіцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку виробництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії як роялті після того, як буде налагоджено виробництво ліцензійної продукції, це :

а) паушальний платіж;

б) роялті;

в) комбінований влатіж;

г) перехресне ліцензування.

 

2. Речовини невизначеного складу характеризують за такими ознаками::

а) фізико-хімічними, фізичними та утилітарними показниками й ознаками способу одержання.;

б) хімічними, фізичними та утилітарними показниками й ознаками способу одержання.;

в) утилітарними показниками й ознаками способу одержання.;

г) вірної відповіді немає.

 

3. Другим етапом регламенту пошуку інформації є:

а) вибір джерел інформації;

б) зазначення мети пошуку інформації;

в) визначення держав пошуку інформації;

г) визначення предмета пошуку.

 

Варіант 8

Теоретичні питання

1. Суть промислової кооперації.

2. Лісабонська угода.

 

Тести (вибрати одну правильну відповідь та обґрунтувати її)

1. Об'єктом промислового зразка може бути:

а) форма, малюнок чи розфарбування та їх поєднання;

б) схема, малюнок чи розфарбування та їх поєднання;

в) форма, етикетка чи розфарбування та їх поєднання;

г) вірна відповідь відсутня.

 

2. Фінансовий лізинг – це:

а) вид лізингу, при якому сторони укладають спільний договір, що передбачає права лізингоотримувача доповнювати список орендованого устаткування без укладення нового контракту

б) вид лізингу, при якому обидві сторони є юридичними особами однієї країни, але капітал лізингодавця цілком або частково належить іноземним фірмам.

в) передача в оренду майна, на визначений термін без права повторної здачі устаткуванняв оренду

г) господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу

 

Примусова ліцензія -

а) надання ліцензіатом права на користування об’єкта ліцензії третім особам за згодою ліцензіара і на умовах, обумовлених в основному в ліцензійному договорі.

б) надання права на використання ОІВ на основі офіційної заяви патентовласника в Патентне відомство про готовність надати ліцензію будь-якій зацікавленій особі.

в) дозвіл, що видається компетентним державним органом зацікавленій особі на використання запатентованого ОІВ у разі тривалого недостатнього використання патентовласником своєї розробки.

г) передбачає передачу права на використання ОІВ, розробленого ліцензіатом на основі тих знань, що спочатку були одержані за основнім ліцензійним договором.

 

Варіант 9

Теоретичні питання

1. Особливості міжнародної патентної класифікації.

2. Порушення права інтелектуальної власності.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 422; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ