Пропозиція з впровадження квартальних котеленьНа сьогодні теплопостачання Північного житлового мікрорайону здійснюється від котельні "Північна", яка розташована на відстані 1,7 км від самого мікрорайону. Житловий район не має іншого джерела теплопостачання. Підключення груп будинків здійснено по незалежній схемі від 6-ти ЦТП і підвищувальної насосної станції. Пропонується в приміщеннях ЦТП змонтувати квартальні котельні, або встановити блочні когенераційні установки, ліквідувавши магістральний трубопровід від Північної котельні до ЦТП-2 [14, с. 39].

Здійснення децентралізації теплопостачання Північного району дозволить:

- зменшити витрати тепла по котлам на власні потреби на 5% від річного виробництва тепла;

- зменшити витрати тепла в теплових мережах на 25% від річної реалізації тепла;

- зменшити витрати електроенергії на транспорт теплоносія;

- зменшити кількість шкідливих викидів в навколишнє середовище;

- досягти економії палива за рахунок більш високого ККД котлів (на 2-3%).

Заміна застарілих теплових мереж з низькою теплоізоляцією

На даний час “Хмельницьктеплокомуненерго” обслуговує 236 км теплових мереж, прокладених із сталевих труб з низькою ефективною теплоізоляцією, тобто ізоляцією мінеральними ватами.

В зв’язку з великим терміном експлуатації, фізичним зносом, відсутністю коштів для своєчасної заміни труб та ізоляції, значна частина тепломереж потребує повної заміни. Доцільною є заміна тепломережі, прокладеної безканальним методом із труб з пінополіуретановою ізоляцією в порівнянні із традиційною прокладкою в каналах. При безканальній прокладці:

- зменшуються втрати тепла в тепломережі, а значить економиться кількість газу та електроенергії на виробництво тепла;

- продовжується термін експлуатації труб до 30 років проти 7,5 років експлуатації (практичний термін експлуатації труб при канальній прокладці);

- зменшуються втрати тепла у тепломережі на 25…30% у порівнянні із звичайною ізоляцією, що приводить до значної економії газу та електроенергії на виробництво тієї ж кількості тепла;

- збільшується термін експлуатації попередньо ізольованих труб із поліуретановим покриттям до 30 років у порівнянні із трубами, виконаними при канальній прокладці, термін служби яких не перевищує 10…12 років для опалення та 7,5…10 років для потреб гарячого водопостачання.

Висновки

У житлово-комунальному господарстві створюється новий організаційно-економічний механізм управління підприємствами, об’єднаннями та організаціями. Головним напрямком удосконалення господарського механізму житлово-комунального господарства повинні стати усунення відомчості і перехід до цільового розподілу ресурсів через систему фондів, організованих за територіальним принципом. Шляхи підвищення ефективності діяльності житлово-комунального господарства різноманітні і багатосторонні. Особливе місце серед них посідають підвищення продуктивності праці, раціональне використання основних виробничих фондів, зниження споживання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, ефективне використання капітальних вкладень, розширення і підвищення якості наданих житлово-комунальних послуг.

Для практичного вирішення питань інтенсифікації житлово-комунального господарства необхідно в підгалузях розробити на рівні держави, регіону, міста комплексні довгострокові програми, у яких передбачити: поглиблення спеціалізації, розвиток потужностей, створення ринку житлово-комунальних послуг, упровадження нових машин, механізмів, приладів обліку і регулювання, механізації технологічних процесів і т.д.

Планування ефективності розвитку житлово-комунального господарства включає не тільки визначені рівні показників ефективності і заходи, що забезпечують планований рівень, але воно не виділено від планування господарського комплексу регіону.

Здійснення в планах розвитку житлово-комунального господарства політики реалізації досягнень науково-технічного розвитку, інтенсифікації і підвищення ефективності виробництва можливе при переході на нормативне і програмно-цільове планування і системний підхід до розв’язання всіх проблем соціально-економічного розвитку регіону.

Список використаних джерел

1. Ананьєв О. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: Підручник. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 583 с.

2. Андросова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Монографія. - К. : Кондор, 2007. - 354 с.

3. Білецький В. Перспективи впровадження технології водовугільного палива у малій теплоенергетиці України // Енергетика та електрифікація. - 2006. - № 11. - С. 17-20

4. Вольчин І. Технологія десульфуризації димових газів DEEMIS // Енергетика та електрифікація. - 2007. - № 3. - С. 25-28

5. Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник. - К. : ВД "Професіонал, 2004. - 959 с.

6. Косянчук І. ЖКГ: підходи до реформування // Соціальний захист. - 2005. - № 8. - С. 21-23


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 458;