Складові бюджетного менеджментуСкладові бюджетного менеджменту визначаються загальними функціями управлінської діяльності. Наука про управління видаляє такі основні функції менеджменту, як:

- планування;

- організація виконання розроблених планів;

- мотивування;

- контролювання.

Виходячи з функцій менеджменту та із структури бюджетного процесу, можна виділити такі складові бюджетного менеджменту, як:

 

1. Бюджетне планування.

2. Організація виконання бюджету.

3. Облік виконання бюджету,

4. Контроль за виконанням бюджету.

Варто зазначити, що основна і визначальна функція бюджетного менеджменту - стратегічне планування.

Реалізація функції стратегічного планування в Україні покладається на органи законодавчої влади. Прикладом такого планування можна вважати бюджетну резолюцію на кожний рік, яку вищий законодавчий орган України, починаючи з 1995 року, передає виконавчим органам. Функції планування реалізації стратегії та організація виконання розроблених планів покладаються на органи виконавчої влади та оперативного управління бюджетом, які займаються поточним бюджетним плануванням та виконанням бюджету в рамках бюджетного процесу.

Виконання бюджету включає заходи з виконання дохідної і видаткової частин кожного із бюджетів України - Державного та понад 12 тис місцевих. Отже, організація виконання бюджету є однією з найважливіших складових бюджетного менеджменту.

Облік виконання бюджету є третьою складовою бюджетного менеджменту. Для успішного виконання затвердженого бюджету важливим є облік. Значення обліку виконання бюджету в бюджетному менеджменті визначається місцем обліку в системі управління. Від прийняття своєчасних і правильних рішень з питань планування і виконання бюджету залежить ефективність управлінської діяльності. Ці рішення можуть бути прийняті тільки на підставі проведеного аналізу відповідної інформації, яка характеризує стан об'єкта управління (бюджету) на певну дату чи за певний проміжок часу. Облік дозволяє виконати таке важливе завдання - забезпечити систему управління необхідною інформацією. Тобто, облік виконання бюджету - це забезпечуюча система, на якій базується бюджетний процес. Правильність прийняття рішень залежить ще від кваліфікації бюджетних працівників і від методики бюджетної роботи.

Однак найважливішою складовою управління бюджетом є саме інформація. Навіть ґрунтовні знання не забезпечать досягнення результатів, якщо інформаційне забезпечення не відповідає встановленим вимогам.

 

Контроль за виконанням бюджету є одним із основних напрямків фінансового контролю. Він здійснюється на всіх етапах бюджетного процесу. В процесі бюджетного планування важливу роль відіграє попередній контроль, а також поточний. Вказаний контроль здійснюють абсолютно всі учасники бюджетного процесу (органи управління, а також підприємства, організації та установи). Поточний контроль проводиться органами державної влади та управління, а також спеціалізованими службами фінансового контролю (Податковою адміністрацією, Контрольно-ревізійною службою, Державним казначейством, Аудиторською палатою й аудиторськими фірмами, Рахунковою палатою) у процесі виконання бюджету. У країнах з розвинутими ринковими відносинами такий контроль здійснюється також безпосередньо громадянами і забезпечується, насамперед, гласністю і відкритістю бюджетного процесу та демократичними виборами до органів влади, що, в свою чергу, впливає і на контрольні органи, діяльність яких стає відкритою, а результати можуть бути перевірені.

 

Література

1. http://uk.wikipedia.org/

2. http://pidruchniki.ws/1584072039173/ekonomika/byudzhetniy_menedzhment_-_pankevich_lv

3. http://pidruchniki.ws/ekonomika/osnovni_vidi_menedzhmentu

4. http://www.harvard.edu/

5. http://www.ox.ac.uk/

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 367;