Роботи, що виконано підприємством в протягом 2000 - 2010 році



Для покращання ефективності та забезпечення стабільного теплопостачання підприємством за рахунок власних коштів виконано робіт на суму – 1,8 млн. грн., а саме:

- замінено котел на котельні по вул. Тернопільській, 3 – 36,7 тис. грн.. ;

- замінено котел та насос на котельні по вул. Гречко, 10 – 90 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт котла на котельні по вул. Трудовій,11 – 22,6 тис. грн.;

- переведено котел ДКВР-10/13, та ДКВР-6,5 /13 з парового на водогрійний режим, замінено димосос Д-10 на котельній по вул. Майборського, 5 – 67,8 тис. грн.;

- встановлено прилади обліку витрат природного газу з високим класом точності на 6 котельнях – 306,7 тис. грн. і це дало економію газу 1120 тис. м3, або 258,7 тис. грн.;

- замінено аварійних теплових мереж і мереж гарячого водопостачання в непрохідних каналах, довжиною – 2, 9 км., (з них 228 м.п. попередньо ізольованих трубопроводів);

- проведено режимно-екологічну наладку 25 котлів на котельних – 122,7 тис. грн.;

- змонтовано насос Д 320-50 на котельні по вул. Рибалко, 32;

- проведено капітальний ремонт насоса СЕ-800/100 – 87, 1 тис. грн.

На підприємстві виконуються заходи по економії паливно-енергетичних ресурсів – проведено режимно-екологічну наладку 23 котлів власними силами на суму 122,7 тис. грн., а також режимну наладку теплових мереж – налагодження систем опалення житлових будинків на розрахункову температуру. Проведено комплекс заходів по усуненню витоків в теплових мережах. Встановлено автоматизований облік споживання природного газу в кількості 7одиниць на базі вимірювального комплексу типу “IPTM SUPER FLOW” з класом точності – 0,075. Внаслідок проведення вище перерахованих робіт та заходів по підприємству втрати теплової енергії в мережах знизились з 136,2 тис.

Огляд пропозицій з підвищення енергоефективності та енергозбереження

Загальний аналіз ситуації з підвищення енергоефективності та енергозбереження, що склалася на комунальних підприємствах теплопостачання в Україні, з урахуванням досвіду вже виконаних проектів технічної допомоги показав, що:

- Основним резервом енергозбереження у теплопостачанні є зменшення теплових витрат трубопроводами, які повинні старанно теплоізолюватися, а зношені трубопроводи замінюватися на попередньо ізольовані;

- Зменшення протяжності існуючих теплових мереж можливе за рахунок обладнання споживачів теплової енергії автоматизованими блочними індивідуальними тепловими пунктами та когенераційними установками для комбінованого вироблення теплової та електричної енергії;

- Суттєвої поваги потребує проблема регулювання теплоносія, особливо у період осінньої та весняної “зрізки” температурного графіка, коли мають місце “перетопи”;

- Важливим кроком є вдосконалення теплових пунктів. Замість елеватора можливе використання безшумного циркуляційного насосу невеликої потужності та центрального автоматичного терморегулятора, який буде підтримувати потрібну температуру теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря;

- Важливим є коригування схем теплопостачання міст на базі помірно-децентралізованого та автономного теплопостачання. Інколи є доцільним відмовитися від централізованого опалення та гарячого водопостачання, замінюючи їх пристроями локальних газових чи електричних водонагрівачів;

- Значними є резерви підвищення ефективності роботи котелень за рахунок використання вторинних енергоресурсів, обладнання котлоагрегатів утилізаторами тепла та сучасною автоматикою регулювання режимів спалювання газу, скорочення нераціональних витрат теплової енергії, підвищення технічного рівня, заміна морально застарілих котлоагрегатів на високоефективні;

- Вкрай необхідним є встановлення лічильників спожитої енергії та організація автоматизованих систем збору інформації.

Вибір стратегії та напрямів реалізації двох запропонованих пілотних проектів з підвищення енергоефективності та енергозбереження визначався:

1. умовами виконання проекту – “під ключ”;

2. розміром фінансування – не більше 50¸100 тис. доларів США

3. умовами фінансування:

4. гарантування самоокупності проекту за рахунок досягнутого енергозбереження;

5. спільне фінансування - місто, підприємство та АМР США;

6. залучення Енерго-сервісної компанії (ЕСКО) до фінансування та виконання проекту “під ключ” з гарантованим рівнем енергозбереження.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 240; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ