Сперматозоїд ссавців                                                           Яєчник кішки

Дата_____________________

Практичне заняття №1

Тема:Структурно - функціональна організація клітини.

Розмноження на клітинному рівні.

Мета:

Знати:

1.Структурно-функціональна організацію еукаріотичної клітини.

2.Життєвий цикл клітини. Характеристику періодів інтерфази та фаз мітозу.              

Біологічне значення мітозу.

3.Характеристику та біологічне значення мейозу.

4.Процес формування статевих клітин.

 

Вміти:

         1.Користуватися мікроскопом під час мікроскопування мікропрепаратів;

2.Диференціювати фази і періоди клітинного циклу;

3.Диференціювати статеві клітини на різних етапах розвитку;

4.Визначати каріотип за кількістю аутосом та гетерохромосом;

5.Визначати стать організму за каріотипом;

6.Давати порівняльну характеристику мітозу та мейозу;

7.Порівнювати овогенез і сперматогенез.

Обладнання:мікроскопи, мікропрепарати «Кров людини», «Кров жаби», «Шкірочка   

                        цибулі», «Мітоз в клітинах корінця цибулі», «Сперматозоїди  

                           ссавців»,«Яєчник кішки», інструкції, роздатковий матеріал.                         

 

ХІД РОБОТИ

Завдання1.

Підготуйте мікроскоп до роботи. Розглянути при малому та великому збільшені світлового мікроскопа і замалювати мікропрепарати «Кров людини», «Кров жаби», «Шкірочка цибулі».Позначити основні частини  клітин (оболонку, цитоплазму, ядро).

 

Кров людини                                              Кров жаби                                            Шкірочка цибулі

Порівняти клітини крові жаби та людини з будовою клітин шкірочки цибулі та відмітити різницю__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання2.

Розглянути електронні фотографії тваринної та рослинної клітин, знайти їх структурні компоненти, вказати їх функції.

                       

 

Заповніть таблицю1

Таблиця 1. Порівняльна характеристика клітин рослин і тварин

Органели клітин Рослини Тварини
1. Клітинна стінка    
2. Цитоплазма    
3. Ядро    
4. Вакуолі    
5. ЕПС    
6. Комплекс Гольджі    
7. Мітохондрії    
8. Рибосоми    
9. Пластиди    
10. Лізосоми    

Завдання3.

Користуючись таблицями і підручником, розглянути і замалювати різні типи  метафазних хромосом, зобразити плечі, первинну та вторинну перетяжку, супутники.

Розглянути нормальний каріотип людини, вказати кількість аутосом та гетеросом, записати Денверську класифікацію хромосом.

 

   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання4.

Розглянути під мікроскопом мікропрепарат«Мітоз в клітинах корінця цибулі», визначити періоди, в яких перебувають різні клітини, замалювати клітини на різних стадіях мітозу і в інтерфазі. На малюнках позначити органоїди характерні для кожної з цих стадій:

а) інтерфазу (ядро, цитоплазму, хроматин);

б) профазу (хромосоми);

в) метафазу (материнську зірку);

г) анафазу (дочірні зірки);

д) телофазу (ядра дочірніх клітин).

 

 

 

 

Завдання5.

Засвоїти особливості мейозу, його відмінності від мітотичного поділу. Порівняти мітоз з мейозом і заповнити таблицю 2.

 

 

Таблиця № 2. Порівняльна характеристика мітозу і мейозу

Ознака

Мітоз

Мейоз

Перший поділ Другий поділ
1.Особливості профази      
2.Особливості метафази      
3.Особливості анафази      
4.Особливості телофази      
5.Для яких клітин властивий      
6.Кількість клітин, які утворюються з однієї     материнської клітини        

Завдання6.

Розглянути мікропрепарати статевих клітин ссавців  «Сперматозоїди ссавців», «Яєчник кішки» . Вивчити та замалювати схему гаметогенезу.

Порівняти сперматогенез з овогенезом, заповнити таблицю3.

           

Сперматозоїд ссавців                                                           Яєчник кішки

 

Таблиця 3.Порівняння сперматогенезу  з овогенезом

№ пор Запитання для характеристики Овогенез Сперматогенез
1 Процеси в клітинах статевих залоз: а) у зоні розмноження; б) у зоні росту; в) у зоні дозрівання; г) у зоні формування.
2 Розподіл цитоплазми в період дозрівання
3 Кількість гамет, що утворюються з однієї вихідної клітини
4 Особливості обміну речовин у гаметах

 

Висновок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Оцінка_________________ підпис викладача_________________________


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1905; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!