Розрахунок земляних робіт. Побудова картограми земляних мас.Для визначення об′ємів земляних робіт в проекті вертикального

планування міжмагістральних територій будуємо картограму земляних робіт,для цього на плані з контурами забудови розбиваємо на 9 квадратів зі сторонами 20 метрів.

У вершинах квадратів записуємо існуючі та проектні відмітки

визначенні по інтерполяції між відповідно існуючими та проектними

горизонталями, а також різниця між ними - робочі відмітки.__

 

Між точками з різнознаковими робочими відмітками знаходимо місця нульових робіт. Лінії, з'єднуючі суміжні точки нильових робіт, позначають межі ділянок виямок та насипів. Нульові точки знаходимо за методом інтерполяції або по наступній формулі:

Після визначення місця нульових робіт обчислюємо площю, яка

утворилося, після чого визначаємо об'єм землених робіт, залежно від форми утвореної фігури і робочих відміток характерних точок за формулами.

Квадрат.

Трикутник.

П’ятикутник

Де h – робочі відмітки кутів, F – площа квадрату.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І

АРХІТЕКТУРИ

 

 

КАФЕДРА МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту з дисципліни

«Інженерна підготовкаміських територій»

 

 

Виконала: студент

групи МБГ – 31

Дорошенко Д.Б.

Прервірив

доц. Приймаченко О.В.

 

Київ 2013

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1065; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!