Додаток А. Приклади місій підприємств і організаційOtis Elevator

Наша місія - забезпечувати замовників надійнішими, ніж у наших конкурентів, засобами переміщення людей і предметів вгору, вниз, убік і на короткі відстані.

McCormick and Company

Першочерговим завданням McCormick and Company є розширення наших позицій світового лідера у виробництві спецій і приправ.

The Saturn Division of General Motors

Поставляти на ринок автомобілі, розроблені і зроблені компаніями в США, які є світовим лідером в якості, витратах і мірі задоволення клієнтів. Досягається це шляхом інтеграції людей і технологій, комерційних систем, а також за рахунок передачі знань, технологій і досвіду у рамках General Motors.

Eastman Kodak

Стати світовим лідером в хімічному і електронному зображенні

Long John Silver's

Стати кращою мережею американських ресторанів швидкого обслуговування. Кожному з наших клієнтів ми подамо дуже смачні і здорові страви за розумними цінами. У нас ви спробуєте і рибу, і дари моря, і курча. Вас обслужать швидко і з посмішкою.

Compaq Computer

Стати провідним постачальником персональних комп'ютерів і серверів до них на усіх сегментах ринку.

Public Service Company of New Mexico

Наша місія - працювати на благо людям. Ми робимо нашим замовникам послуги в області електроенергії і інформації по енергетиці з метою найкращого задоволення їх потреб.


Додаток Б. Групування факторів  зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства

ГРУПУВАННЯ ТА ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1 2
1. Виробництво   · Якість продукції. · Рівень витрат. · Рівень технологій, що використовуються, та стан засобів праці. · Екологічність виробництва. · Інші.
2. Маркетинг   · Характеристика продукту (новизна, етап життєвого циклу, глибина та ширина асортименту, ін.). · Збут (характер каналів розподілу, рентабельність продажу). · Диверсифікація ринків збуту. · Інші.
3. Управління підприємством · Компетентність та досвід менеджменту. · Інформаційне забезпечення процесу управління. · Регламентація діяльності підприємства. · Інші.
4. Фінанси · Наявність фінансової політики та її зміст. · Фінансове планування. · Фінансова стабільність підприємства. · Рентабельність діяльності. · Інші.
5. Персонал   · Освіта. · Умови праці. · Рівень оплати праці. · Плинність кадрів. · Політика підвищення кваліфікації персоналу. · Інші.
6. Постачання · Організація роботи с постачальниками. · Витрати на збереження товарних цінностей. · Ступень залежності від постачальників. · Інші.
7. Характер взаємодії з споживачами   · Тривалість обробки замовлень. · Наявність післяпродажного сервісу. · Система знижок. · Форми розрахунків. · Інші.
8. Можливості підприємства, інфраструктура · Наявність власної сировинної бази. · Місце розташування підприємства. · Наявність складського господарства та інші.

 

Продовження додатка Б.

1 2
9.  Інновації · Наявність та результативність роботи науково-дослідних підрозділів. · Придбання або створення ноу-хау, патентів та ін. · Інші.

ГРУПУВАННЯ ТА ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Політико-правові та регулюючі фактори · Можливість лобіювання власних інтересів та блокування інтересів конкурентів. · Рівень політичної стабільності. · Необхідність отримання ліцензій. · Квотування. · Податкові пільги. · Державна підтримка окремих бізнесів. · Екологічні обмеження. · Інші.
Економічні та ринкові фактори · Темпи зростання економіки. · Співвідношення попиту та пропозиції. · Сталість курсів валют. · Розвиток кредитної системи. · Інші.
Конкуренція · Кількість конкурентів на ринку, їх агресивність. · Ступінь монополізму. · Вірогідність появи нових конкурентів. · Тиск з боку товарів-замінників. · Тиск з боку постачальників, споживачів та посередників. · Інші.
Науково-технічні фактори · Вірогідність появи нової техніки та технологій, що дозволяють підвищити якість продукції або знизити витрати на її виробництво. · Ступінь доступності нових технологій. · Інші.

 


Навчальне видання

Довбня Світлана Борисівна,
Найдовська Ангеліна Олексіївна,
Хитько Майя Миколаївна

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 1

Навчальний посібник

 

Тем. план 2011, поз. 140

Підписано до друку 18.10.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.
Облік.-вид. арк. Умов. друк. арк. 4,11. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр.. Гагаріна,4

 

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 118; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ