Тема: Операції комерційних банківЗ обслуговування платіжного обороту

1. Центральна розрахункова палата.

2. Прямі розрахунки міжкредитними організаціями.

3. Кореспондентські рахунки типу «ЛОРО» та «НОСТРО».

4. Товариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій (SWIFT).

5. Міжбанківський кліринг.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть форми платіжного обороту.

2. Який порядок видачі банками готівки ?

3. Як здійснюються касові операції через банкомати ?

 

Тема: Кредитні операції банків

1. Кредитний меморандум.

2. Учасники кредитної угоди.

3. Ціна кредиту, тверді та змінні ставки.

4. Забезпечення кредиту як надійний спосіб зниження ризику

  неповернення кредиту.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види кредиту.

2. Як класифікують кредити за ступенем ризику ?

3. Які є методи зниження кредитного ризику?

Тема: Оцінка банками кредитоспроможності позичальника

1. Кредитна історія позичальника. 

      2. Кредитна політика комерційного банку.

      3. Меморандум про кредитну політику.

      4. Кредитна експансія банку.

Питання для самоконтролю:

1. Для чого визначається кредитоспроможність позичальника ?

2. Які є показники визначення кредитоспроможності ?

3. Для чого потрібна кредитна історія позичальника ?

 

Тема: Страхування кредитних ризиків

1. Процес управління зменшенням ризиків.

 2. Оцінка критеріїв і способів оцінювання ризику.

 3. Аналіз ліквідності проекту.

 4. Аналіз ефективності вкладення фінансових коштів.

Питання для самоконтролю:

1. Які є види страхування кредитних ризиків ?

2. Які є критерії оцінювання ризиків ?

3. Як оцінити ступінь ризику ?

Тема: Операції банку з цінними паперами

1.Активні операції банків з цінними паперами за дорученням клієнтів.

2. Брокерські операції з корпоративними та державними цінними паперами

3. Формування портфеля цінних паперів для клієнтів

4. Право комерційних банків здійснювати емісію акцій

5. Рентабельність операцій з цінними паперами.

Питання для самоконтролю:

1. У чому відмінність активних і пасивних операцій з цінними паперами ?

2. У чому відмінність брокерських операцій ?

3. Що таке «фондовий ринок» ?

Тема: Вексельні операції банків як різновид операцій з цінними паперами

1. Перші векселі в Стародавній Греції як зв'язок між міняйлами в різних містах.

   2. Переказні векселі в Італії із середини ХІІ до середини ХVІІ.

   3. Епоха ярмарків у Шампані , Бургундії , Безансоні.

   4. Перший вексельний статут Болоньї.

   5. Характеристика періоду індосаменту .

Питання для самоконтролю:

1. Що таке «вексель» ?

2. У чому відмінність вексельних операцій ?

3. Що таке «індосамент» ?

Змістовий модуль 2

Тема: Формування та управління портфелем цінних паперів

1. Методи управління інвестиційним портфелем.

2. Метод короткострокового акцепту.

3. Метод довгострокового акцепту.

4. Метод відсоткових очікувань.

5. Диверсифікація вкладів.

       

Питання для самоконтролю:

1. Що таке «інвестиційний портфель» ?

2. Що таке «диверсифікація вкладів» ?

3. Охарактеризуйте метод відсоткових очікувань.

 

Тема: Валютні операції банків

1. Касові операції овернайт

2. Клієнтські та власні валютні операції.

3. Цільове призначення валютних операцій.

4. Конверсійні операції.

   5. Спот та форвардні операції.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке «операції овернайт» ?

2. Що таке «спот операції» ?

3.  Що таке «форвардні операції» ?

Тема: Операції банків з міжнародних розрахунків

1. Міжнародний кредит.

2. Зовнішньоторгівельний кредит.

   3. Кредит за відкритим рахунком.

   4. Акцептно-рамбурсний кредит.

   5. Міжнародний факторинг.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке «кредит за відкритим рахунком»?

   2. Що таке «акцептно-рамбурсний кредит» ?

   3. Що таке «міжнародний факторинг» ?

 

Тема:  Нетрадиційні банківські операції та послуги

1. Лізингові операції банків.

2. Факторингові операції банків.

3. Форфейтинг.

4. Операції з банківськими металами.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке «лізингові операції» ?

2. Що таке «факторингові операції» ?

3. Що таке «форфейтинг» ?

 

Тема: Банківський маркетинг

1. Вибір стратегії маркетингу.

2. Концентрований маркетинг.

3.  Диференційований маркетинг.

4.  Масовий (недиференційований) маркетинг.

5. Сукупність інструментів маркетингу.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає особливість банківського маркетингу ?

2. Які є види маркетингу ?

3. Які є інструменти маркетингу ?

 

Тема: Банківський менеджмент

1. Фактори впливу на фінансовий менеджмент у банку.

2. Фінансові нормативи Національного банку України. 

3. Граничний аналіз активів та пасивів комерційного банку.

   4.Менеджмент персоналу

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає особливість банківського менеджменту ?

2. Які є фактори впливу на банківський менеджмент ?

3. У чому відмінність активів від пасивів банку ?


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 440;