Форми і види регулювання екологічних ситуаційРегулювання екологічних ситуацій можливе за допомогою дій і заходів технологічного, правого, організаційного, економічного, науково-інформаційного, архітектурно-планувального, ландшафтно-меліоративного та виховно-освітянського характеру, за допомогою раціональної територіальної організації господарської діяльності на основі міжнародного співробітництва.

Дії по регулюванню екологічних ситуацій можуть бути активними, нормативними та адаптивними.

Активні дії направлені на зміни режиму функціонування природних, природно-технічних і технічних систем з метою досягнення бажаного стану довкілля (зменшення викидів полютантів, зниження потреб сировини, повторне використання вторинних ресурсів тощо). Тобто активні дії включають регламентацію функціонування виробництв і, у цілому, міського середовища, локалізацію та ліквідацію наслідків аварій.

Нормативні дії – це реалізація екологічних стандартів і норм у процесі екологічного проектування, екологічної експертизи, сертифікації оцінок впливів на довкілля.

Адаптивні дії направлені на пристосування до режимів функціонування природних систем (селекція с/г культур, які пристосовані до певних умов розвитку; створення екополісів; раціональне розміщення промислових виробництв і житлових будинків тощо).

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 436;