Підстава — рішення суду про незадоволення позову продавця (п. 5 підрозд. 4 розд. XX ПК)

ДОДАТОК СБ

 

Платники податку на прибуток, які здійснюють коригування доходів і витрат при врегулюванні заборгованості, що виникла у зв'язку із придбанням або продажем товарів (робіт, послуг), заповнюють додаток СБ до рядків:

- 03.11 "Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -)" додатка ІД;

- 06.4.24 "Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -)" додатка ІВ.

Така заборгованість коригуються на підставі п. 5 підрозд. 4 розд. XX або пп. 159.1.1 та 159.1.2 Податкового кодексу (далі — ПК) (див. нижче). Урегулювання заборгованості, яка виникла в результаті перерахування (отримання) передоплати, у податковому обліку не відображається.

 

Правила п. 5 підрозд. 4 розд. XX ПК (правила А)

 

Цими правилами можуть керуватися тільки ті платники податків, які почали вживати заходів щодо стягнення боргів до 01.04.11 р.

До 01.04.11 р. продавець міг подати позов (заяву) до суду, направити боржникові претензію та отримати відповідь на неї (або не отримати протягом установленого строку — 90 днів), отримати виконавчий напис нотаріуса. У всіх цих випадках продавець повинен був збільшити валові витрати на вартість відвантажених товарів (робіт, послуг) на підставі пп. 12.1.1 Закону про прибуток.

 

Для продавця. Якщо протягом звітного періоду 2012 року:

- стало відомо, що позов (заява) не задоволено (задоволено частково) або не прийнято у провадження чи визнано недійсними вимоги продавця; укладено мирову угоду (крім угоди в рамках процедури банкрутства); продавець не звертається до суду протягом 90 днів у випадку, якщо не отримано відповідь на претензію або отримано, але оплата не надійшла — продавець повинен збільшити дохід на суму заборгованості, раніше включену до складу витрат. Крім того, на суму додаткового податкового зобов'язання слід нарахувати пеню з розрахунку 120 % облікової ставки НБУ (у розмірах, визначених законом для несвоєчасного погашення податкового зобов'язання);

- заборгованість погашено — продавцеві слід збільшити дохід на суму погашеної заборгованості (рекомендуємо чинити саме так, хоча з п. 5 підрозд. 4 розд. XX ПК це і не випливає).

 

Для покупця. Якщо протягом звітного періоду 2012 року:

- настає 90-й календарний день із дня граничного строку погашення заборгованості, передбаченого договором або визнаною претензією, або 30-й календарний день із дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису, — покупець повинен збільшити доходи на суму непогашеної заборгованості;

- покупець погашає суму визнаної заборгованості (самостійно або за процедурою примусового стягнення), то покупець має право збільшити витрати на суму такої заборгованості.

 

Правила пп. 159.1.1 та 159.1.2 ПК (правила Б)

 

Ці правила застосовуються іншими платниками податків (які розпочали процедуру врегулювання заборгованості вже після 01.04.11 p.).

 

Для продавця. Якщо протягом звітного періоду 2012 року:

- подано позов (заяву) до суду (учинено виконавчий напис нотаріусом) — повинен бути зменшений дохід на вартість відвантажених товарів (робіт, послуг) та одночасно витрати — на собівартість товарів (робіт, послуг);

- позов (заяву) не задоволено (задоволено частково) або не прийнято у провадження або визнано недійсними вимоги продавця — слід збільшити дохід на суму заборгованості, раніше віднесену на зменшення доходу, і збільшити витрати на собівартість (її частину, визначену пропорційно до суми заборгованості, включеної до доходу), а також на суму додаткового податкового зобов'язання нарахувати пеню з розрахунку 120 % облікової ставки НБУ;

- заборгованість погашено — необхідно збільшити дохід на суму погашеної заборгованості та пропорційно збільшити витрати на собівартість товарів (робіт, послуг).

 

Для покупця. Якщо протягом звітного періоду 2012 року:

- заборгованість визнана судом (учинено виконавчий напис нотаріусом) — слід зменшити витрати на вартість заборгованості;

- заборгованість погашено — потрібно збільшити (відновити) витрати на суму такої заборгованості.

Завважимо, що пред'явлення продавцем претензії покупцеві після 01.04.11 р. не спричиняє ніяких податкових наслідків.

Розбіжності з бухобліком. На відміну від податкового обліку, у бухгалтерському обліку операції з урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості не відображаються.

 

Приклад 1

 

ТОВ "Сіріус" (продавець) у березні 2011 року подало позов до суду на ТОВ "Набі" (покупця), який не оплатив вартість отриманого товару (24 000 грн., у т. ч. ПДВ — 4 000 грн.). У січні 2012 року отримано рішення суду про те, що позов продавця не задоволено.

 

Застосовуємо правила А

 

За підсумками І кварталу 2011 року продавець включив до складу валових витрат суму 20 000 грн. (податкові зобов'язання з ПДВ не коригувалися). У І кварталі 2012 року продавець повинен збільшити дохід на суму 20 000 грн. та нарахувати пеню. Пеня розраховується за строк із першого дня податкового періоду, що настає за тим, у якому відбулося збільшення витрат, до останнього дня податкового періоду, на який припадає збільшення доходу.

Дані для нарахування пені:

- сума додаткового податкового зобов'язання -5 000 грн. (20 000 грн. х 25 %);

- період — із 01.04.11 р. по 31.03.12 p.;

- облікова ставка НБУ — 7,75 % (із 01.04.11 р. по 22.03.12 p.), 7,5 % (із 23.03.12 р. по 31.03.12 p.).

Сума пені до сплати становитиме:

 

(5 000,00 грн. х 7,75 % х 120 % : 365 к. д. х 357 д.) + (5 000,00 грн. х 7,5 % х 120 % : 365 к. д. х 9 д.) = 454,81 грн. + 11,10 грн. = 465,91 грн.

 

Разом із декларацією за І квартал 2012 року продавець (підприємство "Сіріус") подає додаток СБ.

Зобов'язання покупця не змінюються, тому він не повинен заповнювати додаток СБ для заборгованості із прикладу 1 (див. фрагмент 1).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Фрагмент 1.

 

Додаток СБ

до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ

до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

<...>

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

 

Показники коригування Код рядка Сума, грн.
1 2 3
Коригування суми доходів (+, -) 03.11 +20 000,00
Коригування суми витрат (+, -) 06.4.24 -
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України П 465,91

 

Коригування здійснюється у зв язку:

з невиконанням умов договору від "02" липня 2010 року, N 1072/3, укладеного з:

 

___________________________ТОВ "Набі". код 11223344_______________________________

(найменування юридичної особи (для фізичної особи — прізвище, ім'я та по батькові) та код за ЄДРПОУ

(для юридичної особи))

 

________________________52000. м. Київ, вул. Горіхова, 22, оф. 20____________________

(місцезнаходження юридичної особи (для фізичної особи — місце проживання))

 

в якому платник податку є Продавцем X   Покупцем   потрібне позначити

 

Коригування здійснюється на підставі положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України:

________Продавець товарів зобов'язаний збільшити дохід звітного періоду на суму_____

_________заборгованості, що була попередньо віднесена ним до складу витрат.______

Підстава — рішення суду про незадоволення позову продавця (п. 5 підрозд. 4 розд. XX ПК)

таких документів: договір від 02.07.10 р. N 1072/3, позов до суду від 15.03.11 р. N 303

<...>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Приклад 2

 

ПАТ "Техбуд" (виконавець) у квітні 2010 року виконало роботи для ТОВ "Горинь" (замовник) на суму 60 000 грн., у т. ч. ПДВ — 10 000 грн. Собівартість робіт становить 49 000 грн. Оскільки замовник не розрахувався з виконавцем робіт у строк, у листопаді 2011 року виконавець робіт подав до суду позов про стягнення заборгованості з боржника. У січні 2012 року суд виніс рішення на користь позивача.

 

Застосовуємо правила Б

 

Оскільки рішення суду набуло чинності в І кварталі 2012 року, то замовник за підсумками цього періоду повинен зменшити витрати на суму 50 000 грн. Що стосується виконавця, то за підсумками II - IV кварталів 2011 року він зменшив дохід на суму 50 000 грн. і витрати на суму 49000 грн. У І кварталі 2012 року йому коригувати нічого не потрібно. Разом із декларацією за і квартал 2012 року ТОВ "Горинь" (замовник) повинне подати додаток СБ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Фрагмент 2.

 

Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ

до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

<...>

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

 

Показники коригування Код рядка Сума, гри.
1 2 3
Коригування суми доходів (+, -) 03.11
Коригування суми витрат (+, -) 06.4.24 -50 000
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України П

 

Коригування здійснюється у зв'язку:

з невиконанням умов договору від "02" березня 2010 року, N 1002/9, укладеного з:

________________________________ПАТ "Техбуд", код 11223344________________________

(найменування юридичної особи (для фізичної особи — прізвище, ім'я та по батькові) та код за ЄДРПОУ

(для юридичної особи))

__________________49001. м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 3, оф. 20__________________

(місцезнаходження юридичної особи (для фізичної особи — місце проживання))

 

в якому платник податку є Продавцем   Покупцем Х потрібне позначити

 

Коригування здійснюється на підставі положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України:

______Покупець робіт зобов'язаний зменшити витрати звітного періоду на суму________

________заборгованості - у І кварталі 2012 року набрало чинності рішення суду__________

___________________про стягнення заборгованості (пп. 159.1.2 ПК)._____________________

таких документів: договір від 02.03.10 р. N 1002/9, рішення суду від 10.01.12 р. N 3/983

 

<...>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 157; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ