Характеристика джерел викидів
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 222; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУВиробництво

Назва шкідливих

речовин

Величина викиду в

атмосферу, т/рік

Цех переробки газу

Піч ПБГ-1

Метан

9,15

Оксид вуглецю

9,15

Оксид азоту

8,142

Двооксид азоту

0,429

Піч ПБГ-2

Метан

0,18

Оксид азоту

0,42

Двооксид азоту

0,002

Оксид вуглецю

0,018

Технологічна насосна

МАУ-1, ГФУ-1

Метан

21,550

Етан

3,575

Пропан

2,230

Бутан

1,520

Пентан

2,775

Гаряча насосна

Метан

11,566

Етан

1,918

Пропан

1,198

Бутан

0,817

Ремонтно-механічна майстерня