На розрахунково-графічну роботу № 1–002

Завдання на розрахунково-графічну роботу № 1

ГЕОМЕТРИЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

(приклад завдання рис. 13)

 

Розрахунково-графічна робота складається з двох частин:

001 – нанесення розмірів на обрисах деталей вала і пластини; 

002 – побудова нахилу і конусності.

Нанесення розмірів

Дано: контури двох деталей – вал і пластина (табл. 3).

Вимагається: перекреслити зображення заданих деталей (за варіантами) і нанести розміри.

 

Методичні поради

1. Проаналізувати зразок виконання розрахунково-графічної роботи (рис.13).

2. Визначити масштаб, який використано в завданні. Для цього виміряти довжину вала і порівняти отриманий розмір з розміром, що вказано на кресленику. Для кресленика застосувати масштаб 1:1.

3. На кресленику вала вказати наступне:

– габаритні розміри (довжину і найбільший діаметр вала);

– діаметри усіх його ділянок (з обов’язковим нанесенням знака діаметра);

– лінійні розміри ділянок вала (указувати від двох баз – лівого і правого торців вала);

– діаметри отворів або довжину і ширину шпонкової канавки;

– розміри фасок;

4. На кресленику пластини вказати наступне:

– габаритні розміри – довжину, ширину і товщину (товщину пластини прийняти – 5 мм);

– діаметри отворів (звернути увагу на нанесення розмірів однакових отворів);

– відстані між центрами отворів, від бази до центру найближчого отвору і діаметри отворів;

– радіуси округлень (з обов’язковим зазначенням знаку радіуса);

– ширину і глибину прорізі (звернути увагу на особливості нанесення розмірів шпонкових канавок).   

Нахил і конусність

Дано:контур фасонного профілю (двотавр або швелер – за варіантом (табл. 4, 5); контур валика (табл. 4, 6).

Вимагається: за заданим № фасонного профілю виконати його кресленик і побудувати нахил. Для валика виконати кресленик, побудувати конусність і проставити розміри з позначенням конусності.

Методичні поради

1. При побудові нахилу і конусності використовувати їх розрахункові формули:

–  для нахилу:

,

 

        

 

Рис. 10

 


Таблиця 3

Індивідуальне завдання на розрахунково-графічну роботу № 1–001

Варіант Завдання Варіант Завдання
1 13 2 14
3 15 4 16
5 17 6 18
7 19 8 20
9 21 10 22
11 23 12 24

 

Рис. 11. Побудова нахилу

– для конусності (рис. 12):

,

 

Рис. 12

 

Проставити розміри на креслениках і позначити нахил та конусність. Нахил і конусність позначається дробами або у процентах (рис. 10, 11, 12).

3. Для побудови прямої ВС (рис. 10) із заданим нахилом (наприклад, 1:4) до горизонтальної прямої необхідно від точки А вліво відкласти відрізок АВ, який дорівнює чотирьом одиницям довжини, а вгору – відрізок АС, що дорівнює одній одиниці довжини. Точки С і В з’єднуємо прямою СВ, яка дає направлення шуканого нахилу.

При викреслюванні обрис деталі з нахилом попередньо здійснюється побудова лінії нахилу, паралельно до якої будується обрис деталі (рис.11).

4. Якщо відома конусність, діаметр однієї з основ конуса та його висота, то можна визначити другий діаметр конуса за вище зазначеною формулою. Зазвичай на кресленику конуса вказується діаметр більшої основи, так як при виготовленні конічної деталі цей діаметр виміряти значно легше.

Таблиця 4

Індивідуальне завдання

на розрахунково-графічну роботу № 1–002

Варіант

Нахил

Конусність

№ рис. (табл. 6)

Варіант

Нахил

Конусність

№ рис. (табл. 6)

Профіль сортового прокату № профілю Профіль сортового прокату № профілю
1 Двотавр 10 1 16 Швелер 18 1
2 Швелер 14 4 17 Двотавр 20 6
3 Двотавр 16 7 18 Швелер 22 3
4 Швелер 16 4 19 Двотавр 27 5
5 Двотавр 14 9 20 Швелер 27 2
6 Швелер 12 2 21 Двотавр 16 1
7 Двотавр 12 8 22 Швелер 20 10
8 Швелер 14 3 23 Двотавр 20 3
9 Двотавр 14 2 24 Швелер 24 8
10 Швелер 18 6 25 Двотавр 10 2
11 Двотавр 16 10 26 Швелер 14 5
12 Швелер 24 5 27 Двотавр 14 9
13 Двотавр 20 7 28 Швелер 18 7
14 Швелер 22 4 29 Двотавр 16 6
15 Двотавр 22 9 30 Швелер 20 8


Рис. 13. Зразок розрахунково-графічної роботи № 1


Таблиця 5

 

Двотавр

№ профілю

Розміри, мм

h b d t R r
10 100 55 4,5 7,2 7 2,5
12 120 64 4,8 7,3 7,5 3
14 140 73 4,9 7,5 8 3
16 160 81 5,0 7,8 8,5 3,5
18 180 90 5,1 8,1 9 3,5
20 200 100 5,2 8,4 9,5 4
22 220 110 5,4 8,7 10 4
24 240 115 5,6 9,5 10,5 4
27 270 125 6,0 9,8 11 4,5

Швелер

№ профілю

Розміри, мм

h b d t R r
12 120 52 4,8 7,8 7,5 3
14 140 58 4,9 8,1 8, 3
16 160 64 5,0 8,4 8,5 3,5
18 180 70 5,1 8,7 9 3,5
20 200 76 5,2 9,0 9,5 4
22 220 82 5,4 9,5 10 4
24 240 90 5,6 10,0 10,5 4
27 270 95 6,0 10,5 11 4,5

Таблиця 6

№ рисунка Валик № рисунка Валик
1   6  
2     7  
3     8    
4   9  

 

 

Продовження табл. 6

5   10  

 

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 610;