Зберігання та знищення документів6.1. Документи (справи) з моменту створення (одержання) або формування зберігаються у закладі до передачі архівній установі.

Керівник загальноосвітнього навчального закладу та спеціально призначена (призначені) для цього особа (особи), зобов’язані забезпечити зберігання документів і справ.

6.2. Справи повинні зберігатися у вертикальному положенні в шафах, що закриваються. На корінцях обкладинок справ зазначаються індекси справ.

6.3. Видача справ у тимчасове користування працівникам загальноосвітнього навчального закладу здійснюється з усного дозволу його керівника, а іншим установам - з його письмового дозволу. На видану справу складається картка - замінник. У картці зазначаються індекс справи, заголовок справи, дата її видачі, особа, якій справу видано, дата її повернення, підписи осіб, які видали та прийняли справу.

Надання справ у тимчасове користування здійснюється не більш як на один місяць.

6.4. Вилучення документів із справи постійного зберігання забороняється. У виняткових випадках вилучення документів допускається з дозволу керівника загальноосвітнього навчального закладу з обов’язковим залишенням у справі засвідчених належним чином копій.

6.5. Строки зберігання ділової документації загальноосвітнього навчального закладу наведено у додатку 9.

6.6. Після закінчення терміну зберігання документів, які не підлягають передачі архівним установам, документи списуються комісією загальноосвітнього навчального закладу з проведення експертизи цінності документів, яку призначає керівник навчального закладу. На списану документацію експертна комісія складає відповідний акт. Списана документація знищується.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти О. В. Єресько

За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 28.08.2013

rvo-kolomak.ucoz.ua/Obl_narada/Baynazarova_O.O..ppt      - інструкція в слайдах


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 180; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!